KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Annoncørbetalt indhold af Gazellepartner Beierholm

Derfor har corona betydet nye krav og en 'new normal' for smv’erne

Den øgede kompleksitet, der er forbundet med at drive en virksomhed, øger risikoen for, at man mister overblikket. Ifølge Christian Rasmussen er det ikke længere nok at have en god mavefornemmelse for at kunne træffe de rigtige beslutninger. I en stadig mere kompleks verden må virksomhederne udnytte data bedre. Foto: Cathrine Ertmann
Den øgede kompleksitet, der er forbundet med at drive en virksomhed, øger risikoen for, at man mister overblikket. Ifølge Christian Rasmussen er det ikke længere nok at have en god mavefornemmelse for at kunne træffe de rigtige beslutninger. I en stadig mere kompleks verden må virksomhederne udnytte data bedre. Foto: Cathrine Ertmann

Vi er på bagkant af corona, og de små og mellemstore virksomheder skal vænne sig til en 'new normal'. De mødes af nye forventninger og et forretningsgrundlag, hvor bæredygtighed og digitalisering bliver skelsættende parametre. Men hvordan bliver de klar til det?

Flere af de små og mellemstore virksomheder har længe været presset på drift og likviditet på grund af corona. Men de mødes også af andre nye udfordringer. Digitalisering, nye krav fra kunder og myndigheder, internationalisering, nytænkning af værdikæder – for bare at nævne nogle eksempler.

Det betyder, at de må udfordre den måde, de plejer at gøre tingene på og gå virksomhedens forretningsmodel igennem. Det handler om at imødekomme de nye krav og ikke mindst om at udnytte de nye muligheder.

Rådgivnings- og salgschef hos revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm, Christian Rasmussen, har ansvaret for rådgivning til særligt de små og mellemstore virksomheder. Dermed har han et godt billede af, hvilke udfordringer netop disse virksomheder arbejder med.

Ifølge Christian Rasmussen er mange virksomheder godt på vej tilbage efter corona, men ikke nødvendigvis tilbage til tingene, som de var – der er nærmere tale om en new normal med nye parametre for virksomhedens succes og fremtidssikring.

Mavefornemmelse er ikke nok

“Digitalisering kan godt være en floskel, men når der sker store forandringer, som for eksempel corona, så er det vigtigt at have styr på sine data. Når man har styr på data, ved man også bedre, hvilke håndtag, der skal skrues på,” siger Christian Rasmussen og fortsætter:

“Man skal kende sine nøgletal – ikke kun de økonomiske – men også de branchemæssige. Det kan være liggetider på produkterne på varelageret eller leverancetiden gennem hele den underliggende supply chain – for eksempel i forhold til import fra udlandet. Det er særligt vigtigt lige nu, hvor verden fortsat er i en leverancekrise.”

beierholm_UdenFor.jpg
SMV'erne er nødt til at give forretningsmål et "serviceeftersyn". Er de stadig up-to-date her efter corona? spillereglerne er ikke helt de samme, og de SMV'er, som udnytter dette, får en fordel. Foto: Cathrine Ertmann Foto: Cathrine Ertmann

Den øgede kompleksitet, der er forbundet med at drive en virksomhed, øger risikoen for, at man mister overblikket. Ifølge Christian Rasmussen er det ikke længere nok at have en god mavefornemmelse for at kunne træffe de rigtige beslutninger. I en stadig mere kompleks verden må virksomhederne udnytte data bedre.

Digitalisering kan godt være en floskel, men når der sker store forandringer, som for eksempel corona, så er det vigtigt at have styr på sine data

Christian Rasmussen, rådgivnings- og salgschef, Beierholm

“Der ligger værdifulde data i hele virksomhedens værdikæde, men ofte ligger disse data spredt ud over flere forskellige systemer og i forskellige formater, hvilket gør det umuligt at udnytte dem. Der mangler et samlet overblik,” siger Christian Rasmussen.

Ifølge ham er det helt afgørende, at man formår at samle data, så man kan se sammenhængene og får det bedste beslutningsgrundlag.

Du er ikke alene

Tiden, hvor alle processer i værdikæden foregik inden for virksomhedens rammer, er ovre. Ifølge Christian Rasmussen skal virksomhederne vænne sig til, at man er en del af en værdikæde, hvor alle bliver mødt af de samme krav. Hvis din kundes kunde stiller krav om bæredygtighed, skal man også som leverandør have data på plads og kunne dokumentere varernes bæredygtighed.

“Vi hjælper med at levere certificeringer og lave klimaregnskaber. Men vi hjælper også mere bredt på bæredygtighed. Vi kigger på affaldshåndtering, deponering, kemiudledning, livscyklusanalyser, og vi hjælper virksomhederne med at lave en bæredygtighedsrapport, hvor klimaregnskabet blot indgår som én bestanddel ud af flere,” siger Christian Rasmussen.

Bæredygtighedsdagsordenen har i den seneste tid stået lidt i skyggen af coronaepidemien, men det er en dagsorden som i den grad er på vej tilbage, og som fremadrettet kun bliver endnu mere dominerende. Derfor bliver stort set alle smv-virksomheder nødt til at forholde sig til bæredygtighed. Og hvilken betydning bæredygtighed har for den fremtidige forretning.

Christian Rasmussen mener, at der er mange forskellige grunde til, at virksomhederne begynder at arbejde med at få styr på klimaregnskabet. Nogle gør det af nød – enten fordi de har fået det pålagt, eller fordi kunderne stiller krav herom. Andre ser det som en mulighed for at udvikle forretningen og differentiere sig på ydelserne. Men for at kunne agere hensigtsmæssigt, skal man have godt overblik og indsigt i egen drift, så man kan vurdere, hvad der bedst kan betale sig – både økonomisk og rent klimamæssigt.

“Det er et lomborgsk princip (Bjørn Lomborg, red.), at man bør prioritere det, som skaber størst værdi. At vælge de handlemuligheder som batter mest. Styr på data giver nøgterne facts, og de hjælper til at træffe gode beslutninger. Men når det er sagt, så er der også en række adfærdsmæssige ting man kan gøre, som f.eks. skaber forbedret adfærd eller awareness, og som derved indirekte skaber værdi,” slutter Christian Rasmussen.

Virksomhederne må altså vælge, om de kører en lidt mere defensiv strategi, hvor man udelukkende lever op til myndighedernes krav, eller en mere offensiv strategi, hvor man udnytter bæredygtigheden til at styrke forretningsmodellen og skabe yderligere konkurrencekraft.

Bliv klar til en bæredygtig fremtid: Få gode råd til at komme i gang i vores e-bog

Annoncen er produceret 17.03.2022 af Børsen Creative i samarbejde med Beierholm

Forsiden lige nu