Strategikrise: Stort antal virksomheder tvivler på strategien i digital tidsalder

Strategikrise: Stort antal virksomheder tvivler på strategien i digital tidsalder

Langsigtede strategier er blevet sværere at lægge i en konstant foranderlig verden, og 65 pct. af virksomheder mangler efter eget udsagn en klar og eksekverbar strategi. Det viser en ny undersøgelse fra Strategy&. Samtidig har de strategiansvarlige svært ved at udfylde deres rolle. Men strategier er stadig vigtige for at sikre virksomhedens fokus og retning, mener ekspert.

I en tid hvor virksomhedernes produkter og services kan overflødiggøres nærmest fra den ene dag til den anden, kan det for mange virksomheder blive en udfordring at planlægge langsigtet.

Men uanset med hvilken ufattelig hastighed, omverdenen forandrer sig, så er der stadig plads til, og behov for, at lægge en strategi og for at sikre, at den bliver implementeret. Det mener Michael Szczepanski, partner i det globale strategikonsulenthus Strategy&, som hører under PwC og netop er blevet etableret i Danmark.

Strategy&'s indsigter peger da også på, at der er større behov end nogensinde før for at skabe og imlementere en strategi, der giver konkurrencemæssige fordele og få skabt klarere rammer for virksomhedens strategiansvarlige – også kaldet en Chief Strategy Officer, CSO. En rolle, der i stigende grad finder vej til større virksomheder for at sikre forankringen af strategien på tværs af ledelsesfunktionerne.

Netop CSO´ens rolle har Strategy& sat under lup i sin dugfriske globale CSO Study. Her svarede kun 25 pct. af de adspurgte CSO's, at de følte sig "meget succesfulde" med at skabe værdi for deres virksomhed, mens kun 65 pct. oplever, at deres opgaver og prioriteter står klart nok for dem.

Uden strategi rammer man aldrig målet

Noget, der kan være kritisk for enhver virksomheds overlevelse og relevans fremover, er at foretage de rigtige investeringer og anvende sine ressourcer korrekt. Og det kan være svært uden en klar strategi.

"Uden en klar strategi vil organisationen uden tvivl mangle et pejlemærke for hvilken retning, man skal bevæge sig i. Og så vil man få sværere ved at forstå, om man er på vej det rigtige sted hen og løbende justere," forklarer Michael Szczepanski og tilføjer:

"Hvis du skal kigge fremadrettet, så skal du kigge efter det, der er en udvikling i, som er kritisk for netop din virksomheds kunder. Det er ikke nok kun at kigge frem til næste år. Og jeg vil vove at påstå, at selvom alt er under forandring, så er der stadig visse vilkår, der er statiske."

Invester i virksomhedens vigtigste kapabiliteter

En forretningsmand som virkelig har forstået dette, er den amerikanske grundlægger af shoppinggiganten Amazon, Jeff Bezos. For han har ifølge Michael Szczepanski fat i den lange ende.

Bezos har nemlig indset, at uanset hvad der sker i fremtiden, så vil Amazons absolut fornemste opgaver og kravene fra kunderne være, at varesortimentet skal være bredt, priserne skal være så lave som muligt, og leveringen skal være så hurtig som muligt.
 

Disse forhold giver Bezos og Amazon et helt statisk pejlemærke at navigere efter – og det er i sidste ende dét, der gør det muligt at investere i de kapabiliteter, produkter og services, der giver kunderne værdi - også i fremtiden.

"Derfor tror jeg også, at strategiplaner skal have langt mere fokus på at sørge for, at der er sammenhæng mellem de kritiske kapabiliteter og virksomhedens produkter og services. Man skal sikre sig, at man kan understøtte det, der er virksomhedens kerne ved at investere i dens differentierende og vigtigste kapabiliteter. Man skal ikke længere se det som en øvelse i at klarlægge alting og regne det igennem fra A til Z," siger Michael Szczepanski.

Derfor lyder rådet, at man ikke skal forsøge at "vende alle sten", men fokusere på de mest kritiske udfordringer, man står overfor. Det handler i stedet om at identificere, udvikle og investere i de rigtige kompetencer, som understøtter den afgørende værdiskabelse for kunderne, som alle virksomheder lever af.
"Man skal ikke længere se det som en øvelse i at klarlægge alting og regne det igennem fra A til Z"

"Det er svært at kigge ind i en krystalkugle i dag, men det er også vigtigt ikke at overkomplicere tingene. Man bør ikke bruge en masse tid på at finde svar på noget, som man måske ikke rigtig kan finde noget svar på alligevel, men i stedet fokusere på de kapabiliteter, som man med sikkerhed ved, stadig vil være kritiske fremover for at kunne levere værdiskabende produkter og services," siger Michael Szczepanski.

Der er behov for et gentænke CSO-rollen

Mange virksomheder lægger ansvaret for den strategiske planlægning og udvikling over på en Chief Strategy Officer. Men en tydelig definition af denne rolle er en mangelvare ifølge mange af CSO'erne selv, viser Strategy&'s CSO Study fra januar 2019.

Når kun 25 pct. af respondenterne i undersøgelsen føler sig "meget succesfulde" med at skabe værdi for deres virksomhed og kun 65 pct. oplever, at deres opgaver og prioriteter står klart nok for dem, så tyder det på, at mange virksomheder har et behov for at gentænke, hvordan de får forløst potentialet for den efterhånden kritiske rolle.

Det vurderer Michael Szczepanski, som også selv har erfaring fra rollen som strategiansvarlig i en større virksomhed.

"Rollen går overordnet ud på at fastholde strategiske projekter samt at lave planerne for fremtiden og sikre implementeringen. Men jeg kan genkende det billede, hvor CSO'en på den ene side skal koncentrere sig om, at virksomheden bliver udviklet i den rigtige strategiske retning, mens de på den anden side bliver kastet ud i mere operationelle opgaver i virksomheden, "fortæller han.

Gør CSO´en til en effektiv strategimaskine

Samtidig kan rollen være udefineret fra begyndelsen, hvorimod andre ledelsesstillinger ofte er klart definerede i forhold til ansvarsområde og konkret arbejde. CSO'en har også kun sjældent et større team bag sig, hvilket gør, at de mangler det funktionelle ansvar, som andre ledere har.

Dette fordrer, at virksomheden sætter sig for at imødekomme især tre vigtige punkter, der kan gøre CSO'en til en effektiv strategimaskine.

1. Sæt strategi højt på dagsordenen.

Prioriterer man strategi, prioriterer man også at træffe de helt store beslutninger, som former virksomhedens fremtid og afgørende konkurrenceparametre. Her skal CSO'en gå forrest og arbejde sammen med resten af topledelsen for at finde svarene på de helt fundamentale strategiske spørgsmål, som alle virksomheder skal kunne besvare.

2. Gør strategiplanlægningen mere effektiv og inkluderende.

I dag bliver strategiplanlægning alt for ofte for detaljeorienteret og ikke fokuseret på de vigtigste problemstillinger. Det er vigtigt at inkludere væsentlige stakeholders i planlægningen, at strategien hænger sammen med budgettet, dog uden at være domineret af det, og at man fokuserer på færre, men kritiske strategiske spørgsmål fremfor at planlægge alt fra A til Z.

3. Klarlæg CSO'ens rolle og prioriteter.

CSO'ens rolle er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Men man bør finde ud af, hvordan rollen præcist passer ind i ens egen forretning. Skal virksomhedens CSO være Sandhedssigeren, som kommer med objektive indsigter om strategiske udfordringer? Eller Udfordreren, som konstant udfordrer organisationen og præsenterer idéer, som andre ledere ikke ville få? Eller er CSO´en Forandringsagenten, der støtter organisationen i at opnå sine strategiske mål ved at hjælpe med at designe og integrere store transformationer?
 

I al fald er CSO'en en brik, der bliver vigtigere og vigtigere i kapløbet med tiden. Og potentialet er stort, hvis man formår at udnytte den rigtigt.

"En stor del af en CSO's rolle bør være at tage sig af de fundamentale, vigtige strategiske spørgsmål for virksomheden i samarbejde med andre i ledelsen. Anvendes CSO'en rigtigt, vil han/hun være en uundværlig uafhængig sparringspartner, der kan drive den strategiske udvikling indefra," siger Michael Szczepanski.

Læs mere om, hvordan Strategy& kan hjælpe virksomheden med at lægge konkrete og eksekverbare strategier.

AnbefaletForsiden lige nu


Hummel udsætter åbning af sine første butikker i Kina på grund af Coronavirus

Analyse: Viruseffekten gør nu for alvor ondt – "lykkelig uvidenhed" afløst af frygt for det ukendte

Myndigheder ser risiko for at coronavirus kommer til Danmark

Coronafrygt sender boligejernes yndlingslån mod lukkekurs

Danske Bank om aktiefald på 3 pct til C25-indekset: "Glasset er stadigvæk halvfyldt"

Se de ti danske aktier som falder mest lige nu

Sydbank: Virusspredning kan stoppe aktiernes rekordridt - men er ikke startskud til en lang nedtur

Tradeshifts værdi er eksploderet på få år: "Vores plan er at gå på børsen i 2021"