Intelligent teknologi revolutionerer vores jobs. Danmarks historiske chance er at vise en tillidsfuld transformation

authorimage
BLOGS
Af: Gitte Winther Bruhn
05. apr 2019

Virksomhederne i Danmark og udlandet er i fuld gang med en meget omfattende softwarerevolution. Software løser nu opgaver, som ellers krævede menneskers tid til at foretage tastetryk. Simpelt. Fænomenet hedder RPA (robotic process automation), og sådan en løsning er nem og hurtig at indføre. Implementeringen måles i uger, og man får adskillige ”robotter” i drift for en million kr. Derefter har man et stykke software, som arbejder fejlfrit 24/7. Flere danske forsikringsselskaber melder samstemmende om store besparelser og effektivisering med denne automatisering.

Næste generation har kunstig intelligens

Det virkeligt samfundsforandrende perspektiv er, at vi lige nu er i gang med at kombinere denne automatisering med andre teknologier. Kunstig intelligens administrerer kommunikationen med chatbots, så medarbejdere og kunder selv ’tilgår’ virksomhedens bagvedliggende systemer og data, alt imens softwaren lærer og tager beslutninger.  

Jeg arbejder med denne automatisering i det daglige. Jeg er ikke i tvivl om, at software med stigende ’intelligens’ og med nemt og fleksibelt samspil med mennesker vil forandre vores arbejdsmarked. Mange jobs bliver overflødige og endnu flere jobs vil ændre jobindhold, netop fordi softwaren klarer de rutineprægede opgaver. Kundeservice, call centre, økonomifunktioner, revisorkontorer, advokatkontorer, offentlige forvaltninger, banker og mange andre organisationer vil ikke have brug for det samme personale. Denne forandring er i gang, og den slår fuldt igennem inden for tre år. Om ti år er vi et helt andet sted. Fremtidens arbejdsdeling vil se anderledes ud.  Mit eget job bliver helt sikkert også ændret. Software i form af en personlig digital assistent vil nemt hjælpe mig med at holde styr på notater, lave aftaler, skrive mine emails og forberede mig til næste møde.

Danmarks unikke position

Behovet for at udvikle, styre og oplære software kan ikke opsuge al den arbejdskraft, som bliver overflødiggjort. Jeg taler om at halvere antallet af bogholdere og regnskabsassistenter, om drastiske reduktioner af medarbejdertallet i call centre og kundeservice og om mærkbare fald i behovet for administrative sagsbehandlere. Blot for at nævne nogle af de vigtigste områder.

Der er med andre ord risiko for teknologiskabt arbejdsløshed, som vi skal håndtere. Det første svar er naturligvis omskoling og oprustning i forhold til at forstå og håndtere udviklingen. Danmark er på mange måder i en unik og favorabel position til at håndtere disse store forandringer. Flexicurity-modellen giver en sikkerhed på arbejdsmarkedet. Vi har også en lang tradition for efter- og videreuddannelse. Men den skal nok have adskillige gear ekstra for at håndtere en så markant forandring.

Traditionen for at arbejde sammen, stole på hinanden og have en fælles samtale er måske nok Danmarks allerstørste styrke. Når både regering, fagbevægelse, virksomheder og forskere arbejder sammen i Disruptionråd og andre fora med fokus på digitalisering, er vi på helt rette vej. Det giver Danmark en unik position i forhold til at vise verden, hvordan teknologiske forandringer, som drives af virksomheders ønske om effektivisering, kan skabe et bedre samfund.

Danmarks statsminister sagde sådan her på det Digitale Topmøde her i 2019: “Teknologien skal komme alle danskerne til gavn. Vi skal ikke lade os bruge af teknologien men bruge teknologien klogt. Menneskelige faktorer bliver mere og mere vigtige efterhånden som teknologien kommer ind. Vi i Norden har en stærk tradition for at tage ansvar og skabe tryghed. Det er vores styrke, at alle er med.“

Kan kabalen gå op?

Velfærdsmodellen har stor opbakning, men vi ser i disse år en nedslidning af mange af de klassiske velfærdsfunktioner inden for ældrepleje, sundhed, skole og daginstitution. De er kendetegnet af at være meget menneske-intensive, og ideelt overfører vi varme hænder til disse områder, når automatiseringen reducerer behovet for arbejdskraft andre steder. Det giver os mulighed for at løfte psykisk trivsel, reducere ensomhed og skabe bedre omsorg, når mennesker tager sig af mennesker. Kan Danmark gå forrest med en tillidsfuld teknologi-støttet transformation med konsensus om at udnytte softwaren til vores alles bedste?

Kan vi ikke få kabalen til at gå op, så kan man sagtens pege på negative konsekvenser af den teknologiske forandring. Hvad gør det ved os at blive behandlet af software, hvor vi ikke kan kende forskel på menneske og maskine? Uddyber vi skellet mellem dem, der er inde, og dem der er ude i forhold til arbejdsmarkedet? Kan teknologien for alvor skade samfundets sammenhængskraft?

Lad os håbe at politikernes fine målsætning lever videre efter valget!

Profil
Gitte Winther Bruhn authorimage Gitte blogger om digital innovation. Til daglig arbejder hun og hendes nordiske team med innovation af enkelte forretningsprocesser eller af hele forretningsmodeller. Gitte viderebringer gerne erfaringer, metoder og barrierer fra en hverdag med forretningsmæssige udfordringer, hackatons og fremtidsorienterede workshops.

Danmarks digitale konkurrenceevne ligger i forlængelse af den transformation, som er i gang i store og små virksomheder. Hvordan man får alle med i en digital forandringsproces både i virksomhed og samfund ligger Gitte stærkt på sinde, og hun er fortaler for fordomsfri mangfoldighed, når nye digitale teknologier skal skabe langsigtet værdi og være demokratisk bæredygtige.


linkedin.com/in/gittewintherbruhn
Tidligere bloggere på borsen.dk