Bilindustriens top er hårdt ramt af skandaler om økonomisk kriminalitet

authorimage
BLOGS
Af: Hans Fogtdal
27. nov 2018

Utallige skandaler er haglet ned over bilindustrien i de seneste mange år. Det har medført markante ændringer i ledelser, fængselsstraffe, kraftige fald i børskurser og enorme bøder til selskaberne. Senest er en af de mest markante skikkelser, Carlos Ghosn, Renault-Nissan-Mitsubishi alliancens magtfulde topchef, blevet varetægtsfængslet i Tokyo.

Skandalen, der nu har ramt Renault-Nissan-Mitsubishi alliancen, er blot den sidste skandale i en række af andre skandaler, hvor VW-koncernens dieselgate naturligvis har haft en fremtrædende plads i medierne. Sådan ser landskabet over sager ud lige nu:

Renault-Nissan-Mitsubishi alliancen

Mandag 19. november blev Carlos Ghosn varetægtsfængslet i Tokyo umiddelbart efter, at han trådte ud af flyveren fra hans oprindelige fødeby, Beirut.

Arrestationen fandt sted på baggrund af en anmeldelse fra Nissan, efter at selskabet havde gennemført en intern advokatundersøgelse og her fundet grundlag for mistanke om blandt andet omfattende misbrug af selskabets aktiver og underdrivelse af hans indkomst over for skattemyndighederne. Han er nu fyret som bestyrelsesformand i Nissan og Mitsubishi og er i Renault foreløbigt blevet erstattet af en stedfortræder.

Skandalen har udover konsekvenserne for Ghosn medført massive kursfald til konstellationens selskaber, og yderligere konsekvenser må forventes.

VW, Audi, Porsche og Daimler

Dieselgate-skandalen brød løs i 2015, da det blev afsløret, at der var installeret snydesoftware i en lang række dieselbiler under Volkswagen-koncernen, herunder bl.a. Audi. Softwaren fik dieselbilerne til at fremstå lovlige til trods for, at de rent faktisk - når de var tilbage på vejen - forurenede op til 40 gange mere end den tilladte grænse.

Audi, der er en del af VW-koncernen, har måttet sige farvel til deres topchef gennem 11 år Rubert Stadler. Stadler er det sjette medlem af ledelsen i VW-koncernen, der er blevet fængslet i forbindelse med lovovertrædelser afledt af Dieselgate. Flere er idømt længere fængselsstraffe i USA, som de for øjeblikket afsoner.

VW-koncernen har betalt ca. 30 mia. dollar for at afslutte sagen, der blev indledt af det amerikanske miljøministerium. Denne sum kan meget vel blive endnu større.

Listen over mistænkte fra VW, Audi og Porsche er steget til 70 navne, og der kan dermed forestå en lang række yderligere fængslinger.

Investorer har iværksat et søgsmål imod VW-koncernen i Braunschweig lydende på 10 mia. dollar for at opnå kompensation for det op til 37 pct. store tilbagefald i aktiekursen på VW-aktier, siden de amerikanske myndigheder indledte sagen.

En ny ”dieselgate” kan desuden være på vej. EU-Kommissionen har annonceret, at den har intensiveret efterforskningen af en længerevarende retsstridig ”karteldannelse” startende tilbage i 1990erne. Efterforskningen skal se på, hvorvidt BMW, Daimler, VW og Audi har undladt at informere forbrugerne om muligheden for, at der kunne købes mindre forurenende biler, uanset at teknologien var til rådighed for producenterne.

Fiat-Chrysler

Siden august 2018, og senest i november 2018, er en række medlemmer af ledelsen i Fiat Chrysler og i fagforeningen, United Auto Workers, blevet idømt længerevarende fængselsstraffe for korruption Fiat Chrysler over for højtstående medarbejdere i fagforeningen, efter at 7 ledelsesmedlemmer fra selskabet og fagforeningen tidligere har modtaget domme efter at have tilstået overtrædelser. Sagen vedrører selskabets betaling af gaver til værdi af millioner af USD til United Auto Workers og fagforeningsledere for at påvirke forhandlinger.

-----------

Alt i alt viser sagerne og offentlighedens reaktioner på disse, at ingen selskaber er for store til at blive straffet, ingen ledelser er immune, og at virksomheder og deres ledelser bør bruge de nødvendige ressourcer på at forhindre og forebygge økonomisk kriminalitet.

Profil
Hans Fogtdal authorimage Hans Fogtdal skriver om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Hans Fogtdal er advokat med speciale i erhvervsstrafferet, virksomheders compliance og er forsvarer i straffesager. Tidligere har Hans Fogtdal været vicestatsadvokat, leder af børs- og finansafdelingen i SØIK (Bagmandspolitiet) og erhvervsadvokat. Han har samlet op mod 20 års erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten og har bl.a. ført mere end 30 straffesager for Højesteret. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til bøger om strafferetlige emner. Se også hflaw.dk.

Tidligere bloggere på borsen.dk