"Endelig" en sag om insiderhandel i retten

Hans Fogtdal
BLOGS Af

For to uger siden blev to mænd på 70 år og 68 år ved retten i Viborg idømt ubetinget fængsel for insiderhandel. Den ene, der var ansat som controller i et børsnoteret selskab, tippede om et nært forestående overtagelsestilbud i selskabet, hvorefter vennen købte aktier for en halv million kroner. Få dage efter offentliggørelse af overtagelsestilbuddet blev aktierne solgt med en kursgevinst på 61.000 kroner.

Højesteret har gentagne gange understreget, at der i sager om markedsmisbrug skal idømmes ubetinget fængselsstraf. Højesterets domme på dette område afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer. 

Retten i Viborg fulgte Højesterets anvisninger og insideren, der tippede sin ven, blev således idømt 30 dages ubetinget fængsel, mens køberen af aktierne blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.  Udover fængselsstraffene blev der foretaget konfiskation af udbyttet i form af 61.000 kroner. Dommen er ikke blevet anket.

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne, og fører statistik over sager om markedsmisbrug. Det fremgår af statistikken, at antallet af oprettede sager om insiderhandel og markedsmanipulation i Finanstilsynet er stigende henholdsvis for insiderhandel fra 33 i 2015 til 62 i 2018 og for markedsmanipulation fra 152 i 2015 til 242 i 2018. Derimod har antallet af Finanstilsynets politianmeldelser ligget på kun 2 anmeldelser i de sidste 3 af 4 år.

Og antallet af domme på området er endnu lavere.

Så er det fordi, der ikke foregår kriminalitet? Eller er det fordi, der ikke sker håndhævelse af reglerne ?

Seneste blogindlæg

Profil

Hans Fogtdal

Hans Fogtdal

Hans Fogtdal skriver om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Hans Fogtdal er advokat med speciale i erhvervsstrafferet, virksomheders compliance og er forsvarer i straffesager. Tidligere har Hans Fogtdal været vicestatsadvokat, leder af børs- og finansafdelingen i SØIK (Bagmandspolitiet) og erhvervsadvokat. Han har samlet op mod 20 års erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten og har bl.a. ført mere end 30 straffesager for Højesteret. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til bøger om strafferetlige emner. Se også hflaw.dk.