Gode klima-idéer søges: Støttepulje øges til 500 mio kr.
Foto: Colourbox

Gode klima-idéer søges: Støttepulje øges til 500 mio kr.

Der er basis for endnu flere nye og effektive klimateknologier i 2020, når Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram øger støttepuljen til rekordniveau. Evaluering viser, at tilskudskronerne er gode for samfundsøkonomien.

Danske virksomheder med nye og effektive klimavenlige teknologier i pipelinen kan se frem til endnu bedre støttemuligheder end tidligere.

Den offentlige støttepulje hos Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er nemlig vokset med 80 mio. kr. til en halv milliard kr. i alt. Penge, som virksomheder kan søge, hvis de mangler det sidste nøk til at demonstrere eller udvikle produktion af klimavenlige energiteknologier.

"I 2020 har EUDP over 500 mio. kr. til rådighed. Men vi har som samfund også travlt, hvis vi skal lykkes med at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 pct. inden 2030. Vi håber derfor, at mange – store som små – virksomheder vil benytte muligheden for at søge om støtte i EUDP. Enten til at videreudvikle eksisterende teknologier eller til at udvikle helt nye teknologier og systemløsninger, som har potentiale til at bidrage til at realisere de nationale målsætninger", siger bestyrelsesformand for EUDP, Anne Grete Holmsgaard.

Flere virksomheder i spil
Med de ekstra penge følger samtidig et håb om, at ansøgerne vil fordele sig mere bredt end hidtil.


"EUDP-støtten har været afgørende for os. Den har sænket risikoen i udviklingen af vores patenterede teknologi så meget, at den samlede finansiering er faldet på plads" - Bo Eskerod Madsen, CEO og stifter ReMoni


"Vi lægger vægt på, at det ikke kun er virksomheder med energiteknologi i sin forretningskerne, der interesserer sig for EUDP. Men mange flere iværksættere og SMV'er bør interessere sig for EUDP, og undersøge om deres ekspertise og kreativitet inden for teknologi kan bidrage til den grønne omstilling", siger Anne Grete Holmsgaard.

Energiteknologisk knowhow er en dansk styrke, men der er fortsat mange uløste udfordringer i forhold til at optimere energisystemer og indfrielsen af de grønne målsætninger, siger bestyrelsesformanden.

"Derfor er der brug for, at flere danske virksomheder er opmærksomme på, hvilke problemstillinger der fortsat savner en løsning."

I hendes optik kan det lige så godt være en it-virksomhed eller en SMV inden for finmekanik, der sidder med nøglen til at løse en af de mange udfordringer.

Kommerciel succes hidtil
Siden 2008 har danske skatteydere investeret godt 3,4 mia. kr. i grøn energiteknologi gennem EUDP, og de penge viser sig at være godt givet ud, kunne den seneste evaluering af EUDP-programmet indikere.

Hver tilskudskrone har skabt en meromsætning på fem kr. I samlede tal er der dermed opnået en meromsætning på 12,2 mia. kr. for midlerne, og der forventes en yderligere meromsætning på 5,3 mia. kr. inden for de næste tre til fem år.

Ifølge evalueringen har programmet resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede og finder det sandsynligt, at det tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække.

Endelig bliver det også fremhævet, at programmet har funktion af at blåstemple idéer og koncepter over for private investorer. Når først der er tildelt EUDP-støttemidler, bliver det nemmere at tiltrække supplerende private midler.

Finansiering faldt på plads
Netop blåstemplingen havde stor betydning for den danske virksomhed, ReMoni, der arbejder med energioptimering. Deres patenterede clamp-on sensorteknologi – kombineret med kunstig intelligens og algoritmer – hjælper virksomheder og bygningsansvarlige med at spare penge og ressourcer, men var muligvis ikke kommet til verden uden støtten.

Det fortæller Bo Eskerod Madsen, der er CEO og stifter af ReMoni.

"EUDP-støtten har været afgørende for os. Den har sænket risikoen i udviklingen af vores patenterede teknologi så meget, at den samlede finansiering er faldet på plads. Den har været central for udviklingen af ny dansk energiteknologi."
 
Foto: Foto: PR
Bo Eskerod Madsen etablerede ReMoni tilbage i 2014 i forbindelse med netop et EUDP-støttet projekt og har siden hen været deltager i tre øvrige EUDP-projekter og har i alt opnået ca. 4,9 mio. kr. i støtte fra EUDP. I dag tæller kunderne allerede flere større kommuner, energiselskaber og private produktions- og procesvirksomheder.

Ud af de ca. 600 EUDP-projekter, der har modtaget støtte, er 93 procent af projekterne lykkedes, fremgår det af evalueringen.

Står du og din virksomhed og brænder inde med en god idé, og er du i tvivl om den rammer inden for skiven af EUDP? Kontakt os, så vi kan drøfte din idé og se, hvilke muligheder der er for EUDP-støtte.

Annoncen er produceret 23.01.2020 af Børsen Creative i samarbejde med Energistyrelsen

AnbefaletForsiden lige nu


Europæerne vender ryggen til danske job: Kan blive "en meget alvorlig maveplasker for dansk økonomi"

Nets forventer tab på 750 mio i rejsekonkurs

Medierne på grillen: Serien om Alva er iskold kalkule

EU svækker egen valuta med politisk uro og vækststagnation

Finanskrisens skræk er her stadig og giver investorerne flere fordele, men de danske investorer holder sig fra derivater

Britta Nielsen idømmes 6,5 års fængsel for svindel

Aktieanalytiker: Sparekasses aktie kan blive det næste mål for opkøb fra en konkurrent

Ny strategi skal få udlandet til at investere i Danmark

Spar Nord og Nykredits lommepenge-teknologi skal sælges til banker i ind-og udland