mød ambitiøse ligesindede på

 • Børsens bestyrelsesuddannelse

Viden og kompetencer er afgørende for bestyrelsens bidrag til værdiskabelsen. Få inspiration på højeste niveau.

Varighed: Seks dage
Start: Forår 2021, 17. marts

CBS Bestyrelsesuddannelserne, Frederiksberg

Dansk bestyrelsesuddannelse i særklasse

Som bestyrelsesmedlem gør din indsigt i bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar en afgørende forskel i bestyrelseslokalet. Børsens bestyrelsesuddannelse i samarbejde med CBS Bestyrelsesuddannelserne har fokus på bestyrelsens vigtigste opgaver og mest udfordrende beslutningssituationer og på, hvordan bestyrelsen skaber værdi for selskabet samt ejere, øvrige interessenter og samfundet som helhed.

Infomøde om Børsens bestyrelsesuddannelse

Deltag i infomøde om Børsens bestyrelsesuddannelse 25. november kl. 16.30-18.00, og hør mere om uddannelsens opbygning, undervisningsindhold, og hvilke kompetencer du opnår på uddannelsen.

”I det øjeblik, man bliver bedt om at være med i en bestyrelse, bringer man faglige kompetencer og indsigt med sig til bordet, men der er også et sæt kompetencer, som ikke bare ligger i logisk forlængelse af det, du kan i forvejen. Det giver mening for os at have et uddannelsestilbud, der giver mennesker med ambition om at løfte det ansvar, bestyrelsesarbejdet er, det ekstra med i bagagen.” 

Bjarne Corydon, adm. direktør & ansvh. chefredaktør, Børsen

Med bestyrelsesuddannelsen kan du:

→  Bidrage til et bestyrelsesarbejde, der skaber værdi for selskab, ejere, øvrige interessenter og samfund

→  Tage en ledende rolle i strategiarbejdet og være rustet til at udfordre selskabets formål, vision og forretningsmodel

→  Deltage i risiko- og revisionsarbejdet

→  Forstå god governance og håndtere bestyrelsesansvar

→  Medvirke til et godt og proaktivt teamarbejde i bestyrelsen og samspil med direktionen

→  Tage de første skridt på en rejse i en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem

På uddannelsen arbejder vi specifikt med følgende

Bestyrelsesuddannelsen giver dig overblik over bestyrelsens vigtigste opgaver, øver dig i en række udfordrende beslutningssituationer og giver dig den seneste viden på området.

Du vil blive undervist, inspireret og udfordret af fem professorer og mere end 20 erhvervsledere, herunder Børsens adm. direktør & ansvh. chefredaktør, Bjarne Corydon, og chefredaktør, Niels Lunde. Du vil deltage i 16 real-life-case-bestyrelsesmøder og være del af formandskabet i fem af de cases, som uddannelsen indeholder. Det er med til at sikre, at du får bragt dine nye kompetencer i spil, og at du vil være rustet til at foretage de relevante overvejelser og agere, når du er tilbage på kontoret – og i bestyrelseslokalet.

Undervejs i undervisningen vil du få indblik i bestyrelsens sammensætning, dynamik, kultur og kompetencer, ledelse af bestyrelsesarbejdet og samspil med direktionen, og du vil stifte bekendtskab med håndtering af cyberrisici, kriseledelse og samspillet med medier og offentlighed.

Du vil naturligvis også komme igennem bestyrelsesarbejdets ABC: den grundlæggende indsigt i Selskabsloven og bestyrelsesansvaret samt opgave- og rollefordelingen mellem ejere, bestyrelse og direktion.

 

Børsens bestyrelsesuddannelse har ekstra fokus på offentligheden

Børsen har indsigt i, hvad der rører sig inden for dansk erhvervsliv – dette vil blive bragt i spil på uddannelsen.

 • Børsen sætter de ressourcer i spil, som dagbladet har på redaktionen.
 • Børsen vil bidrage med cases baseret på aktuelle situationer og input til de efterfølgende diskussioner.
 • Den akademiske metode bliver suppleret med den journalistiske metode: evnen til at undre sig, til at prioritere problemformuleringer, til at stille spørgsmål og til at gøre det under tidspres. 

”Børsen er måske ikke den bedste til at give svar, men vi er rigtig gode til at stille spørgsmål og til at kvalificere en problemformulering. F.eks. taler man lige nu i erhvervslivets top om platforme, om at interagere med ikke kun sine kunder og medarbejdere, men også med sine ikke-kunder og ikke-medarbejdere. Men ingen formår rigtig at pege på et vellykket eksempel i den europæiske verden. Det er en kilde til at undre sig, en kilde til, hvordan man kan blive konstruktiv og klogere.”

Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

Hvordan bruger man den journalistiske metode i bestyrelsesarbejdet?

Den journalistiske metode bygger på redskaber, som underbygger:

 • Evnen til at undre sig
 • Evnen til at stille spørgsmål
 • Evnen til at prioritere problemformuleringen
 • Evnen til at gøre det under tidspres

 

Børsens bestyrelsesuddannelse er kendetegnet ved

 1. Kvalitet og relevans. Undervisningen foregår på samme vilkår for troværdighed og høje vidensniveau som Dagbladet Børsen og CBS Bestyrelsesuddannelserne i øvrigt, og den kommer rundt om alle vigtige emner.
 2. Praktisk anvendelig undervisning. Du vil blive øvet i virkelighedsnære situationer, så du kan trække på uddannelsen, så snart du træder ind i bestyrelseslokalet.
 3. Aktuelt og undrende. Du vil blive øvet via relevante og aktuelle cases. 

På bestyrelsesuddannelsen kommer du igennem:

Modul 1

På uddannelsens første modul er der fokus på de grundlæggende færdigheder som corporate governance, bestyrelsesledelse og samspil med direktionen. 

Indhold:

 • Selskabsloven og corporate governance.
 • Det værdiskabende bestyrelsesarbejde og bestyrelsens fire S’er
 • Rollefordeling mellem ejere, bestyrelse og direktion
 • Bestyrelsesansvar, “orden i penalhuset” og bestyrelsens ABC
 • Ledelse af bestyrelsesarbejdet og samspil med direktionen
 • Årshjul og tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet
 • Ledelsesevaluering og CEO succession

 

Modul 2 

Uddannelsens andet modul opdaterer dig på en række nødvendige redskaber for at løse bestyrelsens opgaver som strategi, bestyrelsesevaluering, økonomi og risikostyring.

Indhold:

 • Strategi I – genopfind virksomheden
 • Bestyrelsesevaluering og -kompetencer
 • Bestyrelsen og årsregnskabet
 • Revisionskomiteen og samspillet med revisor
 • Finansiel værdiskabelse og værdiansættelse
 • Kapitalgrundlag, investeringer og risikostyring

 

Modul 3

Det tredje modul runder endnu en del af strategiarbejdet og dykker derefter ned i cybersikkerhed, kriseledelse og forholdet til offentligheden, bestyrelsesdynamik og stakeholder management.

Indhold:

 • Strategi II – digitalisering og disruption
 • Cyberrisici og -sikkerhed
 • Bestyrelsesdynamik, bias i bestyrelseslokalet
 • Stakeholder management
 • Samfundsansvar, kriseledelse, pressen og offentligheden

Vi gør opmærksom på, at dele af undervisningen vil foregå virtuelt. 

Bestyrelsesuddannelsen er rettet mod nye og kommende bestyrelsesmedlemmer

Børsens bestyrelsesuddannelse er henvendt til erfarne ledere og erfaringstunge fagspecialister, som er nye i bestyrelsesarbejdet eller ønsker at indgå i bestyrelsesarbejde.
Den er oplagt til dig, som har et velpolstret cv i ledelsesretningen; du har f.eks. været direktør eller lignende. Din ledelseserfaring kan også være fra andre direktionsroller (f.eks. økonomidirektør, marketingdirektør). Men bestyrelsesuddannelsen er også for dig med indgående kendskab til den specifikke branche, som virksomheden befinder sig i, og som bestyrelsen har brug for dit bidrag til.
Sidst, men ikke mindst er bestyrelsesuddannelsen også for dig, som kommer med den skæve vinkel. En del bestyrelser er f.eks. stiftet med et krav om minimum én medarbejderrepræsentant; det er et eksempel på, at alle kan være med ved bordet.

Der er god grund til at kende din rolle og dit ansvar

Dit ansvar, forpligtelser og din opgave som bestyrelsesmedlem er de samme uanset din baggrund eller bevæggrund for at være bestyrelsesmedlem.
Som bestyrelsesmedlem forventes det, at du bidrager med dine input. Du er valgt, fordi dine input er værdifulde for bestyrelsens samlede arbejde.
Er du medarbejderrepræsentant, repræsenterer du ikke medarbejderne. Medarbejderrepræsentanten har en pligt til og et ansvar for at bidrage til virksomhedens bedste på lige fod med de resterende bestyrelsesmedlemmer. Du repræsenterer faktisk dig selv.
Og sidst, men ikke mindst så hæfter du som bestyrelsesmedlem personligt for bestyrelsens bidrag.

Lær af erfaringerne

Vi lærer allermest af vores fejl. På bestyrelsesuddannelsen møder du erfarne folk, der enten har begået fejlene selv – eller er toprådgivere for nogle, der har begået dem. Du får forudsætningerne for på den ene side at undgå at gentage klassiske velkendte fejl og på den anden side at bidrage til, at bestyrelsen træffer gode beslutninger.
Undervisningen foregår i en dialog mellem deltagere og undervisere. Der er øvelser baseret på cases i grupper, der er sammensat som bestyrelser med formand og næstformand, og efterfølgende diskussioner i plenum med 30-40 deltagere. På Børsens bestyrelsesuddannelse kan du derfor også forvente at møde spændende medstuderende. Du kan også forvente, at uddannelsen er tilrettelagt med en mulighed for at danne stærke netværksmæssige relationer.

Mød dit undervisningsteam

PROFESSORER

Caspar Rose, advokat og tidl. professor, CBS

Flemming Poulfeldt, professor, CBS

Ken L. Bechmann, professor, CBS

Thomas Ritter, professor, CBS

Louise Mors, professor, CBS

Jan Damsgaard, professor, CBS

Nina Dietz Legind, professor, Syddansk Universitet

Henriette Divert-Hendricks, programchef, CBS Bestyrelsesuddannelserne

Tom Jacobsgaard, direktør, CBS Bestyrelsesuddannelserne

 

RÅDGIVERE

Maria Levin, partner, Kromann Reumert

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert

Marianne Philip, partner, Kromann Reumert, næstformand Novo Nordisk Fonden, formand for God Fondsledelse m.v.

Mads Reinholdt Sørensen, partner, Kromann Reumert

Anne Mette Dissing-Immerkær, partner, Heidrick & Struggles

Lars Smith, partner, Odgers Berndtson

Michael Vad, partner, Spencer Stuart

Michael J. Laursen, partner, EY

 

ERFARING FRA BESTYRELSESLOKALERNE

Bente Overgaard, bestyrelsesformand i flere selskaber

Birgit Nørgaard, bestyrelsesmedlem

Eivind Kolding, bestyrelsesformand

Jørgen Tang-Jensen, bestyrelsesformand i flere selskaber

Julie Galbo, tidl. risikochef, Nordea

Jørgen Bardenfleth, bestyrelsesformand i flere selskaber

Lisbet Thyge Frandsen, bestyrelsesmedlem i flere selskaber

Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL.7/Implement

Mette Vestergaard, EVP, Global People & Business Transformation, LEO Pharma og bestyrelsesmedlem i flere selskaber

Lars Frederiksen, bestyrelsesformand i flere selskaber

Lars Ive, bestyrelsesformand i flere selskaber

Tine Roed, bestyrelsesformand i flere selskaber

Tom Behrens-Sørensen, bestyrelsesformand i flere selskaber

Thomas Johansen, CFO, Netcompany

Bjarne Corydon, adm. direktør & ansvh. chefredaktør, Børsen

Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

Susanne Juhl, bestyrelsesmedlem i flere selskaber

Tilmeld dig Børsens bestyrelsesuddannelse

Har du spørgsmål, som efterlader dig i den sidste tvivl, så kontakt os på 32 14 32 32 eller uddannelse@borsen.dk – eller send os din tilmelding. 

Tilmeld dig uddannelsen

Børsens bestyrelsesuddannelse

Viden og kompetencer er afgørende for bestyrelsens bidrag til værdiskabelsen. Få inspiration på højeste niveau.

Varighed: Seks dage

Opstart forår 2021
Modul 1: 17. + 18. marts
Modul 2: 15. + 16. april
Modul 3: 26. + 27. maj

CBS Bestyrelsesuddannelserne
Råvarebygningen
Porcelænshaven 22
2000 Frederiksberg

50.000 kr.

Ekskl. moms

Varighed: Seks dage
Opstart efterår 2020
FULDT BOOKET

Opstart forår 2021
Modul 1: 17. og 18. marts 2021
Modul 2: 15. og 16. april 2021
Modul 3: 26. og 27. maj 2021

CBS Bestyrelsesuddannelserne
Råvarebygningen
Porcelænshaven 22
2000 Frederiksberg

50.000 kr.

Ekskl. moms