Skatteskandalerne og skatterådgivernes rolle

Michael Winther Rasmussen

Den seneste tids skandalesager om svindel med udbetaling af udbytteskat, moms, skattely m.v. har ikke alene affødt en debat om SKAT´s kontrolprocedurer - eller mangel på samme. Det har også affødt en debat om, hvilken rolle skatterådgivere har spillet i den henseende både nationalt og internationalt. Senest belyst i udbytteskandalen, hvor skatteadvokater i samarbejde med banksektoren tilsyneladende har været involveret i et betydeligt omfang.

Det er helt forståeligt, at den slags sager svækker retsfølelsen og tilliden til systemet og de involverede aktører

Virksomheder og borgere har et legitimt behov for skatterådgivning

Begrebet "skatterådgivning" har qua de mange skandalesager helt forståeligt fået en negativ klang i offentligheden. Man må bare ikke glemme, at de fleste borgere og virksomheder rent faktisk kan have et helt legitimt behov for professionel skatterådgivning. Verden er blevet både mere kompleks og globaliseret, og skattereglerne er blevet mere komplicerede både nationalt og internationalt, selv for de professionelle aktører. Brugen af skatterådgivning skal derfor som oftest ses i sammenhæng med, at borgere og virksomheder rent faktisk ønsker at få professionel og kompetent hjælp til at efterleve reglerne - og ikke det modsatte. Og så er der nogle få aktører, som desværre udviser irregulær, uetisk adfærd og dermed ødelægger omdømmet for de mange - ligesom det er med så meget andet

Alt for mange nye skatterådgivere er ikke underlagt tilstrækkelig regulering

Det er efterhånden et godt spørgsmål, hvem skatterådgiverne i virkeligheden er. For en del af problemet består i, at det at være "skatterådgiver" dækker over en bred vifte af aktører både nationalt og internationalt. Og med vidt forskellige kompetencer og etik, som er underlagt vidt forskellige regler og etiske kodeks. Eller mangel på samme.

De primære aktører for professionel skatterådgivning i Danmark er offentligt godkendte revisorer (statsaut. revisorer m.fl.), beskikkede advokater og medarbejdere knyttet hertil. Fælles for dem gælder helt særlige og høje uddannelses- og efteruddannelseskrav samt særlig lovgivning og etiske retningslinjer for det at yde skatterådgivning. I min optik ligger hovedproblemet ikke der.

Problemet består i, at markedet for skatterådgivning er blevet udvidet til også at være et forretningsområde for banker og finansielle institutioner, ikke-godkendte eller ikke-beskikkede rådgivere og andre aktører, som ikke nødvendigvis har kompetencerne hertil, og som ikke er underlagt den fornødne regulering m.v. i forhold til at yde skatterådgivning. I tillæg hertil også rådgivere fra udlandet, som agerer helt eller delvist i dansk sfære, som udvider omfanget af "brodne kar" og som det er vanskeligt for både danske myndigheder og professionelle danske aktører at dæmme op for.

Fælles høj etik er nødvendig

Det bør i min optik politisk set derfor overvejes, om feltet af skatterådgivere i Danmark bør legitimeres og eventuelt indsnævres til kun at omfatte dem, som rent faktisk har legitimerede kompetencer hertil og som allerede er underlagt restriktiv regulering og etiske retningslinjer i den henseende. Det er for eksempel aktører, som kun opererer i regi af offentligt godkendte revisorer og beskikkede advokater.

Under de nuværende omstændigheder bør der i hvert fald som minimum indføres fælles klarere etiske retningslinjer for danske skatterådgivere. Det er derfor også glædeligt at konstatere, at "FSR – danske revisorer" netop er kommet med en række skatteetiske retningslinjer. Her hæver man barren yderligere for god etisk skatterådgivning i egne rækker, og man genopfordrer samtidig til etablering af et fælles skatterådgivernævn, der omfatter alle skatterådgivere (både revisorer, advokater, banksektorens rådgivere og andre), der yder skatterådgivning. 

Internationalt er der også behov for opstramninger. I 2014 lancerede Skatteministeriet en række anbefalinger om grænseoverskridende skatterådgivning, hvilket var et positivt tiltag. Men det er ikke nok. Alene af den årsag, at den grænseoverskridende skatterådgivning i høj grad – som de seneste skandaler jo også har vist – foregår helt eller delvist fra udlandet. Og derfor er det væsentligt at få de internationale institutioner mere i spil, herunder EU, med henblik på etablering af mere ensartede og klarere fælles internationale etiske retningslinjer for skatterådgivere.

Holdningsmæssigt blæser der generelt set dog heldigvis nye og bedre vinde. Borgere og virksomheder er – mere end nogensinde før – positive og mere imødekommende overfor at betale skat og bidrage til samfundets udvikling. Og blandt de professionelle skatterådgivere generelt set er der heldigvis en meget klar holdning til, at uetisk skatterådgivning er absolut no go! Men der er behov for klarere fælles retningslinjer både nationale og internationale og i min optik også en indsnævring af, hvem der kan yde skatterådgivning.

Profil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil