Maersk gør biprodukt til big business

blogimage
Maersk har taget bestik af den ændrede konkurrencestruktur på forsikringsmarkedet. Selskabet vil nu også være forsikringsselskab. Arkivfoto: Brendan McDermid / Reuters / Ritzau Scanpix
authorimage
BLOGS
Af: Susanne Møllegaard
20. apr 2018

Maersk vil være et forsikringsselskab. Med generalforsamlingens opbakning forrige tirsdag, den 10. april, er selskabets formålsbestemmelse netop blevet ændret til også at omfatte forsikringsydelser:

Dets hovedformål er, direkte eller indirekte, at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed, men det har tillige til formål at drive anden transportvirksomhed, handel og industriel virksomhed i indland eller udland samt udbyde tjenesteydelser, finansierings- og forsikringsydelser, indenfor de grænser som bestyrelsen finder rigtige.”

I første omgang er blikket rettet mod forsikring af containerlast for kunder, der benytter sig af Maersks containerfragt. På sigt kan det måske udvikle sig til andre områder.

Dermed er vejen banet for en ny spiller, der vil have musklerne til rent faktisk at flytte markedsandele. Spændende bliver det blandt at se, om Maersk kommer til at benytte sig af underleverandører blandt eksisterende forsikringsselskaber, eller om de vil opbygge en intern forsikringsorganisation til opgaven og dermed reelt bliver en konkurrent til de eksisterende spillere i branchen.

Fem kilder til radikal forandring

Maersks tiltag er værd at holde øje med, fordi det repræsenterer en af de fem væsentlige kilder til radikal forandring af konkurrencen i forsikringsbranchen, som jeg synes, man begynder at se konturerne af nu.

 

Spillere fra andre brancher

Hypen om insurtech-iværksættere har aldrig været større, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se mange nytænkende ideer fra deres side, som vil være med til at inspirere den fremtidige udvikling i forsikringsbranchen. Imidlertid er forsikring en kapitalkrævende og reguleringstung industri, som gør det vanskeligt for en lille iværksætter for alvor at skabe radikale forandringer. Etablerede spillere fra andre brancher er en helt anden snak. 

Hvis store aktører som Maersk og Amazon for alvor vælger at satse på forsikringsmarkedet, vil de have en helt anden gennemslagskraft. De har den nødvendige kapital, og måske endnu vigtigere en veludviklet kunderelation, som de kan bygge videre på. Forsikring kan for dem blive det biprodukt, som kan gøre deres kerneprodukt endnu stærkere.

Branchens leverandører

En række af verdens store reassuranceselskaber har øje for, at digitaliseringen åbner op for nye måder at drive forsikring på. Munich Re har etableret datterselskabet Digital Partners, som investerer stort i insurtech-iværksættere og samarbejder bredt med en række af de mest betydningsfulde af slagsen. Som eksempler kan jeg nævne Trov, Slice Labs, Bought-by-Many og Next Insurance.

Reassuranceselskabernes store interesse for iværksætterne må tænkes at kunne føre til, at nye spillere bliver hjulpet ind i markedet, og på sigt at rollefordelingen bliver udfordret mellem reassuranceselskaberne og de forsikringsselskaber, som de er leverandører til.

Branchens kunder

De helt store kunder har allerede set mulighederne i at forsikre sig selv. Maersk oprettede i 2012 en intern forsikringsafdeling til at tage sig af virksomhedens egne forsikringsbehov. Et tiltag, som ifølge virksomheden selv har betydet store økonomiske besparelser. Det samme gælder andre store danske virksomheder som for eksempel Dong, Danish Crown, Arla, TDC og Carlsberg.

Også private kunder er i stigende grad begyndt at tænke den vej. Mange steder i verden ser vi peer-to-peer initiativer (en slags gruppevis selvforsikring), hvor kunder får mulighed for at hjælpe hinanden med at afdække mindre risici for således at kunne spare på forsikringspræmien.

Peer-to-peer tanken er appellerende men har også sine begrænsninger for private kunder. På erhvervsmarkedet ser jeg til gengæld et interessant potentiale for virksomheder, der er for små til selvforsikring. De vil kunne "lave en Maersk” ved at gå sammen i homogene grupper, som forsikrer hinanden.

Alternativer

Det vigtigste alternativ til forsikring er sikkerheden for, at der ikke kommer skader.

Og det bliver måske opnåeligt i takt med, at vores hjem og ejendele bliver intelligente og kan være med til at forebygge skader. I nogle tilfælde bliver det måske ligefrem unødvendigt med en forsikring. Eller risikoen for skade bliver så lille, at producenten er komfortabel med at inkludere det i den almindelige garanti.

I takt med, at vores ejendele i stigende grad bliver digitale og intelligente, opstår der nye cyberrisici, som måske kan være grundlaget for et nyt lukrativt forsikringsområde for branchen. Men det er langt fra sikkert. Firewalls, virusbeskyttelse og hvad vi ellers kommer til at se af våben mod digitale indbrud, er måske et langt mere attraktivt alternativ.

Branchens eksisterende spillere

Forsikringsselskaberne sidder i bulls eye og vil på den ene side være ”ofre” for de radikale forandringer og på den anden side aktive bidragsydere til udviklingen. Det er en krævende dobbeltrolle. Dels er der hensynet til den eksisterende forretning, som formentlig er bedst tjent med, at forandringen holdes i skak, og dels er der behovet for at være nysgerrige, eksperimenterende og villige til transformation.

Imidlertid sidder forsikringsselskaberne med to stærke kort, som uden tvivl vil kunne spilles til en fordel, når der skal sorteres i de nye muligheder og de senere skal omsættes til konkrete forretningstiltag: Troværdighed og en stærk knowhow om forsikringsdrift.

Profil
Susanne Møllegaard authorimage Simple forretningsgange og smidig kommunikation er drømmescenarier for virksomhedsledere og iværksættere. Susanne Møllegaard ved, hvordan vi når målet – og gør kunderne glade. Hun har fingrene i den teknologiske muld, og blogger på den baggrund om, hvordan virksomheder giver kunderne en bedre oplevelse gennem digitalisering og automatisering.

Susanne Møllegaard er adm. direktør i it-konsulenthuset Process Factory, der rådgiver om og udvikler digitale løsninger til forsikringsbranchen. Fintech står højt på hendes agenda. Hun er cand. oecon. og forhenværende underdirektør og forretningsansvarlig i forsikringsbranchen.

Få Susannes indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk