En leder testes for alvor i forandringer

 • Kursus i forandringsledelse

  – kurset, der klæder dig på til at lede medarbejderne igennem forandringer

Start: 16. november 2021

Kom i mål med din virksomheds forandring

85 pct. af danske direktører fortæller, at værdiskabende forandring står meget højt på deres strategiske agenda. Alligevel lykkes det kun for omkring halvdelen at realisere den tiltænkte værdiskabelse – og 70 pct. formår ikke at transformere deres organisation hurtigt og effektivt nok.

Sådan ser situationsbilledet ud i en ny undersøgelse foretaget af H&B blandt 200 danske direktører og mellemledere.

Det er spild af penge, og det driver lønsomheden ud af organisationen. Derfor er der brug for nye og bedre måder at lede forandringer på.

 

Undgå de typiske faldgruber – og øg sandsynligheden for succes med forandring

Hvilke faldgruber skal man som leder være opmærksom på, og hvad kan man gøre for at øge sandsynligheden for at opnå succes? Det er omdrejningspunktet på denne masterclass om forandringsledelse. Du får indblik i otte typiske faldgruber i transformationer og en essentiel indsigt i, hvilke løftestænger der øger sandsynligheden for succes i forandringsprojekter.

,

Varighed: To dage

Næste hold: 16. og 17. november 2021

Børsen Uddannelse
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København

 

8.500 kr.

ekskl. moms

Efter dette lederkursus har du fået:

→  Råd om forandringsledelse fra 200 direktører og mellemledere

→ Konkrete værktøjer til, hvordan du som leder kan arbejde involverende med forandringer i din organisation

→ Viden om, hvordan du omsætter en forandringsvision til konkrete adfærdsændringer

→ Viden om, hvilke elementer enhver forandring består af, og hvordan du som en central rolle, spiller ind i disse

Din virksomhed får en medarbejder, der:

→  Ved, hvordan I omsætter en forandringsvision til konkrete adfærdsændringer hos medarbejderne

→ Har den nyeste viden og konkrete værktøjer til at arbejde involverende med forandringsledelse i virksomheden

→ Kan iværksætte og lede forandringsprocesser i organisationen med succes

Dag 1 – Program:

 • Hvad er forandringsledelse?
 • Faldgruber i forandringsledelse
 • Forskellige tilgange til forandringsledelse
  – John Kotter, Ralph Stacey og Jeff Hiatts
 • ADKAR-model
 • Transformationshjulet
 • Forståelse (inkl. øvelser)
  – Forandringens dybde og bredde
  – Change Lab
  – Fra-til-bevægelse
  – Vurdering af forandringsparathed

Frokost

 • Fundament (inkl. øvelser)
  – Personlig rapport med egen forandringsmodenhed holdt op imod benchmark
  – Ledelseskraft og motivation
  – Involveringsstrategi

Dag 2 – Program:

 • Opsamling fra dag 1
 • Fremdrift (inkl. øvelser)
  – Opfølgning via ADKAR
  – Styringsmodeller
  – Modstand mod forandring
  – Interessenthåndtering
  – Forandringshistorien

Frokost

 • Forankring (inkl. øvelser)
  – Incitamentsstruktur
  – Adfærdsdesign
  – Barriereanalyse
 • Afrunding og evaluering
  – Refleksion over læring
  – Commitment til action

Bliv virksomhedens fyrtårn igennem forandringsprocessen, og kom (vellykket) i mål med jeres transformation

Kurset tager udgangspunkt i transformationers fire hjørnesten: forståelse, fundament, fremdrift og forankring.

Det betyder, at du bliver opmærksom på, hvordan processer, systemer, kompetencer, organisationsdesign og incitamentsstruktur skal tilpasses til forandringen, for at den kan blive vellykket.

Og ikke mindst bliver du en del af dem, der husker at fejre succeserne undervejs i forandringen.

Forandring har altid en konsekvens for din organisation

Det er op til dig, hvilken konsekvens den har (og op til os at klæde dig godt på til opgaven). Det er essentielt at have tilstrækkelig indsigt i forandringen og dens konsekvens for din organisation. På kurset arbejder vi med konceptet “change lab” – et gennemarbejdet konceptforløb til at skabe netop denne indsigt og evne til at lede forandring.

Du kommer bl.a. til at arbejde med følgende:

→   Styrket ledelseskraft

→   Forandringsstrategi

→   Motiverede medarbejdere i forandringssituationer

→   Fremdrift og effektiv styring af forandringer

→   Fællesskabsfølelse og ejerskab hos medarbejdere i en forandringsproces

Mød dine undervisere:

Helle Føns er senior advisor i H&B og er uddannet cand.merc. i Kvalitetsledelse. Helle har +20 års erfaring som både leder, ledelsesrådgiver og forandringskonsulent bl.a. fra telebranchen. Hun har drevet en lang række strategiske forandringsprojekter i både forsynings- og finanssektoren, hvor det at omsætte strategi til praksis og få organisationen med har været helt afgørende for succes for projekterne.

Søren Strunk-Sørensen er senior advisor i H&B og uddannet cand.merc. i erhvervsøkonomi og ledelse fra CBS. Søren har stor erfaring med kundeledelse, kundestrategier og customer experience management fra 20 års virke som konsulent, hvor han har varetaget mere end 80 projekter for private såvel som offentlige virksomheder.

Tilmeld dig kurset i Forandringsledelse

– bliv klædt på til at lede medarbejdere gennem forandringer

,

Varighed: To dage

Næste hold:
16. og 17. november 2021

Børsen Uddannelse
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København

 

10.000 kr.*/12.500 kr.

Ekskl. moms

*Prisen gælder for Børsen Professionel, Børsen Executive og Børsen Corporate abonnenter.

 

,

Varighed: To dage

Næste hold:
16. og 17. november 2021

Børsen Uddannelse
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København

 

10.000 kr.*/12.500 kr.

Ekskl. moms

*Prisen gælder for Børsen Professionel, Børsen Executive og Børsen Corporate abonnenter.