SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Annoncørbetalt indhold af SAP Concur

Virksomheder går glip af millioner i udenlandsk moms

For at søge mest mulig udenlandsk moms tilbage, er det nødvendigt at bruge kunstig intelligens, siger Dan Lillie. Ellers overstiger udgiften til tilbagesøgningen oftest summen af de penge, der kan søges tilbage. Foto Jackob Nielsen.
For at søge mest mulig udenlandsk moms tilbage, er det nødvendigt at bruge kunstig intelligens, siger Dan Lillie. Ellers overstiger udgiften til tilbagesøgningen oftest summen af de penge, der kan søges tilbage. Foto Jackob Nielsen.

Stor kompleksitet og små beløb gør de facto moms til en omkostning i stedet for en investering i for eksempel digital udvikling, viser rapport. Kunstig intelligens kan afhjælpe problemet.

Danske virksomheder går hvert år glip af flere hundrede mio. kr. i tabt momsrefusion fra udenlandske skattemyndigheder, viser en undersøgelse fra SAP Concur.

”I Danmark er det vel fem pct. af det samlede europæiske niveau, da niveauet for Danmark nok er relativt højere end de fleste andre lande. Vi har mange internationale virksomheder, der traditionelt har meget høj rejseaktivitet,” siger Dan Lillie, der er landechef for SAP Concur, der faciliterer momstilbagesøgning.

I undersøgelsen fremgår det, at ”op mod hver anden momskrone ikke bliver søgt tilbage”, angiveligt fordi virksomheder ikke formår at få det fulde udbytte ud af de værktøjer, de anvender til at tilbagesøge momsen. Det erkender 62 pct. af virksomhederne. Momsen, der ikke bliver søgt tilbage, går derfor tabt, og bliver reelt en omkostning, i stedet for penge, der kunne være gået til investeringer i ny vækst.


Momsudgifter til rejseaktiviteter går tabt

Selvom corona har standset næsten al rejseaktivitet i en lang periode, er virksomhederne lige så langsomt begyndt at rejse ud igen. Det er typisk meget konkrete rejseudgifter for medarbejderes overnatning, forplejning og transport i udlandet, som kan være svære at søge udenlandsk momsrefusion af.

Det er den oplevelse mange virksomheder sidder med, fortæller Charlotte Schellerup. Hun er Senior Tax Technology & Process Manager i Falck og har erfaring med moms-tilbagesøgning fra flere C25-virksomheder.

"Problemet er et to-cifret milliardbeløb i Europa"

Dan Lillie, landechef, SAP Concur

”I store virksomheder accepteres der uden videre, at 20-40 pct. af virksomhedens udenlandske moms ikke søges tilbage. Det skyldes særligt de mange regler for tilbagesøgning, der er forankret i både EU og nationalt. Derfor bliver tilbagesøgningen både omstændig og kommer til at indeholde mange fejl, så refusionen bliver helt eller delvist afvist. De mest anvendte poster ved tilbagesøgning er overnatning, transport og forplejning, og det er også dem med flest fejl,” fortæller hun.

Hun fortsætter.

"Det skyldes primært to ting. For det første får medarbejderne ikke oploadet det rigtige bilag. For det andet er bilaget fyldt med fejl. Der er forkerte information om, hvem der modtager fakturaen, eller der mangler information, så som at kvitteringerne fra restauranterne ikke opfylder reglerne for, hvilke oplysninger der skal stå på en faktura," siger hun.

Før det giver økonomisk mening at tilbagesøge udenlandske momskroner, er man i hendes optik nødt til at have en høj grad af automatisering, systemhåndtering, samt effektive processer på plads.


Milliardpost i EU

Ifølge en opgørelse lavet af SAP Concur er der på verdensplan tale om et beløb i omegnen af 500 mia. kr. I Europa, hvor undersøgelsen tager sit udgangspunkt, er vi stadig i milliardbeløbene, supplerer Dan Lillie, salgschef for SAP Concur i Danmark.

”Problemet er et to-cifret milliardbeløb i Europa. Det klassiske scenarie, set med vores øjne, er medarbejderes konferenceophold i udlandet. Hotel, mad, evt. taxa eller anden transport og andre småindkøb, hvor der ikke bliver søgt refusion,” fortæller han.

Ofte er de enkelte beløb så små, at det ikke kan svare sig at søge refusion. Det er kun automatik, der kan gøre det rentabelt. Derudover gælder, at mange lande måske nok har ensartede moms-systemer, men anvender dem vidt forskelligt. Så stiger kompleksiteten og dermed kravene til den medarbejder, der skal søge momsen hjem.

”De slående eksempler tæller blandt andet, at der i Tyskland er forskel på momsen, alt efter om måltider er varme eller kolde. I England er momssatserne forskellige på henholdsvis parkering udendørs og indendørs.” siger Dan Lillie.

”Det gør det ret komplekst at søge moms tilbage og de fleste normale virksomheder vil ikke kunne dykke ned i disse detaljer. Enten skal du have et revisionsbureau til det, eller nogen skal automatisere analyser for dig,” siger han.


Fra moms til medarbejderbonus

Incitamentet til at indfri potentialet bliver måske lidt tydeligere, når man tænker over, at enhver refunderet momskrone er en krone direkte ned på bundlinjen, som så kan sættes i spil på ny. Men bliver pengene hængende ude hos de udenlandske skattemyndigheder, bliver det reelt en omkostning, som skal sendes videre til kunderne.

Ultimativt handler det om, hvorvidt virksomheden er i stand til at søge de midler tilbage, som de har til gode. Og om de kan bruge pengestrømmen til at investere i andre dele af forretningen, der dermed kan gøre dem mere konkurrencedygtige.

Det er i hvert fald responsen i undersøgelsen. Her bliver virksomhederne spurgt, hvad de ville bruge alle midlerne til, hvis det lykkedes dem at tilbagesøge samtlige moms-midler. I prioriteret rækkefølge nævner virksomhederne, at de ville investere i nye digitale tjenester til kunderne, digitalisere de finansielle tjenester, eller give yderligere medarbejderbonus og – fordele.

Og det kan man jo som virksomhed vælge, påpeger Dan Lillie.

”Det kan være en udfordring for virksomheden, hvis den ikke er i stand til at søge dem tilbage. Det er ikke et problem, hvis du har penge nok. Men det er penge, din virksomhed har ret til.”

Få momsen tilbage og gør udgifter til investeringer

Annoncen er produceret 28.04.22 af Børsen Creative i samarbejde med SAP Concur


Forsiden lige nu