Stærkt lederskab i omskifteligt terræn

  • Agile leadership

Lær at mestre vor tids nok mest efterspurgte ledelseskompetence

Varighed: To dage
Næste opstart: 25. maj

Børsen Uddannelse, Mikado House, København S

Agil organisering og ledelse som ideal

Vi lever i en tid, hvor smidig og hurtig tilpasning til skiftende udfordringer i stigende grad er et konkurrenceparameter. Det tidligere ideal om den klare hierarkiske linjeorganisering med afgrænsede ledelsesrum, kaskader af KPI’er og compliance-krav og en tydelig placering af ansvar i en hierarkisk opbygget ledelseskæde, er under pres og erstattes i stigende grad af et ideal om agil organisering og ledelse.

Det betyder bl.a., at beslutningskraft og kompetence i langt højere grad skubbes nedad og udad i organisationen, og at ledere skal kunne lede på tværs af organisationsformer som hierarki, matriks og projektorganisering samt skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum på kryds og tværs af organisatoriske grænser.

Agil ledelse handler om evnen og modet til at læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handlerepertoire; at frit kunne bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af personlige præferencer. Den agile leder er hurtig, let og smidig i sin tilgang til ledelse og organisering.

 

Et intensivt kursus, hvor destinationen er din kompetence til at lede agilt og skabe en kultur med den nødvendige plads til, at dine medarbejdere også kan arbejde mere agilt

Med afsæt i din konkrete ledelsesopgave arbejder vi med, hvordan du kan lede agilt og skabe en agil kultur, hvor der er plads til at dine medarbejdere også kan arbejde mere agilt.

Med kurset Agile leadership kan du:

→   Lede agilt på tværs af organisationsformer

→   Arbejde med kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible organisationsformer

→   Aktivt bidrage med at skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum på kryds og tværs af organisatoriske grænser

→   Understøtte udviklingen af en vi-kultur, hvor “samarbejdsrum” på kryds og tværs af organisationen er normen og ikke undtagelsen

→   Undgå faldgruben at udøve en gammeldags form for ledelse, som ikke passer til de udfordringer, som moderne virksomheder ofte står over for

→   Lede agile og selvorganiserede teams

→   Med selvsikkerhed benytte de mest essentielle redskaber og indsigter, der skal til for at kunne skabe værdi i en kompleks, dynamisk og travl hverdag

Lær at mestre en ny tids nok mest efterspurgte ledelseskompetence

Kurset er et intensivt forløb med både best practice fra verdens førende virksomheder, intensiv praksistræning og de fornødne refleksioner. Kurset giver dig anledning til at reflektere over din egen ledelsesstil i praksis, samt hvordan du som leder kan arbejde med agile teams, kulturer og organisationer.

Mød din underviser, Signe Enemark Kildesgaard

Signe Enemark Kildesgaard, chefkonsulent i konsulenthuset Lead. Signe er ekspert i agil ledelse og agil organisering, og har mangeårig solid erfaring som direktør i store, komplekse matriksorganisationer og organisationer i agil digital transformation. Signe har arbejdet indgående med denne rejse og de konsekvenser, det har for både ledere, medarbejdere og organisation. 

I undervisningen trækker Signe på den nyeste viden fra forskningen såvel som best practice fra førende virksomheder. Dette kobles med hendes praktiske erfaringer som leder, der selv har stået i spidsen for kompleks, agil transformation.

Signe Enemark Kildesgaard
chefkonsulent
Lead

Se filmen

Få de nyeste værktøjer og metoder, som sikrer at du opnår succes som leder i en kompleks, modsatrettet og omskiftelig verden. Du lærer at lede agilt og skabe agilitet på flere niveauer – til gavn for virksomheden og dine medarbejdere.

Temaer på kurset:

→   Hvad er agil ledelse?

→   Hvorfor agil ledelse?

→   Agile principper

→   Implementering af disse agile principper

→   Hvilke agile metoder fremmer optimal teamledelse?

→   Ledelseskommunikation i det agile

→   Det agile mindset

→   Fra nulfejl- eller performancekultur til læringskultur

→   Sådan bygger du en lærende kultur

→   Agile metoders indflydelse på din personlige ledelsesstil

→   Den agile arbejdsmetode og den agile kultur/organisation

 

Tilmeld dig det intensive kursus Agile leadership, og stå stærkere i dine ledelsesopgaver

Få intensiv undervisning i agil ledelse med afsæt i din konkrete ledelsesopgaver. Ud fra dit nuværende ståsted arbejder vi med, hvordan du kan lede agilt og skabe en agil kultur. Kurset ruster dig til at skabe en agil og lærende kultur i din organisation ud fra din ledelsesstil og person.

Har du spørgsmål, som efterlader dig i den sidste tvivl, så kontakt os på 32 14 32 32 eller uddannelse@borsen.dk – eller send os din tilmelding. 

TILMELD DIG KURSET

Agile leadership

Lær at mestre vor tids nok mest efterspurgte ledelseskompetence

Varighed: To dage
Datoer: 25. og 26. maj 2020

Børsen Uddannelse
Mikado House
København

12.500 kr.

Ekskl. moms

Varighed: To dage
Datoer: 25. og 26. maj 2020

Børsen Uddannelse
Mikado House
København

12.500 kr.

Ekskl. moms