En syg historie
Foto: Colourbox

En syg historie

De omkostninger, som er forbundet med syge medarbejdere, er helt konkrete og skal tages med i betragtningen, når virksomheden ansætter nye folk. Det mener erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, som efterspørger bedre offentlige rammevilkår. Pensionsselskabet Danica Pension tror på, at sygefraværet kan nedbringes.

Når virksomheden skæver til pengekassen for at se, om der er penge nok til at hyre en ny medarbejder, så skal der kigges helt ud i kanterne. For der skal nemlig være penge til både arbejdsløn og de ekstra omkostninger, der er forbundet med eksempelvis sygdom.

Det koster nemt i gennemsnit godt 10.000 kr. om året for hver medarbejder, virksomheden ansætter til en årsløn på 300.000 kr. Er årslønnen 600.000 kr., skal der i gennemsnit kalkuleres med en ekstra omkostning på 20.000 kr. årligt, som følge af sygdom (se graf, red.)

Pointen skal tages med alvor, indikerer tal fra Beskæftigelsesministeriet. De viser, at der hver eneste dag i arbejdsugen er 150.000 medarbejdere, som er væk fra deres job, fordi de er syge.


Det er en konkret udgift for virksomheden, og det betaler sig både menneskeligt og økonomisk at søge løsninger, som kan hjælpe med at reducere sygefraværet," forklarer Lone Ryberg, Senior Vice President, Skade og Helbredsbehandling i Danica Pension.


Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv kender alt til problemstillingen omkring de store omkostninger, der er forbundet med sygefravær. Det er særligt mindre virksomheder, som ofte rammes hårdere, fordi bare en enkelt længerevarende sygemelding belaster virksomhedens lønbudget samtidig med, at det hæmmer mulighederne for at opretholde driften, vurderer Peter Halkjær, som er arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

"Den byrde, som er pålagt virksomhederne i forbindelse med sygefravær, er relativ stor. Byrden er især stor for virksomheder, der gør en indsats for at fastholde langtidssygemeldte medarbejdere, fordi sygedagpengekompensationen til virksomhederne som hovedregel falder til en lavere sats efter 22 uger," forklarer han og fortsætter.

"Hvis vi skal have virksomhederne til at fastholde flere langtidssygemeldte, så skal vilkårene ændres," siger Peter Halkjær.

Rammer ensartet arbejde
Det er hovedsageligt ledere og folk med en højere uddannelse, der ansættes til de helt høje lønninger, og de er i gennemsnit kun syge omkring tre dage om året, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

Derimod kan nye medarbejdere med håndværksprægede, manuelle og rutineprægede opgaver typisk forventes at være syge omkring 7,5 arbejdsdage om året, viser tallene.

Der er også stor forskel på, hvor stort sygefraværet er i forskellige typer virksomheder.
Hvis virksomheden arbejder med sundhed og socialvæsen, skal ledelsen her være ekstra opmærksom på de ekstra omkostninger, der kan være forbundet med sygefravær, fremgår det af Danmarks Statistik.

Andelen er mindre, hvis ledelsen foretager nye ansættelser, inden for handel, kommunikation eller viden. Her er medarbejderne kun syge godt fem dage om året i gennemsnit.

Stor betydning for bundlinjen
En større dansk virksomhed med 300 medarbejdere kan nemt løfte bundlinjen med 3 mio. kr., hvis sygefraværet reduceres fra eksempelvis 6 pct. til 2,3 pct., viser beregninger foretaget af konsulentvirksomheden Job og Trivsel.

Før nedbringelsen af sygefraværet er omkostningerne til sygefravær opgjort til 6,3 mio. kr., mens omkostningen efter nedbringelsen er reduceret til knap 2,5 mio. kr. Efter refusion beløber den samlede besparelse sig til 3,1 mio. kr., fremgår det af beregningen.
 

"Det er en konkret udgift for virksomheden, og det betaler sig både menneskeligt og økonomisk at søge løsninger, som kan hjælpe med at reducere sygefraværet," forklarer Lone Ryberg, som er Senior Vice President i Skade og Helbredsbehandling i Danica Pension.

Betydeligt samfundsproblem
Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening, DA, koster sygemeldinger hvert år danske virksomheder samlet godt 29 mia. kr. Heraf står private virksomheder for godt 16 mia. kr. om året, mens det offentlige bærer en byrde på godt 13 mia. kr.

Den samfundsmæssige omkostning beløber til mere end 42 mia. kr., hvilket skal forklares med, at der i forbindelse med sygemeldinger også udbetales mere end 12 mia. kr. i offentlige overførsler.


Læs mere fra Danica Pension her

Produceret af Børsens kommercielle afdeling 15.09.17 i samarbejde med Danica Pension

Cxense Display

AnbefaletForsiden lige nu


Udlændinge sidder på 75 pct af turistkørslen: "En decideret oversvømmelse" siger brancheforening

Krise afblæst for danske chartergæster: Spies genoptager rejser tirsdag

Erhvervsminister fastholder: Skat på arv stiger – men betal over flere år

Virksomhedsejer: Flere års henstand på arveafgift kan lette lidt på likviditetspresset

Banksvindel har mulig forbindelse til formodet IS-kriger

Boom i medicinalsektoren skjuler investeringssyge

Draghi spotter friske tegn på problemer for økonomien i EU

Nye skibe fra Mærsk-rivaler bag global flåderekord