VORES GENERATION AF TOPLEDERE

  • Børsen Executive Leadership Programme

Varighed: Ti dage
Næste opstart: 2. november

København

En verden i forandring

Verden er grundlæggende i forandring – teknologisk, økonomisk og socialt. Din opgave er at navigere i en ny tid og sikre, at din organisation træder stærkt ind i fremtiden. Det kræver transformation på alle niveauer – og en topledelse, der kan læse det nye landskab, tegne kortet og skabe retning. Børsen Executive Leadership Programme ruster dig til at stå i spidsen for transformationen og skabe værdi i flere dimensioner: for ejerne, samfundet, medarbejderne og kunderne. Børsen Executive Leadership Programme er for toplederen, der ønsker at udvikle sit mindset og kompetence til at navigere med ansvarlighed i dette flerdimensionelle rum.

 

Om uddannelsen

Børsen Executive Leadership Programme er et ambitiøst og udfordrende lederudviklingsprogram, der med afsæt i Børsens ledelsesfilosofi om ansvarlig ledelse inviterer dig ind i et læringsrum, hvor du sammen med andre topledere, og med inspiration og rådgivning fra nogle af landets mest erfarne ledelseskonsulenter samt Børsens egne eksperter, tager livtag med de sværeste ledelsesudfordringer i dit personlige lederskab og i din forretning.

Programmet giver indsigt i dit personlige lederskab og udsyn på samfundstendenser og trends inden for organisation og ledelse samt konkrete redskaber, der styrker din evne til at tænke fremsynet, korrigere kursen, koordinere og skabe commitment i din organisation.

Der vil være elementer af indsigt, udsyn og redskaber på alle moduler. Arbejdsformen vil være en kombination af korte, målrettede inspirations- og redskabsoplæg samt træningsøvelser, feedback, case-arbejde, gruppeøvelser og plenumdrøftelser. Der vil mellem alle moduler være hjemmeopgaver koblet op på din PDP (Personal Development Plan), ligesom der vil blive opbygget et omfattende e-learning-univers med adgang til baggrundsartikler, podcasts og videoklip om de emner, der undervises i på uddannelsen.

Børsens Executive Leadership Programme giver dig:

→   Forudsætningerne for at styrke din organisations værdiskabelse i flere dimensioner – værdi for ejerne, samfundet, medarbejderne og kunderne

→   Kortet over den nye verden, som din organisation skal skabe værdi i

→   Styrket kompetence til at navigere for din organisation i en tid præget af opbrud og forandring – teknologisk, økonomisk og socialt

→   Styrket kompetence til at stå i spidsen for transformationen og grundlæggende forandringer, samtidig med at driften varetages

→   Styrket kompetence til at skabe fremtidens arbejdsprocesser i din organisation gennem agil ledelse og organisering

→   Konkrete værktøjer til at accelerere din personlige og professionelle udvikling som topleder

→   Redskaber til at håndtere paradokser og modsatrettede krav i højt tempo

→   Viden om, hvordan du skaber et high-performance toplederteam samt styrker direktionens teamfærdigheder og eksekveringskraft

→   Et stærkt netværk med andre ansvarlige topledere og meningsdannere

Mød din gennemgående underviser, Claus Emholdt

Claus Elmholdt er erhvervspsykolog, ph.d. og faglig direktør i konsulenthuset Lead samt tidligere professor og nuværende lektor i ledelses- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet. Claus har mere end 20 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling som forsker, underviser og rådgiver for topledere i Danmarks største private og offentlige organisationer. Han er en populær foredragsholder og forfatter til en lang række videnskabelige artikler og bøger, bl.a. ”Ledelsespsykologi” (2019), “Effektive ledergrupper” (2015), ”Magt i organisationer” (2014) og ”Følelser i ledelse” (2011).

På uddannelsen underviser tillige en række gæsteundervisere; komplet liste følger.

Claus Elmholdt
faglig direktør
Lead

Se filmen

Modul 1: The future is here – udsyn og perspektiv på fremtidens topledelse (to dage)

Udsyn på fremtiden i samfundsmæssigt, teknologisk, forretningsmæssigt og globalt perspektiv. Perspektiv på, hvad de aktuelle tendenser betyder for dig og din organisations udviklingsbehov. Hvad skal du kunne for at navigere i en kompleks og hurtigt omskiftelig forretningsverden med mange modsatrettede krav og forventninger? Vi tager afsæt i den grundantagelse, at god ledelse handler om at holde begge hænder på roret og benene på jorden – det lyder måske enkelt, men det kræver stor selvindsigt og en vis portion mod at tage ansvaret. Vi begynder arbejdet med at indkredse og formulere din PDP (Personal Development Plan) og lægger på til din 360-graders lederevaluering, som gennemføres mellem modul 1 og modul 2.

 

Modul 2: Nye organisations- og ledelsesformer (to dage)

Fremtidens arbejdsprocesser kalder på versatil ledelse og agil organisering. Er du og din organisation gearet til det? Dette modul giver dig indsigt i din ledelsesstil gennem feedback på din 360-graders lederevaluering, som afdækker din ledelsesmæssige alsidighed samt dine styrker, udviklingsbehov og overgjorte styrker på dimensionerne strategisk-operationel og støttende-styrende ledelse. Endvidere får du konkrete redskaber til at udvikle og implementere nye agile organisations- og ledelsesformer i din organisation. Toplederen skal ikke længere blot mestre de klassiske dyder som at sætte retning og kommunikere visionen, men skal også turde slippe noget af kontrollen og udvikle en flad organisation samt en kultur, hvor team- og selvorganisering samt beslutningskraft og kompetence i langt højere grad skubbes nedad og udad i organisationen, og hvor metoder og tilgange fra agil projektledelse som “sprints”, “scrum” og “iterationer” anvendes bredt i forretningen.

 

Modul 3: Performance, diversitet og talent (to dage)

Dette modul sætter fokus på ledelse af performance, diversitet og talentudvikling. På modulet får du indblik i nye læringsorienterede tilgange til ledelse af værdiskabende præstationer – performance management handler ikke længere om bagudrettet at tælle, styre og belønne, men om evnen til fremadrettet at motivere, inspirere og hjælpe organisationen og medarbejderne til at præstere bedre gennem kontinuerlig dialog og feedback. Dette kræver topledere med det rette growth-mindset, som kan skabe en læringskultur i organisationen. Derudover vil du få redskaber til, hvordan du udvikler og implementerer en diversitetsstrategi, samt hvordan du designer og implementerer en vindertalentstrategi og skaber en læringskultur. Det at rekruttere, udvikle og fastholde en mangfoldig talentmasse bliver et stadigt vigtigere strategisk indsatsområde, der må tages hånd om på executive-niveau. Det kan ikke overlades til HR alene. Det er direktionens ansvar at udvikle og implementere en talentstrategi, som gør virksomheden attraktiv for nye generationer (generation z og yngre), som stormer ind på arbejdsmarkedet med store drømme og ambitioner. Kan du ikke tiltrække, udvikle og fastholde den bedste arbejdskraft i et globalt arbejdsmarked, så kan du ikke opnå succes med din forretning, punktum.

 

Modul 4: Strategiudvikling, eksekvering og high-performance toplederteam (to dage)

Strategiudvikling og -eksekvering – fra kaskademodeller til agil strategiudvikling og -implementering. Vi arbejder med din egen virksomhedsstrategi som case og med inspiration fra Niels Lundes analyse af top-100 danske topchefer. Derudover sætter vi fokus på at styrke din ledergruppes teamfærdigheder og eksekveringskraft. Hvordan er samarbejdet og eksekveringskraften i din ledergruppe? Nyere forskning viser, at effektive topledergrupper skaber de bedste resultater for organisationen, både direkte i form af beslutningskvalitet og eksekveringskraft og indirekte som rollemodel for en samarbejdende kultur, der forplanter sig ud i organisationen. Hvor der tidligere var meget fokus på den enkelte topleders karisma og kompetence, så er der i nutidens komplekse og foranderlige forretningsverden langt større bevidsthed om, at vi må udvikle toplederteamets samlede performance for at styrke organisationens resultatskabelse.

 

Modul 5: Magt, etik og ansvarlighed (to dage)

Dette afsluttende modul handler ikke om uddannelse, men om din ledelsesmæssige dannelse i rollen som topleder. Med stor magt og indflydelse følger et stort ansvar. På dette modul sætter vi et eksistentielt fokus på din dannelse som topleder. Vi arbejder med dine grundlæggende værdier, drivkræfter og meningen med din topledelse – hvad er dit personlige WHY? Modulet giver dig indsigt i, hvordan du kan bruge din magt og indflydelse konstruktivt til gavn for organisationen og samfundet, og de mange faktorer, der kan gøre dig “fartblind” og forstyrre din moralske kompasretning, samt hvad du kan gøre for at sikre begge ben på jorden og fortsat kalibrering.

 

Tilmeld dig nu – stil spørgsmål bagefter for afklaring

Har du spørgsmål, som efterlader dig i den sidste tvivl, så kontakt os på 32 14 32 32 eller uddannelse@borsen.dk – eller send os din tilmelding.

 

 

 

 

TILMELD DIG UDDANNELSEN

Børsens Executive Leadership Programme

Varighed: Ti dage
Modul 1: 2. og 3. nov. 2020
Modul 2: 
14. og 15. dec. 2020
Modul 3: 28. og 29. jan. 2021
Modul 4: 4. og 5. mar. 2021
Modul 5: 8. og 9. apr. 2021 

Tivoli Hotel & Congress Center
København

150.000 kr.

Ekskl. moms

Varighed: Ti dage
Modul 1: 2. og 3. nov. 2020
Modul 2: 14. og 15. dec. 2020
Modul 3: 28. og 29. jan. 2021
Modul 4: 4. og 5. mar. 2021
Modul 5: 8. og 9. apr. 2021 

Børsen Uddannelse
Villa Copenhagen
Tietgensgade 35-39

1704 København

150.000 kr.

Ekskl. moms