Klimaforandringernes konsekvenser

Danske Rederier
BLOGS Af

Af adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen

Intet sted på jorden er de menneskeskabte klimaforandringer tydeligere end i Grønland.

Derfor var jeg glad for, at generalsekretæren i FN’s maritime organisation, IMO, Kitack Lim, for nyligt takkede ja til invitationen om at tage med til Grønland for med egne øjne at se konsekvenserne af de klimaforandringer, som vi i skibsfarten har et medansvar for.

Den internationale skibsfart står for 2-3 procent af den globale CO2-udledning, og derfor har vi selvfølgelig i branchen et kæmpe ansvar for at omstille til en mere bæredygtig skibsfart. Og selvom vi i Danske Rederier ønsker at gå forrest i den omstilling af skibsfarten, så er det altafgørende, at vi får overbevist resten af landene om, hvor vigtigt det er.                                                                                                                                    

Ambitiøse mål sat

Landene i IMO er  blevet enige om det ambitiøse mål at reducere den samlede udledning fra den globale skibsfart med mindst 50% i 2050.

Og da jeg sammen med Kitack Lim besøgte den UNESCO-fredede is-fjord ved Ilulissat i Nordvestgrønland, som alene på et år fra 2003 til 2004 trak sig 10 km tilbage, tror jeg, han forstod, hvor afgørende det er, at vi sammen leverer på det løfte.

At klimaet allerede har forandret sig, understøttes af, at lokale fangere ved Qaanaaq oplever, at der er usædvanligt meget smeltevand ovenpå isen i forhold til tidligere.

Og de skibe, der sejler langs østkysten af Grønland, oplever også, at der kommer mindre is ned fra Polarhavet, end der plejer, ligesom forskere kan konstatere, at gletsjerfronter i bestemte steder i landet trækker sig tilbage år efter år.

Om der smelter mere is, end der dannes på ny, er det spørgsmål, videnskaben koncentrerer sig om at besvare nu. Men meget tyder på, at Grønland på nuværende tidspunkt mister mere indlandsis, end der kommer til.

Tiden er kommet til for alvor at handle. Hvis vi skal nå de ambitiøse mål, som verdens lande har sat i IMO, er det afgørende at finde konkrete løsninger som for en stor dels vedkommende skal baseres på teknologi, som vi endnu ikke kender.

Opgaven er enkel, men svær: Vi skal finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart. Det indebærer nye brændstoffer og nye måder at drive vores skibe på.

Heldigvis har Danmark en enestående mulighed for at gå forrest. Vi har masser af ekspertise i nye og alternative energiteknologier, og vi har store mængder bæredygtig energiproduktion fra vind og sol, som kan bruges til en bæredygtig produktion af nye CO2 neutrale brændstoffer. 

Danmark kan ikke gøre det alene. Derfor håber vi at  IMO’s generalsekretær vil sætte sig i spidsen for at få IMO-landene til at udrulle den nødvendige regulering og tiltag, som kan understøtte vejen mod en CO2-neutral fremtid for den globale skibsfart. Herunder sikre at der er tilstrækkelige forsknings- og innovationsmidler afsat på globalt plan til at finde de rigtige klimaneutrale, maritime løsninger.

Der er ikke noget quick fix, og der er ikke behov for at blive ved med at drøfte symptombehandlinger og mellemløsninger, som kun reducerer, men ikke på sigt fjerner CO2-udledningen fra skibsfarten helt.

Alt imens isen smelter, er det nu indsatsen skal opskaleres. Det er den store forkromede løsning vi leder efter – og det haster.

Profil

Danske Rederier

Danske Rederier

Anne H. Steffensen
Anne H. Steffensen tager temperaturen på den globale økonomi og politik, og blogger dertil om diversitet og ledelse. Annes indsigt i et globalt erhverv og globale udsyn gør hende til lidt af en kanariefugl for de udfordringer og muligheder, som Danmark kan stå overfor på den globale scene.

Anne H. Steffensen er adm. direktør i Danske Rederier, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, der sammenregnet gør Danmark til verdens sjettestørste søfartsnation, og som danskernes største eksporterhverv årligt eksporter for omkring 200 mia. kr.

Anne er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet, og har i sin karriere haft flere poster i Udenrigsministeriet, blandt andet som Danmarks ambassadør i Storbritannien.