SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Annoncørbetalt indhold af Dansk Standard

Frontkæmper for grøn omstilling: Data er altafgørende, hvis potentialerne for en cirkulær økonomi skal forløses

Skal vi lykkes med den cirkulære omstilling, kræver det, at vi lærer at vurdere, hvorvidt produkter og materialer kan genanvendes, så de kan få nyt liv i en helt ny funktion. Her er og bliver data nøglen. Det er chef i Dansk Standard, Anne Holm Sjøberg, og Standardization Manager hos Danfoss, Jesper Jerlang, enige om. Foto: Jacob Nielsen
Skal vi lykkes med den cirkulære omstilling, kræver det, at vi lærer at vurdere, hvorvidt produkter og materialer kan genanvendes, så de kan få nyt liv i en helt ny funktion. Her er og bliver data nøglen. Det er chef i Dansk Standard, Anne Holm Sjøberg, og Standardization Manager hos Danfoss, Jesper Jerlang, enige om. Foto: Jacob Nielsen

Skal vi imødekomme kravene om grøn omstilling og forløse potentialet for den cirkulære økonomi, kræver det data og transparens. Det siger Standardization Manager hos Danfoss og bakkes op af chef i Dansk Standard og formanden for klimapartnerskabet: Kun med data kan vi sikre et kontrolleret cirkulært kredsløb på tværs af sektorer og forsyningskæder.

Klimaforskere har sagt det i årtier: Klimaforandringerne er virkelige. Og det er først og fremmest mennesker, der står bag. En erkendelse, som efterhånden også har vundet indpas politisk, hvilket har medført ambitiøse krav og klimamål. Således hedder det herhjemme fra politisk side, at CO2-udledning skal reduceres med 70 pct. frem mod 2030. Kravet om grøn omstilling er dog langt fra politikernes alene.

Det fortæller Jesper Jerlang, Standardization Manager hos Danfoss.

Når man arbejder med cirkulær økonomi, så er data og transparens enormt vigtige parametre, hvis man skal kunne vise, at man rent faktisk har et cirkulært produkt

Jesper Jerlang, Standardization Manager hos Danfoss

“Vi kan tydeligt se, hvordan cirkulær økonomi flytter højere og højere op i vores kunders agenda. Dermed er det blevet et konkurrenceparameter, der betyder, at vi i Danfoss er nødt til at være blandt ‘frontrunners’ på det her område."

Hvad vi taler om, når vi taler om cirkulær økonomi

Men skal Danfoss eller andre være ‘frontrunners’ og dermed løfte den cirkulære omstilling, er forudsætningen, at vi ved, hvad der tales om, når vi taler om cirkulær økonomi, lyder det fra Anne Holm Sjøberg, chef i standardiseringsorganisationen Dansk Standard.

“Skal vi lykkes med den cirkulære omstilling, kræver det, at vi lærer at vurdere, hvorvidt produkter og materialer kan genanvendes, så de kan få nyt liv i en helt ny funktion. Og måske sågar i en helt anden sektor,” siger Anne Holm Sjøberg.

Grundlæggende handler cirkulær økonomi om et endeligt opgør med affald, hvor alle ressourcer i stedet tænkes ind i et cirkulært kredsløb, forklarer hun.

“Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi på tværs af sektorer, landegrænser og forsyningskæder har en fælles og fundamental forståelse af, hvad der har værdi i den cirkulære økonomi og nogle fælles standarder, der sikrer sporbarhed, fordi virksomheden skal kunne give den viden videre til næste led i værdikæden eller selv bruge den,” siger Anne Holm Sjøberg.

I den henseende er hun ikke i tvivl om, at data, og dermed også fælles standarder, der bl.a. sikrer datasikkerhed og transparens, er og bliver nøglekomponenter for den cirkulære omstilling. For hvis en virksomhed eller organisation skal kunne kortlægge sin værdikæde, kræver det udveksling af data. Det bakkes op af Jesper Jerlang:

“Når man arbejder med cirkulær økonomi, så er data og transparens enormt vigtige parametre, hvis man skal kunne vise, at man rent faktisk har et cirkulært produkt. Vi har brug for data fra vores leverandører, så vi overfor vores kunder meget præcist kan vise vores produkters cirkulære kvalitet – hvilket de som sagt i højere grad stiller krav til.”

Danfoss 03 beskåret.jpg
Dansk Standard har taget initiativet til udarbejdelse af dataarket Product Circularity Sheet, og Danfoss' Jesper Jerlang er en af dem, der deltager i arbejdet med at definere den kommende internationale ISO-standard. Foto: Jacob Nielsen
Problemet er blot, at kravene som oftest er udformet efter kundens egne skabeloner, forklarer Jesper Jerlang. For Danfoss betyder det i praksis, at de typisk må starte forfra med den cirkulære bevisførelse hver eneste gang, hvilket er én af årsagerne til, at Jesper Jerlang i dag deltager i arbejdet med at definere indholdet af den kommende internationale ISO-standard for Product Circularity Sheet.

Et dataark, som har til formål at skabe et universelt sprog for, hvad der på tværs af sektorer og landegrænser forstås ved cirkulær økonomi.

Initiativet til dataarket udspringer af en generel målsætning om at reducere klodens CO2-udledning. Ifølge World Economic Forum (WEF) vil vi med digitale teknologier nemlig kunne reducere denne med hele 15 pct., bl.a. i sektorer som landbrug, produktion, transport og byggeri, der hører til blandt verdens helt store klimasyndere.

Cirkulære barrierer

Som direktør i den bæredygtige emballagevirksomhed Plus Pack og med posten som formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og den cirkulære branche er Camilla Haustrup Hermansen blandt de fremmeste fanebærere, når det gælder den grønne omstilling.

Hun mener ligesom Danfoss’ Jesper Jerlang og Dansk Standards Anne Holm Sjøberg, at data er en nøglekomponent, hvis der skal bygges bro og skabes et kontrolleret kredsløb, så hverken faglige, sproglige eller kulturelle forskelle spænder ben for den cirkulære omstilling.

“Fødevareproducenten i Frankrig skal kunne tale med en genanvender i Tyskland, der skal kunne tale med os i Plus Pack. Men det kan vi kun, hvis vi taler samme sprog på tværs af landegrænser. Det kan vi med data, der formidler de cirkulære standarder og dermed sikrer, at vi og vores kunder er trygge ved kvaliteten og kriterierne, når vi handler med cirkulære økonomiske produkter og materialer,” siger Camilla Haustrup Hermansen.

I et digitaliseret land som Danmark giver det for Camilla Haustrup Hermansen god mening, at vi tager teten og definerer, hvordan og hvilke informationer data skal indeholde i de forskellige værdikæder.

“Men det er vigtigt for mig at pointere, at vi, ligesom når vi udstikker standarder for cirkulær økonomi generelt, ikke må gå dansk enegang. Vi er nødt til at have øje for resten af Europa og de produktreguleringer, der kommer her. Ellers får vi ikke den skala, der skal til, hvis vi for alvor skal lykkes med at skabe et globalt cirkulært marked for materialer, produkter og services,” siger Camilla Haustrup Hermansen.

Og netop skalaen er essentiel, hvis potentialerne for den cirkulære omstilling for alvor skal forløses, understreger hun. Og det er også her, at internationale standarder har deres styrke som et fælles sprog, der kan skalere de grønne løsninger og udvikle det brede marked.

Vil du vide mere om grøn digitalisering og hvad der rør sig på området?
Dansk Standard er i gang med at udvikle området og har bl.a. nedsat et udvalg for cirkulær økonomi bestående af danske virksomheder og andre relevante aktører, der skal være med til at udvikle fælles internationale standarder. Følg med her og læs mere om de redskaber, der kan hjælpe dig til at udnytte den værdi, der ligger i data i forhold til bl.a. cirkulær økonomi: www.ds.dk/groendigitalisering.

Annoncen er produceret 13.09.21 af Børsen Creative i samarbejde med Dansk Standard

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

Forsiden lige nu