AI vil forandre din virksomhed markant: Sådan bruger du teknologien ansvarligt
Esben Toft er partner og leder af PwC's afdeling for Digital, Automation og Data. Foto: Jacob Nielsen

AI vil forandre din virksomhed markant: Sådan bruger du teknologien ansvarligt

Kunstig intelligens vil i løbet af de næste fem år ændre den måde, virksomheder driver forretning på betydeligt. Det svarer otte ud af ti danske CEO'er i en undersøgelse fra PwC. Og med store muligheder følger et stort ansvar, for hvordan sikrer virksomhederne, at den kraftfulde teknologi anvendes etisk korrekt? Læs her fem gode til at sikre ansvarlig brug af kunstig intelligens.

Intelligente produkter, der kan forudsige, hvornår de skal vedligeholdes. Automatiseret produktion. Digitale assistenter. Kunstig intelligens, eller AI, er ved at ændre verden, som vi kender den. I PwC's CEO Survey fra 2019 angiver et stort flertal af de adspurgte danske CEO'er, at de forventer, at AI vil have større indflydelse på verden end internet-revolutionen efter år 2000.

"Man regner med, at brugen af AI kommer til at generere en meget stor vækst. Teknologien kan påvirke en virksomheds effektivitet, beslutningskompetence og bygges ind i produkter, så de bliver mere intelligente til gavn for forbrugerne. Der er mange positive aspekter omkring kunstig intelligens, og der er fare for, at virksomheder bliver udkonkurreret, hvis de ikke følger trop," siger Esben Toft, partner og leder af PwC's afdeling for Digital, Automation og Data, og fortsætter:

"Vi kommer til at se, at virksomheder i hele verden vil være meget forhippede på at beskæftige sig med teknologien, og i den kontekst er det vigtigt at handle etisk og ansvarligt omkring brugen af kunstig intelligens."

Med et stort potentiale og næsten ubegrænsede muligheder følger nemlig også store risici. For hvordan kan virksomheder være sikre på, at en AI-algoritme træffer de rigtige beslutninger? Hvordan undgår virksomhederne at sætte forbrugernes tillid på prøve, når de indsamler data? Og hvorfor er det vigtigt at indføre en sporbarhed i algoritmernes beslutninger, hvis AI skal bruges ansvarligt?

"Hvis man benytter forkert læringsdata, når man træner sin AI-model, kan den blive biased og rådgive forkert. Derfor bliver virksomheder nødt til at overvåge algoritmen, og den kontrol skal varetages af eksperter med den nødvendige indsigt," siger Esben Toft.

Herunder kan du læse fem gode råd til, hvordan din virksomhed arbejder ansvarligt med AI.

1. Kontrol. Algoritmerne skal løbende kontrolleres for fejltolkninger

Mange danske virksomheder er allerede i gang med at afsøge potentialet ved brug af kunstig intelligens. I nogle virksomheder kan digitale assistenter lette sagsbehandling og i andre kan intelligente produkter forudsige vedligehold og dermed holde driftsomkostningerne nede. Fælles for løsningerne er, at AI-teknologien kan genkende mønstre og ud fra dette anbefale handlinger eller træffe selvstændige beslutninger.

For at arbejde ansvarligt med AI, er det afgørende, at algoritmen oplæres med korrekt data, og at virksomhederne løbende kontrollerer, at AI-modellen rådgiver korrekt.

"Det er vigtigt at gøre sig klart, at hvis man benytter forkert læringsdata, når man træner sin AI-model, kan den blive biased og rådgive forkert. Derfor bliver virksomheder nødt til at overvåge AI-løsningens resultater, og den kontrol skal varetages af eksperter med den nødvendige indsigt," siger Esben Toft, der forklarer, at arbejdet med kunstig intelligens i virksomheder ofte starter op omkring en række ildsjæle, men at det ikke skal være op til ildsjælene at implementere kontrol. Det skal ledelseslaget organisere, når løsningerne er modne.

2. Ansvar. Sørg for at have en tydelig ansvarsfordeling omkring virksomhedens AI-setup

I relation til rådet om at kontrollere AI-løsningerne, påpeger Esben Toft, at virksomhederne skal have en klar fordeling af ansvarsområder i forbindelse med AI. Hvem kontrollerer algoritmerne for bias? Hvem sikrer, at formidlingen af resultater er transparente? Hvem er ansvarlig for, at løsningernes revisionsspor er korrekt? Hvem har det overordnede ansvar?

I forhold til ledelsens rolle skal de udvise engagement og formulere de etiske regler, som al arbejdet omkring AI i virksomheden skal følge.

"Et væsentligt element i at arbejde ansvarligt med AI i en virksomhed er ledelsens engagement. På et givent tidspunkt, imens anvendelsen af teknologien er ved at modnes i virksomheden, skal ledelsen fastlægge de etiske og moralske konsekvenser ved brug af AI og udarbejde et kodeks, der både skal kommunikeres internt og eksternt," siger Esben Toft, der nævner mastodonten Google som et eksempel på en virksomhed, der har formuleret syv principper for ansvarlig AI, der skal give brugerne tryghed og være en rettesnor for de ansatte og for udvikling af produkter.

 
"Vi kommer til at se, at virksomheder i hele verden vil være meget forhippede på at beskæftige sig med teknologien, og i den kontekst er det vigtigt at handle etisk og ansvarligt omkring brugen af kunstig intelligens," siger Esben Toft. 

3. Sporbarhed. Indfør et revisionsspor, så algoritmernes resultater kan spores

Forståelse for algoritmernes anbefalede handlinger er afgørende, hvis en forbruger klager over en afgørelse i f.eks. en forsikringssag eller i en kreditvurdering. I disse sager vil det som regel være socioøkonomisk data, der er udslagsgivende i en anbefalet handling.

Her er det væsentligt, at en afgørelse kan spores via et revisionsspor, så det er muligt at forklare, hvorfor en beslutning er blevet truffet.

"AI-teknologien må ikke befinde sig i en sort boks, hvor man ikke ved, hvad der sker. Det er vigtigt, virksomheder får tænkt et revisionsspor ind, så medarbejderne altid kan forstå og forklare en beslutning," siger Esben Toft.

"Hvis man har implementeret en AI-løsning, der på baggrund af socioøkonomisk data frembringer en kreditvurdering af en person, og vedkommende herefter klager over afgørelsen, så skal der være en sporbarhed i beslutningen. AI-teknologien må ikke befinde sig i en sort boks, hvor man ikke ved, hvad der sker. Det er vigtigt, virksomheder får tænkt et revisionsspor ind, så medarbejderne altid kan forstå og forklare en beslutning," siger Esben Toft.

4. Formidling. Kommuniker tydeligt til brugeren, hvordan data anvendes og fortolkes

Medarbejderstabens kundskaber skal opbygges, så de personer, der skal formidle algoritmernes anbefalinger – det kan være sagsbehandlere i forsikringsbranchen eller rådgivere i en bank – har en dyb forståelse for, hvordan et resultat er frembragt. Der skal være en menneskelig forståelse for og kontrol med AI-teknologien.

"En anden betydelig del af formidlingsprocessen omkring brug af kunstig intelligens er i relation til brugerne. Mange AI-produkter og -løsninger baserer sig på personlige data, måske sundhedsdata fra et sportsur, et kundeforhold eller en forsikring, og det er vigtigt, at virksomheder gør det helt tydeligt, hvordan de bruger data. Ellers kan der ske et tillidsbrud, og det reagerer forbrugerne prompte på," siger Esben Toft, der tilføjer, at virksomhederne er afhængige af, at brugerne frivilligt vil afgive data, så virksomhederne kan udvikle de bedst mulige løsninger og opnå effektivisering og løft af produkternes kvalitet.

5. Lovgivning. Virksomhedens brug af AI skal følge gældende lov

Virksomhederne skal stræbe efter at udvikle, implementere og bruge AI-løsninger, der både er moralsk ansvarlige og kan forsvares juridisk og etisk. Det kan være en udfordring at omsætte etiske principper til konkrete handlinger, der påvirker de daglige beslutninger. Her hjælper det at udvikle et etisk kodeks, som omtalt i punkt to, forklarer Esben Toft.

I forhold til den gældende lovgivning, skal virksomheder løbende overvåge det lovgivningsmiljø, de opererer i og forstå, hvordan nye reguleringer kan påvirke forretningen i fremtiden.

"Virksomheder skal naturligvis have fuldstændig tjek på, at datahåndtering og algoritmerne overholder gældende lovgivning. Det er ekstremt vigtigt, og der skal være nogle i virksomheden, der kan udføre den kontrol," siger Esben Toft. 

Klik her og læs mere om, hvordan din virksomhed kan udnytte kunstig intelligens på en ansvarlig måde til gavn for forretningen.

Annoncen er produceret den 03.02.2020 af Børsen Creative i samarbejde med PwC.

AnbefaletForsiden lige nu


Energitung industri: Vi når ikke 70 pct-mål

Det er snart sidste udkald: Sælg din bolig til et familiemedlem for halvdelen af markedsprisen

Volvo XC60 med to motorer: Når en grøn bil også må være sjov

Et døgns flyvetur sikrer en vinterferie i to verdener

Dansk kryptomønt giver tårnhøj rente på ny "indlånskonto"

Lars Tvede: Glæd dig – deltagersamfundet vinder frem

85 pct af danskerne ser større hacker-risiko

Over 1600 er døde af coronavirusset siden december

Han kunne ikke få den rigtige creme, så han lavede den selv