Vi skal have flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde i danske virksomheder

Michael Winther Rasmussen

Optakten til valgkampen er for alvor skudt i gang - og ”indvandring” er igen et højaktuelt tema. Debatten er i høj grad værdibaseret og måske knap så faktabaseret, og vinklingen er i høj grad fokuseret på problemer frem for muligheder. Men indvandringen byder faktisk på store muligheder for erhvervslivet.

Igennem de seneste fire til fem år er beskæftigelsen i Danmark steget med ca. 200.000 personer, og ledigheden er faldet med ca. 105.000 personer svarende til et ledighedsfald på ca. 3,9 procent. Et stigende antal virksomheder har svært ved at finde arbejdskraft og oplever produktionsbegrænsninger, særligt inden for bygge & anlæg, industri samt håndværks- og servicefag. Alene i andet halvår af 2018 havde danske virksomheder problemer med at få besat 66.700 stillinger – og denne udvikling ser med de seneste statistikker ud til at fortsætte ind i 1. halvår af 2019. Denne udvikling er ikke kun et dansk fænomen, men gælder også for mange andre EU-lande. Efterspørgslen på arbejdskraft overstiger således tilsyneladende udbuddet af arbejdskraft, eller findes der nogle muligheder, som vi har overset?

Hvis vi tager et kig på tallene i Danmark, så er ca. 770.000 (13 procent) indvandrere eller efterkommere ud af en befolkning på ca. 5,8 mio. mennesker. Mange indvandrere er allerede i arbejde eller under uddannelse og fuldt integreret i det danske samfund, hvilket er positivt. Imidlertid er der en særlig gruppe indvandrere, som i høj grad ikke er det - nemlig de ikke-vestlige indvandrere, som udgør ca. 494.000 personer – svarende til ca. 64 procent af den samlede indvandrerbefolkning. Kun en meget lille del af de ikke-vestlige indvandrere er nemlig i arbejde eller under uddannelse – faktisk kun ca. 143.000 personer, svarende til ca. 28 procent af alle ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Hertil kommer, at de ikke-vestlige indvandrere udgør 19 procent af alle kontanthjælpsmodtagere i Danmark, og andelen bliver formentlig ikke mindre, idet Danmarks Statistik vurderer, at antallet af indvandrere vil stige med 49% frem til år 2060.

Derfor står vi over for en dobbeltsidet problematik: 

-       På den ene side efterspørger erhvervslivet i flere store sektorer både ufaglært og faglært/uddannet arbejdskraft. 

-       På den anden side har vi en stigende befolkningsandel af ikke-vestlig herkomst, som enten ikke er i arbejde eller som er på offentlig forsørgelse.

Man kan vælge at se det som et ”problem”. Eller man kan vælge at se det som en ”mulighed”.

Med en demografisk udvikling med stadigt flere ældre og færre erhvervsaktive – ikke kun i Danmark, men i det meste af EU - er det i høj grad nødvendigt selvfølgelig både politisk men også erhvervsmæssigt at dyrke mulighederne fremfor begrænsningerne ved indvandring. Især hvis vi i erhvervslivet vil fortsætte med at skabe vækst og velstand samt løsne de produktionsbegrænsninger, som erhvervslivet p.t. står overfor. 

Med andre ord er det helt afgørende, at der rettes fokus mod at få de ikke-vestlige indvandrere i arbejde og/eller i uddannelse. Et synspunkt, der i øvrigt allerede er rejst af bl.a. Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

Der findes ingen enkelte løsninger, og det er ikke kun et politisk ansvar, men et ansvar som vi alle er nødt til at tage på os.

Fokus skal ændres
Vi bør skabe nogle endnu stærkere incitamenter for den enkelte til at komme i arbejde eller under uddannelse. Ligesom man f.eks. kunne forestille sig nogle incitamentsordninger for virksomhederne ved at påtage sig et (endnu) større ansvar for at beskæftige og videreuddanne netop endnu flere ikke-vestlige indvandrere. Store danske virksomheder som f.eks. Novo, Mærsk m.fl. tjener som gode eksempler i den henseende. Og jeg ser gode eksempler blandt både mindre og mellemstore virksomheder i Danmark.

Men erhvervslivet i Danmark kan gøre mere. Der bliver i erhvervslivet talt og gjort meget omkring ”diversitet”. Det gælder i forhold til køn, etnicitet osv., hvilket alt sammen er positivt. Men måske kan der handles lidt mere på de punkter, hvor det samfundsmæssigt og -økonomisk virkelig kan rykke. Måske tiden er inde til, at diversiteten målrettes lidt mere mod de reelle udfordringer, så vi får dem vendt til en gevinst frem for et potentielt tab. Tiden – synes jeg - er inde til at rette fokus mod i endnu højere grad at få de ikke-vestlige indvandrere i arbejde og/eller uddannelse.

Mens mange i den politiske debat taler om, at indvandringen skal stoppes eller begrænses, så peger Danmarks Statistik på, at indvandringen – uanset den politiske scene - vil fortsætte, og at Danmark er på vej mod at blive et endnu mere multietnisk samfund. Den faktuelle præmis er man både politisk og i erhvervslivet nødt til at arbejde videre med. Jeg er derfor helt på linje med både faglige organisationer samt en række brancheorganisationer i ønsket om flere initiativer og incitamenter, der kan bringe særligt flere af de ikke-vestlige indvandrere i arbejde og få dem under uddannelse, hvis vækst, velstand og ikke mindst sammenhængskraft skal opretholdes på den lange bane.

Kilder: Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Beskæftigelsesministeriet


 

Se flere blogsProfil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil