Centralbanker og handelskrig sætter retningen for økonomi og markeder

authorimage
BLOGS
Af: Thomas Harr
14. jun 2019

Er finansmarkederne blevet for pessimistiske i lyset af den globale afmatning, eller kan deres forventninger retfærdiggøres? Det ser jeg på i denne blog.

Moderat afmatning i vente

Som jeg har været inde på i tidligere indlæg, forventer jeg en mindre afmatning i verdensøkonomien i de kommende måneder, efter at handelskrigen mellem USA og Kina er eskaleret. Når jeg ikke tror, at det bliver værre, skyldes det, at de finansielle forhold i USA formentlig ikke strammes i større grad.

Markederne er i de seneste uger begyndt at tro mere og mere på pengepolitiske lempelser i USA og indregner nu rentenedsættelser på 60bp i år og i alt 95bp inden udgangen af 2020. Den amerikanske centralbank signalerede i sidste uge, at de er parate til at sætte renten ned. Ifølge centralbankdirektør Jerome Powell overvåger Fed nøje, hvordan handelsforhandlingerne påvirker økonomien, og ‘vil gøre, hvad der skal til, for at sikre et stærkt arbejdsmarked og en inflation tæt på inflationsmålet på 2 %, så opsvinget kan køre videre’.

USA dropper straftold på Mexico…

USA har nu afblæst truslen om staftold på import fra Mexico, og det er godt for amerikansk økonomi, da Mexico er den næststørste vareeksportør til USA kun overgået af Kina.

Men i handelskrigen mellem USA og Kina ser jeg ikke tegn på, at nogen af parterne er begyndt at blinke. Trump og Xi Jinping forventes at mødes ved G20-mødet sidst på måneden, og det kan få afgørende betydning for, om konflikten eskalerer til en økonomisk krig med alle midler. Hvis Trump og Xi ikke bliver enige om en økonomisk våbenhvile, vil Trump formentlig lægge 25 % told på den resterende amerikanske import fra Kina, der beløber sig til 300 milliarder dollar. Det vil føre til yderligere modsvar fra Kina – ikke mindst i reaktion på de hårde sanktioner fra US på den kinesiske virksomhed Huawei.

…og Fed lemper snart

Den amerikanske økonomi ser ud til at bremse gradvist op pga. handelskrigen, den globale afmatning og forventningerne om en mindre lempelig finanspolitik. Samtidig ligger kerneinflationen langt under inflationsmålet på 2 %. Jeg tror derfor snart, at Fed sætter renten ned. Det sker formentlig i næste måned, og jeg regner med, at de følger op med flere rentenedsættelser i løbet af efteråret.

ECB bløder op…

ECB har blødt lidt op på pengepolitikken og signalerer nu, at de vil holde renten i ro i hvert fald til og med første halvår 2020. Ifølge centralbankens direktør Mario Draghi diskuterede man på mødet i sidste uge også muligheden for at begynde at købe obligationer igen, nedsætte renten eller signalere uændrede renter endnu længere frem.

ECB forventer, at BNP-væksten og inflationen falder i de kommende kvartaler (vækst på 0,2 % i 2. kvartal (opgjort på kvartalet) og 0,3 % i 3. kvartal mod 0,4 % i 1. kvartal, inflation på 1,5 % i 2. kvartal og 1,1 % i 3. kvartal).

ECB’s problem er, at markedet ikke tror på deres signaler. Markedet indregner nu rentenedsættelser på 8bp i år og i alt 13bp medio 2020, mens den europæiske rentekurve fladede oven på ECB-mødet.

…men der skal mere til

Jeg har tidligere argumenteret for, at det ikke vil hjælpe meget på den lave inflation, at ECB begynder at købe obligationer igen eller nedsætter renten. Jeg har også givet udtryk for, at Europa ikke hænger fast i lavinflation som Japan. Men inflationsforventningerne i euroområdet er nu begyndt at afvige kraftigt fra det niveau, ECB kan tolerere. Jeg mener derfor, det er farligt for ECB ikke at reagere på de faldende inflationsforventninger, præcis fordi markedet stiller spørgsmål ved ECB’s vilje og evne til at agere. Jeg tror, at markederne vil fortsætte med at udfordre ECB i de kommende måneder, og at forventningerne om nye pengepolitiske lempelser vil stige.

Renterne bliver ved med at falde

De lavere inflationsforventninger og den stigende tro på pengepolitiske lempelser har trukket obligationsrenterne i USA og euroområdet ned. Jeg tror ikke på en ændring foreløbig, og jeg forventer, at renterne vil fortsætte ned i USA. Efter min mening vil det være Feds pengepolitiske lempelser og handelskonflikten mellem USA og Kina, der sætter retningen for de globale markeder i de kommende måneder.

Jeg regner med at den amerikanske rentekurve vil stejle, i takt med at en amerikansk rentenedsættelse rykker nærmere. Der er opbygget lange dollarpositioner i markedet, og den amerikanske valuta ser overvurderet ud i forhold til de fleste valutaer. Efter min mening vil det være slut med de seneste års styrkelse af dollaren, når den amerikanske centralbank begynder at sænke renten, da det vil mindske rentefordelen ved at investere i dollaren.

Aktiemarkederne er steget de sidste par uger. Det bedre humør på aktiemarkederne skyldes efter min mening de ‘blødere’ signaler fra Powell, og stemningen steg en tak mere i starten af denne uge oven på USA’s meddelelse om, at de alligevel ikke lægger straftold på import fra Mexico.

Global stabilisering og‘reflation’ på sigt

Jeg forventer, at den globale økonomi stabiliserer sig til efteråret. Der er stadig en chance for at USA og Kina når frem til enighed i handelskonflikten, da stresset i markederne og de økonomiske skadevirkninger ellers bliver for store for Trump på vej ind i et valgår, men usikkerheden er steget voldsomt.

Til den tid ser jeg også en mulighed for en stigning i inflationsforventningerne, der vil blive hjulpet på vej af pengepolitiske lempelser i USA. Jeg tror vi, at vi kan få ‘reflation’ i USA med højere vækst og inflation på lidt længere sigt og formentlig også lavere kreditspænd og højere aktiekurser. Brexit og ikke mindst Italiens gældsudvikling vil dog sætte grænser for ‘reflationen’ i Europa.

Profil
Thomas Harr authorimage Thomas Harr blogger om de globale og nordiske økonomier, deres samspil med politik, og hvad dette betyder for finansmarkederne.

Thomas Harr er global analysechef i Danske Bank med ansvar for bankens analyse af makroøkonomi samt valuta- og rentemarkederne. Inden han kom tilbage til Danske Bank i sommeren 2014 arbejdede han 7 år i Singapore hos den engelske bank Standard Chartered, hvor han havde ansvaret for bankens valuta- og renteanalyse i Asien. Thomas har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet og Master i økonomi fra London School of Economics.

Tidligere bloggere på borsen.dk