Lederen som forbillede - Må du vise svaghedstegn?

Johan Hygum Hillers

Følgende er et udsnit af de mange samtaler, vi har til daglig – skåret til med et fokus på lederen som forbillede. For trods det, at de dygtige unge mennesker kan føle, at de har en god leder, så ser vi en tendens til, at de også måler deres leder som forbillede på flere andre parametre. Så hvad skal du som leder rent faktisk leve op til, og er der overhovedet en forskel mellem at være leder og forbillede?

Når lederen viser svaghedstegn

I foråret talte jeg med et ambitiøst talent, der var i gang med at definere sit næste skridt for at sikre en fortsat stejl læringskurve. Jeg blev mødt af en del bekymringer om den nærmeste leders robusthed, da den unge havde erfaret, at lederen tidligere i karrieren havde haft en depression og var gået ned med stress. Rationalet af bekymringen gik derfor på, om lederen var stærk nok i længden i forhold til at have medansvaret for at accelerere talentets karrieresti godt nok. Derfor overvejede talentet kraftigt at skifte væk.

I et andet eksempel talte jeg ligeledes med et ambitiøst talent, der stod i en lignende situation som førstnævnte – store planer på egne vegne. Her blev jeg mødt med en klar distance til lederens måde at leve på uden for kontoret. Talentets bekymring gik på, at lederen fremstod som den type forbillede, hvor det handlede om at arbejde mest muligt og rent privat; blive skilt, bo dyrt og køre i den største bil. Det flugtede ikke med den unges egne forestillinger om en fremtidig tilværelse, og den unge var derfor i tvivl om at være placeret det rette sted.

Det store dilemma for de to talenter omkredser, at de egentlig er enormt glade for deres ledere det sted, hvor de er. Men på hver deres måde var de begge bekymret for, om deres ledere var de rette forbilleder at sigte efter og gøre sig selv afhængig af på længere sigt.

Hvor står du som leder?

Udover talentets egne personlige ambitioner, så står det klart at deres nærmeste leder har en enorm indvirkning på, om de ønsker at blive i samme team eller virksomhed. Men er du som leder bevidst om at blive evalueret og bedømt i en langt større helhed end, hvad der isoleret set foregår på arbejdspladsen? Og tør du tage dialogen omkring det?

Efter min mening, er det i sig selv paradoksalt, at man som leder kan være super god, men alligevel kan ende med at blive dømt ude, fordi de unge sammenligner sig selv på et plan, hvor ungdommelige tolkninger styrer fornuften. Mit eget bud er, at lederen i højere grad skal være i stand til at punktere nogle af de uudtalte fordomme, som de unge kan have i forhold til, hvilke rammer og livserfaringer der er de rette for at kunne indfri ens ambitioner – på og uden for arbejdspladsen.

Profil

Johan Hygum Hillers

Johan Hygum Hillers

Johan Hygum Hillers deler ud af indsigter fra sit daglige arbejde med Young Professionals verden over.

Johan er selv en del af den unge generation, der lige nu er i gang med at skubbe til erhvervslivets status quo. I sit daglige virke har han en klar ambition om at forbinde ambitiøse og nysgerrige mennesker fra København til Shanghai, Singapore, London og New York, samt finde løsninger på hvordan vi, ung som erfaren, kan bidrage bedst muligt til vores egen og hinandens karriere.