SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Annoncørbetalt indhold af C WorldWide

Indien gør klar til stort tigerspring: Overvej Indien til din portefølje

Indien vil formentlig være verdens mest spændende aktiemarked i de kommende årtier, lyder det fra porteføljeforvalter Abhinav Rathee. Han forvalter afdelingen C WorldWide Indien sammen med Allan Christensen, Mogens Akselsen og Aman Kalsi. Foto: Jacob Nielsen
Indien vil formentlig være verdens mest spændende aktiemarked i de kommende årtier, lyder det fra porteføljeforvalter Abhinav Rathee. Han forvalter afdelingen C WorldWide Indien sammen med Allan Christensen, Mogens Akselsen og Aman Kalsi. Foto: Jacob Nielsen

Indiens store vækstrejse er kun lige begyndt. Derfor kan det indiske aktiemarked blive det mest spændende i det kommende årti.

Tiger-økonomierne springer bare lidt hurtigere i Østen. De sidste 20 år har Kina været den store væksthistorie i verdensøkonomien, og for mange investorer har emerging markets længe været en uundværlig del af porteføljen.

Men hvilke markeder vil for alvor være ”emerging” – i udvikling – over de kommende årtier? Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men alle forudsætninger taler for, at Indien kommer til at gennemgå en vækstrejse, der minder om den, Kina har været igennem de sidste årtier.

Vi tror meget stærkt på, at Indien vil genfinde sin ledende rolle

Abhinav Rathee, porteføljeforvalter i C WorldWide

Sådan lyder det fra den danske investeringsforening C WorldWide, der i 2021 gik på børsen med en afdeling med indiske aktier sammensat efter filosofien om holdbar vækst i en fokuseret portefølje af kvalitetsaktier.

Når Indien formentlig vil være verdens mest spændende aktiemarked i de kommende årtier, handler det både om en historisk såvel som en helt aktuel udvikling, som måske er lidt overraskende for mange i Vesten, lyder det fra porteføljeforvalter Abhinav Rathee, som C WorldWide har hentet til Danmark fra Indien. I Danmark forvalter han afdelingen C WorldWide Indien, som en del af et team på fire.

”Hvis vi tager det meget store historiske overblik, så har Indien i de sidste 2000 år udgjort 25 pct. af verdensøkonomien og har oftest været verdens største økonomi. Det er kun de sidste 200 år, at Indien har spillet en forholdsvis lille rolle i verdensøkonomien. Man kan selvfølgelig altid diskutere, om man kan bruge historien til noget, men vi tror meget stærkt på, at Indien vil genfinde sin ledende rolle i de kommende årtier,” siger Abhinav Rathee.

Han understreger samtidig, at udviklingen ikke mindst vil blive drevet af en ung, ambitiøs befolkning, der forventes at arbejde sig op i middelklassen i de kommende år ­– præcis som det er sket med millioner af kinesere inden for de sidste 20 år.

Reformer og stabilitet

Mens det næppe er overraskende, at Indien har en ung befolkning, er der andre forandringer, der måske er gået lidt under radaren i Vesten. Det handler ikke mindst om den politiske stabilitet, der er blevet markant forbedret på få år. Ifølge The Global Economic Policy Uncertainty Index har verden generelt bevæget sig mod mere usikkerhed siden 2014 – bl.a. som følge af handelskrigen mellem Kina og USA, Brexit, Covid-19 og krig i Ukraine – mens Indien har bevæget sig i retning af mere stabilitet.

Det indiske diplomati har eksempelvis været i stand til at håndtere coronakrisen på grund af stærke relationer til både USA/Vesten og Rusland – man undgik derved forsyningsvaskeligheder under pandemiens nedlukninger i 2020 og 2021.

”Indiens voksende stabilitet kan især tilskrives adskillige sociale og økonomiske reformer. Den måde, inderne lever på i dag, er væsentligt anderledes end for 10 år siden. Der er mange hidtil usete succeshistorier med indføring af finansielle tjenesteydelser, tempo i motorvejsbyggeri, genopretning af aktiver og formalisering af økonomien. Tallene er tydelige,” fortæller Abhinav Rathee.

En af de økonomiske reformer, der har haft stor betydning, er det fælles momssystem, Goods and Services Tax (GST), der blev indført 1. juli 2017. Systemet erstattede 1200 forskellige toldsatser i Indiens 29 delstater.

”Traditionelt har Vesten opfattet Indien som ét land. Vi undervurderer ofte de store kulturelle og sproglige forskelle, og at Indien derfor må betragtes som et kontinent for sig selv. Alene delstaten Uttar Pradesh har en befolkning på størrelse med Brasilien. Indtil for få år siden fungerede delstaterne som 29 adskilte økonomier, så det er svært at undervurdere betydningen af GST-reformen,” siger Abhinav Rathee, der kommer med et eksempel:

”Før reformen kunne en køretur med varer fra Delhi til Mumbai tage otte-ti dage, fordi man skulle stoppe og betale told ved hver delstatsgrænse. I dag kan det klares på 36 timer,” fortæller han.

Han mener også, at man er ved at adressere en af de helt store udfordringer for Indien: Miljø og forurening.

”Indien har nogle af de mest forurenede byer i verden, og det er noget, vi er meget opmærksomme på, når vi investerer. Men der er tegn på, at det går i den rigtige retning. Indien er et af de tre lande i verden, hvor grøn energi vokser hurtigst lige nu. Vi er meget fokuserede på at finde selskaber, der tager de her udfordringer seriøst, og vi har ofte en direkte dialog med dem,” siger han.


CWW Indien 06 beskåretcue.jpg
Alle forudsætninger taler for, at Indien kommer til at gennemgå en vækstrejse, der minder om den, Kina har været igennem de sidste årtier. Sådan lyder det fra den danske investeringsforening C WorldWide. Foto: Jacob Nielsen

Digitalt tigerspring

Det er ikke kun den fysiske og politiske infrastruktur, der er blevet arbejdet på i Indien i de sidste par år. Også den digitale infrastruktur har taget et tigerspring, der kan virke forbløffende og overraskende set udefra: Antallet af indere med adgang til bredbånd er blevet mere end tidoblet på 7 år fra 2014 til 2021 – fra 61 millioner til 765 millioner mennesker (hvilket svarer til en 53 pct. annualiseret flerårig vækstrate i dataforbrug). Samtidig er Indien verdens største forbruger af mobildata med nogle af verdens laveste priser.

”Vi har set en eksplosion i antallet af digitale virksomheder. Der er over 100 unicorns – privatejede virksomheder med en markedsværdi på over en milliard dollars. Det er jo noget af det, vi kommer til at holde øje med. Og med 6000 børsnoterede selskaber er der i forvejen mange aktier at vælge mellem – ligeså mange som på de amerikanske børser,” fortæller Abhinav Rathee, der har 12 års erfaring med aktiemarkederne. Han har tidligere haft en senior position i IDFC Securities i Indien.

Vi har fokus på den lange bane og lader selskaberne komme til sin ret over tid

Abhinav Rathee, porteføljeforvalter i C WorldWide

Ligesom resten af verden har Indien de seneste par år været påvirket af covid-19, og billederne fra Indien har været særligt ubehagelige, hvor der var mangel på ilt på hospitalerne. Men situationen har også vist, at Indien er i stand til at reagere hurtigt med et stort vaccinationsprogram og infrastrukturinvesteringer bl.a. til gavn for sundhedssystemet.

Stabil vækst i håndplukkede selskaber

C WordWides Indien-team har i forvejen mange års erfaring med investeringer i Indien gennem de eksisterende afdelinger for emerging markets og Asien. Abhinav Rathee er håndplukket til at fokusere på indiske selskaber. Og C WorldWide Indiens strategi er at investere i en fokuseret portefølje af både små, mellemstore og store selskaber med udsigter til at skabe et attraktivt langsigtet afkast gennem compounding år efter år.

”Vi har fokus på den lange bane og lader selskaberne komme til sin ret over tid. Det er det, vi kalder compounding, hvor vi vælger aktier ud fra bæredygtighed både i forhold til miljø og sociale forhold samt økonomisk bæredygtighed. Vi ser Indien som en af de måske mest spændende muligheder for compounding de næste ti år. Det er nok der, hvor vi adskiller os fra andre,” siger Abhinav Rathee, der ser compounding og kendskabet til markedet som C WorldWides største styrker.

Han anbefaler en investeringshorisont på minimum fem år for investeringer i C WorldWide Indien, der henvender sig til både private og professionelle investorer.

”Over en årrække er vi slet ikke i tvivl om, at Inden har gode muligheder for at indfri sit enorme vækstpotentiale. Det er selvfølgelig ikke uden risici, men jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at forudsætningerne er på plads. De reformer, som er med til at føre Indien ind i fremtiden, bliver i hvert fald ikke rullet tilbage,” siger Abhinav Rathee.

Få adgang til investeringer på det indiske marked her.

Annoncen er produceret 29.08.22 af Børsen Creative i samarbejde med C WorldWide.


Denne artikel er markedsføringsmateriale udarbejdet af Børsen Creative i samarbejde med C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CWW AM). Artiklen er alene ment som generel information og udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud, ligesom den ikke skal betragtes som investeringsrådgivning eller som investeringsanalyse. Artiklen er således ikke udarbejdet i henhold til de regler, der er fastsat for at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og artiklen er ikke genstand for noget forbud mod at handle forud for udbredelsen af investeringsanalyse.

Meninger og holdninger gengivet i artiklen er alene aktuelle pr. publikationsdatoen. Artiklen er udarbejdet på baggrund af kilder, som CWW AM anser for pålidelige, og CWW AM har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre, at informationen er så korrekt som muligt. CWW AM kan dog ikke garantere informationens korrekthed og påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Artiklen må ikke gengives eller videredistribueres helt eller delvist uden CWW AM’s forudgående skriftlige samtykke.

Prospekt, dokument med central investorinformation, og den seneste årsrapport og halvårsrapport er tilgængelig på www.cww.dk.

Forsiden lige nu