Kina og regnskaber bag positive markeder i juli

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
02. aug 2018

Juli endte som den bedste måned for aktier siden januar. Den positive udvikling kan i hovedtræk tilskrives to faktorer, dels den bedste regnskabssæson i årevis, dels en lempelse af såvel penge- som finanspolitikken i Kina. Også emerging markets nød godt af denne bevægelse, men EM-aktier er fortsat med at underperforme. 

 

Bedste måned siden januar

Juli endte som den bedste måned for risikobehæftede aktiver siden januar. Globale aktier steg med 3 pct. målt i lokal valuta og med 2,8 pct. opgjort i danske kroner. Dette har bragt årets afkast op på 3,8 pct. (5,5 pct.i DKK), eller 6,6 pct. (9,5 pct. i DKK) annualiseret.

Også emerging markets nød godt af denne bevægelse, ikke mindst obligationer, der steg omkring 2 pct. i såvel local currency som hard currency kategorierne. EM-aktier fortsatte dog med at underperforme med en stigning på blot 1,7 pct., og med en afkastudvikling der tydeligt var forskudt til fordel for Latinamerika (+9 pct.) og væk fra Asien (0 pct.). Samme udvikling genspejledes på valutamarkederne, hvor latinamerikanske valutaer som MXN og ARS steg med godt 6% overfor danske kroner, mens CNY (-2,9 pct.) og TRY (-6,7 pct.) fortsatte med at falde.

Erdogans bazar

Tyrkiet fortjener en særlig kommentar. Lira’en er nu faldet med 21 pct. overfor danske kroner i år, aktierne er faldet med 16 pct. og den 10-årige statsrente er steget til astronomiske 17.8 pct.. Præsident Erdogan vandt måske folkets opbakning ved det seneste valg, men har åbenlyst tabt finansmarkedernes tillid. Senest har Erdogan udnævnt sin svigersøn til finans- og økonomiminister, og oveni dette har anholdelsen af en amerikansk præst fået USA til at indføre sanktioner overfor to af hans ministre, hvilket må siges at være et noget usædvanligt skridt mellem to NATO-allierede. Tyrkiet tjener som eksempel på hvor hastigt et land kan komme i problemer som følge af en mindre heldig politisk udvikling, og man må blot håbe at vi ikke ender i et så ekstremt tilfælde herpå som Venezuela.

Kina og regnskaber

Den positive udvikling generelt i juli kan i hovedtræk tilskrives to faktorer, dels den bedste regnskabssæson i årevis, dels en lempelse af såvel penge- som finanspolitikken i Kina.

Regnskaberne for virksomhederne for andet kvartal har indtil videre været ganske positive, og understøttet min anbefaling om at overvægte aktier selv i en tid med en ustabil økonomisk cyklus (se også her)  og med en anspændt politisk situation. Blandt de amerikanske selskaber der i skrivende stund har rapporteret, har mere end 90 pct. overrasket positivt og samlet set vist EPS-vækst på 24 pct. å/å. Cykliske sektorers EPS-vækst er næsten dobbelt så høj som defensive sektorer. De tilsvarende tal for Europa og Japan er lavere, men positive overraskelser ligger omkring 55 pct. af virksomhederne og der rapporteres EPS-vækst på +11 pct. å/å.

 

Lempelsen i den kinesiske økonomiske politik kom som et betimeligt indgreb i forhold til såvel handelspolitiske udfordringer og ikke mindst en tidligere stramning i år. Tidligere lempelser i 2011/2012 og – især – i 2015/2016 havde en forholdsvis stor indflydelse på global økonomisk aktivitet. I år virker den samlede effekt dog umiddelbart for beskeden til at få samme betydning. Kina har denne gang lempet bankernes reservekrav to gange, og sænket skatter for CNY 1000 mia., svarende til ca. 1 pct. af bnp. Endvidere er der ydet momsrabatter på regionale infrastrukturinvesteringer. Modsvarende sænkedes reservekrav fem gange i 2015 og budgetunderskuddet lod man stige fra 1,8 pct. af BNP til 3,7 pct.. I 2012 sænkedes reservekrav tre gange og budgetunderskuddet øgedes med godt en procent.

Samlet set er ændringerne for det første især en reversering af en tidligere stramning i år, dels nok endnu for små til at forhindre en vis økonomisk opbremsning i andet halvår. Ikke desto mindre er det værd at bemærke et mønster, der ofte gentages på den globale scene, hvor økonomisk politik bruges aktivt til at begrænse nedgange. Specifikt er det værd at bemærke at både ECB og Bank of Japan har været ganske hurtige i år til at lempe verbalt for at modgå valutastigninger og en opbremsning i den økonomiske vækst. Herudover kommer at finanspolitikken generelt lempes de fleste steder, omend få steder som kraftfuld som i USA.

Politik kan fortsat dominere

Det virker sandsynligt at den positive effekt fra Q2-regnskabsæsonen vil kunne være af midlertidig karakter, og da økonomiske nøgletal – ikke mindst udenfor USA – endnu er noget svingende, risikerer vi også i den sidste halvdel af sommersæsonen at fluktuere med den politiske nyhedscyklus. Ikke desto mindre bør makro og virksomhedsindtjening kunne resultere i fortsatte kursstigninger henover andet halvår.

På rentemarkederne forventes yderligere to rentestigninger fra USA i september og december, ligesom ECB må påregnes at meddele en afslutning på deres QE-program senere i år. Således vil den globale likviditetscyklus fortsat strammes, hvilket alt andet lige vil kunne sætte sine spor i kreditspænd og emerging markets.

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk