Det kan du lære af unge Managementkonsulenter - Ung og ung imellem

Johan Hygum Hillers

Jeg bruger ofte vores bekendtskaber fra Management Consulting i både Kina og København som eksempler, når jeg møder dygtige unge i Danmark, der er i deres spæde start af karrieren.

Og ærlig talt, så afspejler dialogen med denne gruppe af fremadstormende unge, både studerende som unge talenter i virksomhederne, at vi har det utrolig godt. Derfor er en ambitiøs tilgang til ens arbejdsliv oftest en selvvalgt udfordring. Husk det, når du læser nedenstående.

Du kan som ungt talent ikke tænke din karriere lineært

En af fællesnævnerne for de unge, jeg blandt andet mødte til et oplæg hos Dansk Industri forleden, er, at de i høj grad er præget af en interesse i at kunne fremskrive deres karriere, som en lineær proces, hvor de ønsker at kunne forudsige fremtiden. Det er efter min mening en af grundene til at uoverskueligheden ved en overgangsperiode fra eksempelvis studie til fuldtidsjob øges, fordi den i de fleste tilfælde er fyldt med uforudsigeligheder, tilfældigheder og uretfærdigheder. Det vil så gentage sig igen ved at lande det første større ansvarsområde, den første projektstyring, det første lederjob osv.

Kort sagt, er en overgangsperiode der, hvor du går fra at have prøvet det før til igen at være helt uerfaren. Så hvordan kan det håndteres?

Grundlæggende betragter de management konsulenter(MC), jeg møder, overgangsperioder og den uoverskuelighed, som de ofte kan være spundet ind i, som en opgave der enten skal løses her og nu eller parkeres til senere håndtering. I dette indlæg har jeg forsøgt at nedfælde hovedpointerne fra oplægget i Dansk Industri for at give nogle input til overgangsperioden fra ungt talent til "MC’er".

Tør du arbejde i Porsche Management Consulting?

Hovedgruppen af de Management konsulenter, vi møder, er 28-32 år gamle og ekstremt intense i måden, hvorpå de arbejder med deres karriere. Vi har haft fornøjelsen af at møde dem i både New York, London, København, Singapore og Shanghai. Det er enormt fascinerende at betragte dem, lytte på hvordan de arbejder og stadig se fællesnævnerne i måden hvorpå, de arbejder med sig selv og deres karriere på tværs af kontorer som BCG, Porsche, Mærsk og Baine.

Det er specielt i overgangsperioderne fra det ene niveau i karrieren til det næste, hvor jeg oplever den største forskel mellem de unge talenter i begyndelsen af deres af karriere, og de unge konsulenter, som har opnået nogle års erhvervserfaring. For de mere erfarne konsulenter, vi taler med, handler det eksempelvis om at få brudt overgangsperioden ned i nogle håndgribelige størrelser, der gør dem i stand til at skabe et overblik, så de kan prioritere deres tid.

Jeg har oplistet nogle grundelementer, som er omdrejningspunktet for de overvejelser, de gør sig i en overgangsperiode som skal håndteres. Alt afhængig af situationen kan der selvfølgelig være forskel på, hvilke af overvejelserne der er mest relevante at fokusere på, men det vil aldrig skade at gå hele listen igennem uanset hvilken situation, du står i:

Uoverskuelighed - Hvor er jeg egentlig på vej hen? (Fagligt, personligt og privat)

Bevidstheden om ens retning kan være med til at skabe et overblik over, hvilke prioriteter der er vigtigst at foretage i en situation, hvor mange modsatrettede og forskellige aktører skal håndteres på en og samme tid. For de MC’er jeg kender, kan det eksempelvis være uoverskueligt, når deres tyske eller singaporeanske kontor har stakeholders, som ikke forstår den kinesiske eller danske sammenhæng. Eller når deres kinesiske eller danske team ikke er trænet tilstrækkeligt i at skulle arbejde med tyske eller asiatiske konsulenter. Det kan skabe en følelse af, at man skal gå tre skridt tilbage for at kunne gå et skridt frem. Derfor er det helt essentielt at have et overblik over, hvilken retning det skridt skal tages i.

Jeg mødte desuden en af konsulenterne for et par uger siden, hvor han ikke havde været hjemme i sin egen lejlighed i 5 uger pga. arbejde rundt i Kina og Europa. Det var derfor både trættende og uoverskueligt bare at tænke to dage frem. Der er ingen tvivl om, at de også arbejder intenst med at være i tingene, selvom det er hårdt, men pointen er, at det kan de, fordi de primært har lært sig selv at forholde sig til det, de egentlig kan gøre noget ved og så "blot" gøre det.

Du kan som ung sagtens lære denne disciplin; Hvor skal jeg have mit fokus? Men det kan ikke betragtes som en lineær proces, hvor du først skal have styr på A for at kunne tænke på B. Du skal kunne overskue at være en del af flere forløb, og konstant afveje hvad det skal tages hånd om, og hvad der skal ligges væk.

Derfra bliver det ikke afgørende om du har valgt forkert, men om du har lært at overskue kompleksiteten.

Sværhedsgrad – Hvad er det, som er svært her og nu? (Og er der overhovedet noget, der er svært?)

Jeg kan ikke undgå at bemærke, hvad unge talenter definerer som værende svært. Efter min mening er det nødvendigt at kunne skelne mellem problemer, der kan virke svære, fordi det er en førstegangsoplevelse, og de problemer, der er svære, fordi der er en enorm kompleksitet forbundet med at løse dem.

Den pointe er jeg blevet opmærksom på efter at have talt med konsulenter om problemer, der kan synes at være svære at løse, og de problemer der reelt er svære at løse. De betragter eksempelvis førstegangsoplevelser som en opgave, der er svær, fordi det er første gang, de står over for den, og ikke som et problem, der er definerende for at komme videre til næste skridt i karrieren. Og det gør de efter at have arbejdet sig igennem faser som første fuldtidsjob, første dårlige professionelle feedback, første gang der er symptomer på travlhed, første gang med ondt i maven, første gang som forældre, første gang som leder, etc. Den væsentligste pointe er derfor, at uanset hvilken ny fase du står overfor, så husk på, at problemerne nødvendigvis ikke er svære, fordi du ikke kan finde ud af dem, men fordi det er første gang, du håndterer dem.

Utålmodighed – Skal jeg blive samme sted for at komme til næste skridt, eller skal jeg finde et andet sted?

Måske er du allerede vant til at blive fast-tracket? Jeg tror på, at succesraten af diverse talent- eller udviklingsprogrammer af både personlig og faglig karakter findes i, at den enkelte eksponeres for opgaver, ansvar, initiativer og spørgsmål, som flugter med karriereambitionerne.

Udfordringen kan dog være, at uanset hvilket forløb, du som ung, er en del af, så vil du altid være nødsaget til undervejs at skulle forholde dig til faser, der umiddelbart kan virke uoverskuelige, svære, kedelige eller decideret frustrerende at skulle arbejde sig igennem for at kunne åbne døren til det næste niveau i karrieren. Og i sådan et tilfælde oplever jeg ofte, at utålmodigheden medvirker til en løsningsmodel, der går på at skifte job, hvor lønnen er højere, og der er udarbejdet en jobbeskrivelse og udviklingsplan, som er ny og spændende, hvilket kan genoprette følelsen af at være på rette vej.

Den situation har de MC'er, jeg kender, også stået i. Men de har lært at stille sig selv spørgsmålet: Er denne løsning god på den lange bane, eller er den rent faktisk medvirkende til at fratage værdifulde erfaringer og muligheder, som ligger gemt på den anden side af de hårde faser i ens karriere? De fortæller i hvert fald, at de gentagne gange har oplevet, at deres beslutningsgrundlag er blevet markant styrket på den anden side af at have arbejdet sig igennem faser, der startede med at virke uoverskuelige eller decideret frusterende.

Det kan derfor være relevant at kunne skelne mellem, hvornår du har lyst til at skifte job, fordi du er utålmodig, eller fordi det rent faktisk er medvirkende til at bidrage til din karriere på den lange bane.

Skab din egen kompleksitet

Til slut vil jeg gerne understrege, at min pointe er ikke, at du som ungt talent skal være som dem, eller gøre som Managementkonsulenterne har gjort. Men måden de angriber en overgangsperiode kan måske skabe et andet perspektiv, som du som ung kan lade dig inspirere af. 

Ligeledes insisterer jeg på, at man forholder sig til ens karriere med udgangspunkt i, at kompleksiteten er selvvalgt. Du har selv valgt at være ambitiøs, krævende på egne vegne og sætte dig selv i pressede arbejdssituationer. Det er sjældent et spørgsmål om liv eller død, men når du så alligevel vælger at stille dig ind i midten af bokseringen, så lad os gerne tale om, hvordan du kan tackle det at skulle tage stød ind.

Profil

Johan Hygum Hillers

Johan Hygum Hillers

Johan Hygum Hillers deler ud af indsigter fra sit daglige arbejde med Young Professionals verden over.

Johan er selv en del af den unge generation, der lige nu er i gang med at skubbe til erhvervslivets status quo. I sit daglige virke har han en klar ambition om at forbinde ambitiøse og nysgerrige mennesker fra København til Shanghai, Singapore, London og New York, samt finde løsninger på hvordan vi, ung som erfaren, kan bidrage bedst muligt til vores egen og hinandens karriere.