Som leder kan og bør du ikke være til stede overalt hele tiden

  • Distribueret ledelse

Skab selvledelse i teams og øg arbejdsglæden hos din medarbejder

Varighed: To dage
Næste opstart: 17. august

Børsen Uddannelse, Mikado House, København S

Ledere er ofte flaskehalse på opgaver og beslutninger

Virksomheder verden over eksperimenterer med nye måder at lede på. Mange forsøger at gøre op med det formelle hierarki og i stedet øge evnen til med-ledelse og selvledelse. Som organisationsform kaldes dette ”Holacracy”, hvor målet er, at de formelle ledere ikke bliver flaskehalse på opgaver og beslutninger. I stedet er det medarbejderne der selv dribler med bolden, evaluerer deres egen indsats og samarbejde, og løfter sig til næste niveau i performance.

Skab en selvledende organisation med tydelige roller og forventninger, så opgaver, ansvar og beslutningskompetence er eksplicit for alle. På den baggrund frisættes en stor beslutnings- og handlekraft, hvor medarbejdere i teams såvel som individuelt, handler, reflekterer og justerer dynamisk i hverdagen.

 

Slip taget i medarbejderne, og skab øget produktivitet gennem effektiv selvledelse

Lær at give medarbejderne større ansvar i det daglige med et mandat, hvor de kan tage gode beslutninger selvstændigt, handle proaktivt på initiativer og eksekvere opgaverne selv.

Med kurset Distribueret ledelse kan du:

→   Øge medarbejdernes selvledelse og udnytte det uforløste potentiale i resultatskabelse

→   Sætte tydelige rammer og forventninger til roller og opgaver, som skal varetages af ledere under dig eller af nøglemedarbejdere, der har et særligt ansvarsområde

→   Anvende de vigtigste redskaber, som benyttes af nogle af verdens mest interessante virksomheder

→   Styrke samarbejdet i at drive organisationens lærings- og udviklingsprocesser

→   Udnytte et stærkt repertoire af ledelsesfærdigheder, der sikrer, at andre i organisationen driver beslutnings- og udviklingsprocesser optimalt

→   Sikre, at alle ansatte kender deres roller og ved, hvad der forventes, og hvad de kan beslutte

→   Arbejde strategisk med involvering af nøgle- og ressourcepersoner i organisationen, der får en aktiv rolle i den lokale selvledelse

Skab mere selvledelse blandt medarbejderne

Opnå større produktivitet og bedre forandringsimplementering ved hjælp af øget selvledelse på både team- og individniveau. Hvis du som leder forsøger at være til stede overalt hele tiden, gavner det hverken dig selv eller organisationen.

Derfor er det nødvendigt at fordele ledelsesopgaverne og eksempelvis udpege ressourcepersoner i organisationen, der får en aktiv rolle i den mere uformelle ledelse.

Mød din underviser, Kim Martin Nielsen

Kim Martin Nielsen er ledende partner i konsulenthuset Lead. Som underviser trækker Kim på mere end 20 års erfaring som konsulent og leder med særligt fokus på, hvordan man mobiliserer medarbejdere til at udvikle organisationens udviklingsprocesser med større mod og øget motivation. Kim har undervist ledere på alle niveauer i de ledelsesfærdigheder, der skal til for at udnytte organisationens kreative potentiale.

Kim Martin Nielsen
partner
Lead

Se filmen

Skab et større potentiale for dig selv og virksomheden

Når flere mennesker samarbejder om at lede organisationen, åbner der sig et potentiale for større samlet resultatskabelse og målopnåelse.

Med kurset får du også skabt en omstillingsklar virksomhed, der løbende og hurtigere kan tilpasse sig kunders og markedets skiftende behov. Og du vil ikke længere være i tvivl om, hvordan og hvornår du skal slippe kræfterne fri, og hvornår du er nødt til at markere de strategiske intentioner, som alle skal bidrage til at realisere.

 

Tilmeld dig kurset Distribueret ledelse og få øget produktivitet blandt medarbejdere

Har du spørgsmål, som efterlader dig i den sidste tvivl, så kontakt os på 32 14 32 32 eller uddannelse@borsen.dk – eller send os din tilmelding. 

TILMELD DIG KURSET

Distribueret ledelse

Skab selvledelse i team og på individniveau

Varighed: To dage
Datoer: 17. og 18. august 2020

Børsen Uddannelse
Mikado House
København

12.500 kr.

Ekskl. moms

Varighed: To dage
Datoer: 17. og 18. august 2020

Børsen Uddannelse
Mikado House
København

12.500 kr.

Ekskl. moms