Skab målbare resultater i din organisation igennem diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion (D&I) er de seneste år kommet højt på dagsordenen hos mange virksomheder.

Aktionærer, leverandører, kunder, medarbejdere og især de unge talenter stiller i stigende grad krav om diversitet og inklusion i virksomheder, ligesom lovgivningen presser på. Stillingtagen til diversitet og inklusion er derfor nødvendig for at kunne tiltrække og fastholde de bedste kompetencer og unge talenter.

Resultaterne taler da også for sig selv: Forskningen viser en klar sammenhæng mellem en mangfoldig organisation og en bedre bundlinje. Men hvordan høster man som virksomhed frugterne af et mangfoldigt team? Hvordan ser diversitet ud i praksis? Og hvordan definerer du klare mål og formål?

Børsen og CBS Executive Fonden tilbyder en endags-masterclass, der giver dig et godt udgangspunkt for at skabe en mere mangfoldig arbejdsplads, som skaber værdi for organisationen.

På denne masterclass lærer du:

→ Hvorfor og hvordan du kan arbejde strategisk og praktisk med D&I
→ Viden om bias og forståelse for de psykologiske mekanismer, der ligger bag
→ Forståelse for, hvordan bevidsthed om bias og diversitet kan skabe bedre beslutninger
→ Hvordan en organisation tager sig forskelligt ud fra medarbejder til medarbejder
→ Hvad man som organisation kan vinde ved at få alt talent i spil
→ Konkrete værktøjer og øvelser til at skabe en mere inkluderende organisation
→ Hvilke parametre du skal holde særligt øje med i din branche i arbejdet med at sikre D&I

 

,

Varighed: En dag

Næste hold:
21. juni 2023

Børsen Uddannelse
CBS Executive Fonden 
Porcelænshaven 22
2000 Frederiksberg

 

8.499 kr.

ekskl. moms

Mød dine undervisere, Sara Louise Muhr og Joachim Præst Nielsen

Sara Louise Muhr er en af Danmarks absolut førende forskere i organisationers arbejde med diversitet og inklusion og professor fra Department of Organization, CBS.

Hun har i en årrække undervist og rådgivet en stribe af Danmarks store virksomheder, faglige organisationer og offentlige institutioner om mangfoldighed.

Sara Louise Muhr blev i 2022 formand for Kulturministeriets Forskningsråd for en treårig periode.

Læs mere om Sara Louise Muhr her

Joacim Præst Nielsen er journalist på Børsen Ledelse, hvor han siden 2021 har skrevet en række dybdegående artikler om mangfoldighed i erhvervslivet.

Han har systematisk undersøgt virksomhedernes evne eller mangel på samme til at inkludere forskellige typer af medarbejdere og sikre et højt niveau af diversitet.

Målgruppen for uddannelsen

Denne masterclass henvender sig til dig, som er strategisk beslutningstager eller leder, der ønsker eller er gået i gang med at arbejde aktivt med D&I. Du får på uddannelsen inspiration og konkrete råd og værktøjer til dit arbejde.

Program – formiddag

  • Forstå diversitetskategorierne
  • Hvordan undgår du bias?
  • Erfaringer fra erhvervslivet med konkret arbejde med D&I

Frokost

Program – eftermiddag

  • Inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan du kommer i gang med arbejdet med D&I i din virksomhed
  • Forståelse for, hvilke interessenter du skal aktivere i din organisation
  • Tapas, netværk og vidensdeling