Island i dårligt selskab - når det kommer til hvidvask

Hans Fogtdal
BLOGS Af

Island er nu sat på en såkaldt «gråliste» over lande, som ikke gør tilstrækkeligt for at bekæmpe terrorfinansiering og hvidvask. Det kom frem fornyelig efter et møde i Financial Action Task Force (FATF), som står bag listen. Island står dermed opført på samme liste som fx Yemen, Pakistan og Syrien.

FATF har før kritiseret Island for at være for langsom til at vedtage de fornødne regler. Tilbage i 2018 svarede Island på kritikken med at indføre EU’s 4. hvidvaskdirektiv. FATF har også opfordret Island til at gennemføre yderligere tiltag i en opfølgende rapport samme år, og har senest kritiseret landet i en rapport fra september.

Gældende internationale standarder og henstillinger vedr. bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er forankret i arbejdet i FATF. FATF blev etableret i 1989 og er et mellemstatsligt samarbejde om bl.a. bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

4. hvidvaskdirektiv indebærer bl.a., at EU-Kommissionen gives beføjelse til at vedtage EU-lister over højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer EU’s finansielle system. I henhold til direktivet skal Kommissionen ved identificeringen af højrisikotredjelande tage hensyn til relevante evalueringer, vurderinger eller rapporter, der er udarbejdet af internationale organisationer og standardsættere med kompetence på området.

En stor del af arbejdet i FATF består i løbende at udarbejde sammenlignende analyser af dets medlemmer ift. efterlevelse af FATF’s anbefalinger, samt at vedligeholde en sortliste og en gråliste over højrisiko-jurisdiktioner. Listerne indeholder lande, hvor der efter FATF’s opfattelse er en forhøjet risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

På grålisten er der efter den seneste liste 12 lande, der indgår i en dialog med FATF om en handlingsplan for at styrke rammerne for bekæmpelse af hvidvask i landene.

På sortlisten er opført 2 lande, Nord Korea og Iran, der ikke indgår i en tilstrækkelig dialog med FATF om en handlingsplan.

Tankevækkende, at et skandinavisk land nu er opført på denne ”gråliste”. Selvom Danmark tidligere har fået alvor kritik, har Danmark ikke været på nogen af disse lister.

Profil

Hans Fogtdal

Hans Fogtdal

Hans Fogtdal skriver om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Hans Fogtdal er advokat med speciale i erhvervsstrafferet, virksomheders compliance og er forsvarer i straffesager. Tidligere har Hans Fogtdal været vicestatsadvokat, leder af børs- og finansafdelingen i SØIK (Bagmandspolitiet) og erhvervsadvokat. Han har samlet op mod 20 års erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten og har bl.a. ført mere end 30 straffesager for Højesteret. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til bøger om strafferetlige emner. Se også hflaw.dk.