ESG-regulering og værdiskabelse

– SÅDAN INTEGRERER DU KRAVENE I DIN FORRETNING

 

Hent brochure

Få styr på ESG-reguleringens betydning for din virksomhed

EU-taksonomien, EU’s nye rapporteringsdirektiv (CSRD) og due diligence-direktivet (CSDDD) er ekstremt vigtige for alle virksomheder, der er omfattet af lovgivningen, eller som indgår i værdikæder med kunder eller andre aktører, der er omfattet af lovgivningen.

Men hvordan får du styr på alle de nye krav i din virksomhed? Hvilke bæredygtighedsdagsordener må forventes at fylde i fremtiden? Og hvordan integreres bæredygtighedsarbejdet effektivt med virksomhedens mål for vækst og indtjening, så det hårde arbejde også medfører et forretningsmæssigt afkast? 

Målgruppe

Bæredygtighedsprofessionelle, sustainability officers eller andre, som har eller ønsker at få en central rolle i arbejdet med bæredygtighed.

Det forudsættes, at du har et vist kendskab til gængse bæredygtighedsproblematikker og -metoder. Du har måske behov for bedre overblik og metoder til de næste skridt og drøftelser om prioritering, ressourcer og en dybere forståelse for kravene.

,

Varighed:

1 dag

Hold:
17. maj 2023

12. september 2023

Børsen Uddannelse
Poul Schmith / Kammeradvokaten
Kalvebod Brygge 32, 1560 København

Early bird-pris

(Gælder til 17. april)

9.995 kr.

Normal pris: 11.995 kr.

ekskl. moms

Program – formiddag:

  • Intro: Baggrund for uddannelsen, hvad ser Børsen ske i virksomhederne og hvad har vi erfaret gennem Børsen Bæredygtig Cases. Introduktion til oplægsholdere og dagens forløb. Afstemning af forventninger.
  • Baggrund og basal viden om det samlede sæt EU-regler og konsekvenserne af dem.
  • Caseinterview om arbejdet med taksonomien
  • Idéer til, hvordan bæredygtighed kan tænkes som værdiskabelse.
  • Frokost og pause.

  Program eftermiddag:

  • Konkret arbejde med og sparring om virksomhedernes udfordringer
  • Caseinterview
  • Opsamling og afrunding på gruppearbejde.
  • Introduktion til biodiversitet og cirkularitet.
  • Hvad man skal vide om bæredygtighedsrapportering, leverandørkæder og due diligence.
  • To-do-liste efter masterclass: Sådan kommer du videre.
  • Afrunding.

  På denne masterclass lærer du:

  EU-taksonomiens seks miljømål samt de gældende tekniske screeningskriterier og rapporteringskrav.

  → Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som vil medføre nye, detaljerede krav til både indhold og form i forbindelse med rapportering om ESG-forhold.

  → Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), som vil sætte rammen om og konkrete krav til udførelse af due diligence af miljøforhold, sociale forhold og god governance, hvis det vedtages.

  → Øvrige relevante rapporteringskrav som disclosure-forordningen (SFDR) samt markedsføringsretlige nedslagspunkter.

  → Hvordan bæredygtighedskravene bedst kan integreres i virksomhedens værdiskabelse.

  → Hvordan dagsordener som biodiversitet og cirkularitet får betydning for virksomheder over de næste år.

  Din virksomhed får en medarbejder, der:

  → Har fået konkrete anvisninger til, hvilke minimumsbetingelser der skal være opfyldt, og hvordan de kan dokumenteres.

  → Har fået den juridiske baggrund for de lovpligtige rapporteringskrav til ikke-finansielle virksomheder og baggrunden for at forstå, hvordan de lovpligtige krav til finansielle virksomheder påvirker ikke-finansielle virksomheder.

  → Kan fokusere på værdiskabelse, tackling af svære dilemmaer samt udfordringer og nedslagspunkter vedr. kommende trends inden for biodiversitet, ansvar for leverandørkæder og andre emner, der kan være vanskelige at håndtere.

  → Forstår at bruge værktøjer og har fået vejledende skabeloner til en række værdifulde metoder.

  Mød dine undervisere

  Linda Berg Madsen

  Partner og advokat, Poul Schmith

  Line Berg Madsen er partner og advokat hos Poul Schmith. Hun har 15 års erfaring som inhouse counsel i store danske selskaber, og siden 2014 har hun været rådgiver for investorer og industrivirksomheder på meget højt strategisk niveau inden for ESG compliance, due diligence, governance og ledelse. Ud over at rådgive denne type virksomheder har Line været en efterspurgt taler på seminarer og holdt præsentationer for udvalgte stakeholders i økosystemet omkring investorer og industrivirksomheder.

  Poul Schmith er et af Danmarks førende advokatfirmaer med mere end 700 medarbejdere og dyb ekspertise i juridisk rådgivning indenfor ESG og bæredygtighed. Poul Schmith rådgiver både den offentlige og private sektor og er førende rådgiver for den danske stat som Kammeradvokaten samt yder full-service juridisk rådgivning til den private sektor.

  Christian Sparrevohn

  Cofounder og partner, The Footprint Firm

  Christian Sparrevohn er cofounder af og partner i The Footprint Firm. Hans ekspertise stammer fra 20 år hos McKinsey & Company, GN Store Nord og Qvartz, hvor han tilbragte størstedelen af sin tid med at hjælpe klienter på tværs af adskillelige sektorer inden for strategi, organisation, marketing og bæredygtighed. Hos The Footprint Firm fokuserer han særligt på at hjælpe internationale organisationer med at forankre deres bæredygtighedsarbejde både strategisk og operationelt, med særligt fokus på topledelsens og bestyrelsens rolle og ansvar.

  The Footprint Firm er et dansk boutique consulting- og investeringsselskab, der udelukkende fokuserer på at hjælpe etablerede virksomheder, offentlige institutioner og institutionelle investorer med analyse, strategi og den eksekvering, der skal til for at få fuldt udbytte af deres bæredygtighedsindsats samt tilpasse den til virksomhedens øvrige virksomhedsprioriteter.

   

  Linda Nielsen

  Professor, dr.jur., Københavns Universitet

  Linda Nielsen er professor, dr.jur. på Københavns Universtets juridiske fakultet og er ekspert i bæredygtighed og finansiel lovgivning. Hun er udpeget af erhvervsministeren som formand for NCP Danmark angående OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. NCP Denmark er bl.a. en klageinstans.

  Hun har været medlem af EFRAG’s European lab, hvor hun fulgte taksonomien vedrørende EU’s forslag for det fremtidige Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hun har ligeledes erfaring som bestyrelsesformand for en pensionskasse og en bank og som næstformand i en investeringsfond.

  Københavns Universitet er den største uddannelses- og forskningsinstitution i Danmark og er en vigtig bidragyder til bedre uddannelse inden for ESG og bæredygtighed.