SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Annoncørbetalt indhold af Accenture

Nye partnerskaber i erhvervslivet bliver afgørende for en succesfuld grøn omstilling

Jens Skov Holm er Managing Director i Accenture, som for nylig har skabt et holistisk framework for grønne partnerskaber mellem virksomheder. Ifølge ham vil det kunne bidrage til større sammenhængskraft og dermed større potentiale for Danmark på den grønne front. Foto: Jacob Nielsen
Jens Skov Holm er Managing Director i Accenture, som for nylig har skabt et holistisk framework for grønne partnerskaber mellem virksomheder. Ifølge ham vil det kunne bidrage til større sammenhængskraft og dermed større potentiale for Danmark på den grønne front. Foto: Jacob Nielsen

Danmark løber i disse år stærkt for at komme i mål med sin ambition om at blive fossilfri inden 2050. Men for at nå den ambitiøse målsætning, kræver det nytænkning – særligt i erhvervslivet. Nye partnerskaber og konstellationer, der ikke er set før, vil blive den væsentligste faktor for succes, mener ekspert i konsulenthuset Accenture.

28 år – så længe har Danmark til at blive et fossilfrit foregangsland, og allerede i 2030 skal vi nå den vigtige milepæl på 70 pct. reduktion af CO2-udledning. Selvom 28 år kan lyde af meget, så er det kort tid til at opnå en monumental omstilling, hvis lige vi ikke før har set.

Samtidig har konflikten i Ukraine i høj grad påvirket kapløbet, og mange lande har iværksat et endnu større arbejde for at gøre sig uafhængige af russisk gas – hvilket har resulteret i EU-planen REPowerEU, der sætter yderligere fokus på bæredygtig energi.

Og der er mange gode idéer og kreative løsninger, og de foreløbige resultater er større elektrificering, grønne varmepumper og selvfølgelig gassubstitutter, hvor brint ser ud til at tage førertrøjen.

Tag ikke fejl – vi er godt på vej. Men målstregen er stadig et stykke væk, og skal vi nå den i tide, så kræver det en holdindsats, hvor alle tandhjul i både erhvervslivet og staten er velsmurte og godt kørende.

Det mener i hvert fald Jens Skov Holm, der er Managing Director i Accenture.

”Gennem lang tid har vi set enkelte aktører klare sig rigtig godt på den grønne omstilling, f.eks. Vestas og Ørsted. Det er der sådan set ikke noget nyt i, men det spændende er, at systemet er kommet til et stadie, hvor man er nødt til at tænke det videre for at skabe sammenhængskraft og et større potentiale for Danmark,” påpeger han.

Jens-Accenture-vindmølle-03-beskåret.jpg
Danmark har i mange år fokuseret på at bygge vindmøller - endda i en sådan grad, at vi nu producerer mere strøm, end vi kan lagre. Og det er her, Jens Skov Holm ser, at erhvervslivet kan finde på nye løsninger på tværs af brancher. Foto: Jacob Nielsen

Uforløst potentiale i overskydende energi

Potentialet ligger blandt andet i, at vi i Danmark til tider faktisk har en overproduktion af grøn energi – simpelthen fordi erhvervslivet og staten har været hurtige og ivrige efter at puste liv i nye former for energiproduktion.

”Problemstillingen er, at produktionen ikke har nogen steder at lagre den overskydende energi for alvor. Derfor er vores grønne omstilling blevet accelereret på produktionssiden hurtigere, end værdikæden kunne følge med,” siger Jens Skov Holm.

Danmark bør altså ikke længere prioritere udbygningen af endnu flere vindmøller, men derimod at kunne lagre den eksisterende produktion mere effektivt. Danmark er ganske vist et grønt pionérland, men vi kan ikke nå resten af vejen i den grønne omstilling uden at samarbejde på tværs af brancher og landegrænser.

Og dette er netop én af de udfordringer, der skal løses i fællesskab.

”Målet er at få værdikæderne til at hænge bedre sammen, så ingen står med en produktion, der ikke kan afsættes. I øjeblikket eksporterer vi en del af den overskydende energi til vores nabolande, men til negative priser. Det kommer til at kræve skalerede løsninger samt stærke partnerskaber at få det til at gå op i en højere enhed, hvor værdikæden tænkes som en helhed lige fra produktion til fleksibilitet og lagring og over i forbrug,” siger Jens Skov Holm.

Jens-Accenture-08-beskåret.jpg
Accenture har i samarbejde med World Economic Forum udviklet et rammeværk, der kan hjælpe virksomheder med at få et overblik over, hvilke fordele der er ved potentielle energiløsninger. Både for dem selv og for samfundet. Foto: Jacob Nielsen

Holistisk model præsenteret på COP26

Jens Skov Holm har sammen med et hold af internationale kolleger, der er specialister i bæredygtighed, deltaget på COP26, der blev afholdt i november sidste år i Glasgow.

Og her stod det højt på agendaen for Accenture, at det traditionelle fokus på LCOE (et projekts samlede omkostninger i forhold til energiproduktion) bør suppleres med en mere holistisk tænkning, når beslutninger skal træffes om nye løsninger ift. at løfte den grønne omstilling.

”Vi fremviste blandt andet en række af de initiativer, som har været medvirkende til at fremme den grønne omstilling. Vi har et mål om at sætte fokus på den rolle, de enkle selskaber spiller, eller kan komme til at spille – og hvordan man kan få forløst sin andel af det forretningsmæssige potentiale, der ligger gemt i hele denne omstilling,” siger Jens Skov Holm.

Til det formål har Accenture udviklet et rammeværk i samarbejde med World Economic Forum, der kan hjælpe enkle virksomheder med at få et overblik over, hvilke fordele der er ved potentielle energiløsninger. Det inkluderer nemlig både økonomiske, miljømæssige, sociale og tekniske effekter. Der er altså tale om en holistisk tilgang, der går på tværs af brancher.

"Det må ikke blive en lukket klub. De etablerede partnere skal invitere nye ind, og de private virksomheder skal byde ind med deres stærke innovationskraft."

Jens Skov Holm, Managing Director i Accenture

”Rammeværket skal illustrere, at det er mere end bare CO2-reduktionen, der påvirkes og får glæde af bæredygtige initiativer. Derfor kan denne tilgang hjælpe f.eks. aktionærer, banker og pensionsselskaber med at argumentere for, hvorfor de skal investere i specifikke initiativer,” forklarer Jens Skov Holm.

Strøm skal kunne omformes

Et udtryk, der går igen i forhold til den grønne omstilling, er Power To X. Altså processen, hvor grøn elektricitet, som Danmark producerer masser af, omdannes til brint eller andre energikilder som f.eks. metanol.

Disse energikilder kan bruges i sektorer, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed f.eks. i den tunge industri og den tunge transport som skibs- og luftfart. Derfor er investering i Power to X en nødvendighed for at opnå det emissionsneutrale samfund.

I den danske storvirksomhed Haldor Topsøe er man bevidst om dette og har derfor aktivt taget stilling. Haldor Topsøe forventer således, at Power to X og de øvrige nye teknologier vil bidrage med hele 30 pct. af omsætning inden for de næste fire år, hvor den i dag kun udgør 4-5 pct.

Jens-Accenture-vindmølle-01-beskåret.jpg
Den grønne omstilling afhænger i høj grad af, om mange private virksomheder tør gentænke sine forretningsmodeller og foretage de nødvendige og store investeringer, mener Jens Skov Holm. Foto: Jacob Nielsen

”Det er veletablerede spillere som Haldor Topsøe, der lige nu redefinerer sig selv eller ser sig selv på en ny måde i et økosystem. Og de er og bliver afhængige af, at der kommer en produktionsside og en forbrugsside lokalt og globalt for at indfri vækstpotentialet,” forklarer Jens Skov Holm.

Ingen undskyldninger for ikke at være med

Men han er samtidig optimistisk og påpeger, at det er spændende tider, vi lige nu befinder os i. At store virksomheder tør gentænke sine forretningsmodeller og lægge de store investeringer, er alfa og omega.

Samtidig ser man også en masse nye aktører med høj innovationskraft, der samtidig bidrager og kommer til at få stor betydning. Der er også virksomheder som f.eks. Nel Hydrogen og EverFuel, der begge arbejder for at gøre brint mere tilgængeligt på forbrugssiden, og derved kan udfylde ”the missing link”, der lige nu er i markedet.

”Vi skal komme med en fuld løsning, hvis systemet skal fortsætte med at hænge sammen. Og det har vi ikke tænkt i før, hvor vi indgår et fælles commitment. Det må ikke blive en lukket klub. De etablerede partnere skal invitere nye ind, og de private virksomheder skal byde ind med deres stærke innovationskraft. Jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for ikke at være med, da det åbner for nye forretnings- og eksportmuligheder,” siger Jens Skov Holm.

Se, hvordan Accenture kan få din virksomhed passet ind i en bæredygtig værdikæde

Annoncen er produceret den 02.05.2022 af Børsen Creative i samarbejde med Accenture.


Forsiden lige nu