Innovations-ekspert: Opskriften der gør din virksomhed til en vinder i fremtiden

Innovations-ekspert: Opskriften der gør din virksomhed til en vinder i fremtiden

De store danske virksomheder taber kapløbet om fremtiden, hvis de ikke tænker innovation ind i deres forretning. De skal rykke på tre helt konkrete indsatsområder, mener innovationsekspert, der opfordrer ledelserne til at redefinere sig selv og deres aktivitetsområde.

Hvis du lever af at producere kød- og mejeriprodukter, skal du måske redefinere dig selv som ernæringsaktør inden for et bredere segment af fødevarer. Laver du sportsudstyr, kan du måske også kæmpe på catwalken under modeugen, og er du et olieselskab kan du blive til et grønt energiselskab.

Evnen til at kunne genskabe sin virksomhed i en mere nytænkende version vil afgøre, hvem der bliver fremtidens vinder- og tabervirksomheder. Det er den helt korte analyse fra Rasmus Calmann-Hinke, der er associate partner i EYBOX, en global strategi- og innovationsenhed i EY.

"Hvis størstedelen af din innovation blot handler om at lave nuværende produkter lidt anderledes i morgen, så er sandsynligheden for, at du er relevant i morgen ikke stor. Hvis du ikke arbejder med innovation på kanten af din nuværende forretning og i radikalt nye områder, så går du til grunde," siger Rasmus Calmann-Hinke.

Vækstkrise kræver innovation

Det er efterhånden en velkendt kendsgerning blandt globale ledere og direktører, at innovation er vigtigt, men alligevel oplever innovationskonsulenten, at der er langt fra tanke til handling.

EYBOX er sat i søen for at hjælpe virksomheder over hele verden med at sætte en ny strategi- og innovationsdagsorden, der er tilpasset en langt mere dynamisk verden, hvor traditionelle fagområder som strategi, innovation, teknologi, bæredygtighed og M&A smelter sammen på en ny måde.

Det kræver en ny tilgang til både strategi og innovation, mener konsulenten.

EYBOX skal kort sagt hjælpe store danske virksomheder til at transformere sig og indrette sig på en mere innovativ måde, så de kan bevare og udbygge deres konkurrencekraft.

"I mange virksomheder er væksten i kerneforretningen allerede på vej ned i Europa, så det er på høje tid at reagere. Vi bruger mange ressourcer på at bekræfte og forfine eksisterende forretning. Den energi skal bruges til at skabe nyt," siger innovationskonsulenten.
 
Rasmus Calmann-Hinke og EYBOX løser opgaver over hele verden. Foto: Jacob Nielsen

Tre presserende tendenser

Det er især tre områder i dag, der udfordrer virksomhederne: Lav vækst i Europa, forbrugernes krav om bæredygtighed og implementering af ny teknologi i dine produkter. De skærper behovet for, at du redefinerer din virksomhed, så den kan supplere og måske erstatte din nuværende kerneforretning.

"Mange store virksomheder oplever, at den traditionelle kerneforretning, som 90-95 pct. af alle ressourcer er bundet til, er under pres, og at det er svært at komme med nye produkter eller forretningsmodeller, der kan erstatte den tabte omsætning. De virksomheder har to valg: Enten skal de hente vækst uden for deres hjemmemarkeder i Europa, eller også skal de finde nye attraktive forretningsområder i vækst. Helst begge dele. Begge veje vil kræve innovation," siger Rasmus Calmann-Hinke.

Som et forbillede på måder, man kan arbejde innovativt på, fremhæver han den måde start-up-virksomheder fungerer på. Uden funktionelle siloer, faste politikker eller historiske og politiske benspænd, men hele tiden med sagen for øje.

Start-ups er hurtige

"En startup starter på den præmis, det marked og de forbrugerbehov, der er lige nu. Ikke mange start-ups i dag ville undlade at tænke digitalt, bæredygtigt og globalt fra start og helt inde i sit DNA," siger han.

En nystartet virksomhed søger efter markedets positive feedback og lader sig ikke begrænse af faste industristrukturer, rammer og definitioner. Den er maksimalt kundeorienteret, maksimalt digital og ligger oftest positioneret i et attraktivt vækstområde, og den vil favne så mange af de nye tendenser fra start i nye løsninger. Og den nyder at sprænge de traditionelle rammer.

"Den vil have disse elementer helt inde i sit formål og strategi for virksomheden og dermed sit DNA. Derfor er det heller ikke noget, den pludselig skal finde på og forandre, som det er tilfældet i en eksisterende virksomhed," siger han.

I en større virksomhed fokuserer man oftere på kortsigtet finansiel performance og at ramme næste måneds forecast. Fokus bliver nemt på her-og-nu og optimering af den eksisterende forretning. Og for lidt på fremtiden og hvad vi skal leve af i morgen og i overmorgen," siger han.

Til sammenligning kan en nystartet virksomhed hele tiden ændre sin metode med blikket rettet mod fremtiden – gennembruddet.

"Hvis en ellers genial idé ikke virker, kan start-up'en hurtigt ændre den. Tidlig feedback fra kunderne skaber grundlaget for at ændre produktet eller opsætningen omkring det, for så at prøve igen " siger Rasmus Calmann-Hinke og understreger, at start-up på den måde er hurtige til at omstille sig, forandre sig selv eller processen.

Spræng rammerne

Han gør sig dog ingen illusioner om, at store virksomheder skal opføre sig som en start-up. Men ved at kombinere store virksomheders guld; ressourcer, eksperter og globale distributionskanaler, med en nystartet virksomheds hurtighed og beslutningskraft kan selv store virksomheder reagere hurtigt på skiftende tendenser i markedet.

Hans opskrift følger her:

"Tag fem af dine dygtigste folk, en fra hver kritisk forretningsfunktion, og sæt dem sammen på tværs af afdelinger. Giv dem beslutningskraft og ressourcer til hurtigt at føre idéer ud i virkeligheden," siger han.

 

Ovenstående metode brugte EY til at hjælpe en supermarkedskæde.

"Vi hjalp en stor europæisk supermarkedskæde med at med at lave deres egen start-up, som de skulle bruge til at udvikle deres egenmærkevare inden for sportsernæring. Dermed ville de skabe en ny virksomhed med fokus på salg i både butik og online, der ikke som sådan havde noget med traditionel supermarkedsdrift at gøre."

Hvis supermarkedets satsning slår an, kan de sætte ind med stordriftsfordele: Evnen til at skalere hurtigt og distribuere gennem eget eksisterende set-up. Hvis idéen kræver ændringer, vil den lille kreds - præcis som i en start-up - hurtigt kunne analysere og forsøge sig med alternativer for at komme frem til den ændring, som kan give markedsaccept.

"Produktet skal efter planen blive til en ny milliardforretning i løbet af de næste 3-4 år," opsummerer innovationseksperten.

Strategi giver mandat

Fra toppen af virksomheden skal strategien sikre mandatet til nytænkning i organisationen – og der skal være tålmodighed fra både ledelse og bestyrelse til at lykkes med at skabe de nye vækstmaskiner, så man arbejder struktureret med at udvikle og fremtidssikre sin virksomhed.

Når innovationen bliver en del af strategien, vil det også betyde, at processen med nytænkning ikke forsvinder, når salget af kerneproduktet svigter og ledelsen vender sig mod strategien for hjælp til at prioritere besparelserne.

"Selvom du er udfordret, og aktionærerne er efter dig, selv i de situationer er det vigtigt, at du får sikret allokeret tid og ressourcer til at få lanceret nye tiltag. Den dag, du ikke får gjort det, vil dine bedste medarbejdere måske prøve lykken et andet sted," advarer konsulenten.

Udfordring giver konkurrencefordel

Hvis du synes, det lyder nemt at sige, men svært at implementere, er det rigtigt forstået. Til gengæld kan processen med at transformere virksomheden til at være mere nytænkende og modtagelig for forandringer give en konkurrencefordel fremadrettet.

"Det handler om at holde dig selv og din virksomhed konstant frisk og i udvikling. Og undgå at du falder i enten eller fælden – og enten fokuserer på optimering af kerneforretningen, eller udvikling af nye vækstmaskiner. Kernen ligger i at finde en sund balance og mestre begge dele! Hver dag. Konstant. Det er kravet til fremtidens leder og virksomhed."
 

Se EY's erfaringer med innovation i samarbejde med blandt andet Carlsberg og Nilfisk

Denne annonce er produceret 27.11.19 af Børsen Creative i samarbejde med EY. 

AnbefaletForsiden lige nu


Erdogan advarer EU om Isis-fremstød i Libyen før fredsproces

Boeing opdager ny fejl i ulykkesfly

Fransk it-gigant bliver hovedsponsor af e-sportsvirksomhed: Det øger interesse, rekruttering og eksponering

"Hov, han har jo for korte bukser på"

Libyske havne blokeret af oprørsleder - mere end halvdelen af olieeksporten er væk

Weinsteins skæbne i voldtægtssag afgøres af fem kvinder og syv mænd

Kina-ekspert: ByteDance og Luckin Coffee kan blive de nye globale børsgiganter - danske virksomheder vil blive tromlet