Spådomme om fremtiden gør os snæversynede

Henrik Funder
BLOGS Af

I disse dage sættes alle sejl til for at få flere unge til at træffe det "rigtige" uddannelsesvalg. I mange medier, politikeres og interesseorganisationers øjne er det rigtige valg en faglært, teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Hvis flere unge tager en af disse uddannelser, så kan Danmark fortsætte som et rigt og højtudviklet industriland, må man jo forstå.

Men det mener jeg langt fra er hele sandheden. Vi har som samfund brug for et bredere fokus og en kombination af flere uddannelser. Tag noget så konkret som en smartphone, som mange af os bruger i hverdagen. Den er naturligvis et fornemt eksempel på højteknologisk ingeniørkunst koblet med avanceret software og algoritmer. Men det tænker vi jo ikke på i vores daglige brug. Der handler det om lettilgængelige brugergrænseflader, som f.eks. kræver dygtige designere. Og før vi overhovedet står med en telefon i hånden en råkold dag i marts, så kræver det en effektiv eksekvering og organisering af udvikling, distribution, salg og marketing. Det er blandt andet noget, som folk med baggrund fra f.eks. de samfundsvidenskabelige uddannelser bliver uddannet i at kunne.

Så alle de fagligheder i kombination er en del af succesformlen. Hvilken en, der er vigtigst, er svært at afgøre. Men alle er de afhængige af hinanden for at lykkes med målet. Og derfor nytter det ikke noget, at vi som samfund tror, at vi med sikkerhed kan udpege "uddannelsesvinderne" om fem, ti eller tyve år og satse snævert på dem. Det er blevet utroligt populært at spå om fremtiden, men når fokus bliver for snæversynet, og emnet er så vigtigt som uddannelsesvalg, skal vi passe meget på.   

Der vil angiveligt mangle 30.000 faglærte i 2025 – alene i metalindustrien, ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og IDA kan se, at der vil mangle 6500 ingeniører inden for den samme tidshorisont. Og i 2030 vil der mangle 19.000 it-specialister, har Erhvervsstyrelsen regnet sig frem til.

Det kan sagtens være, men pas nu på kære politikere. Verden er i forandring og vil aldrig komme til at udvikle sig så langsomt, som den gør nu, hvilket gør det endnu sværere at spå om fremtiden. Og hvis vi endelig skal gøre det, skal vi i den grad tage højde for nuancerne, usikkerhederne, forbeholdene – alt det, der i en hurtig offentlig debat ofte skrælles væk i sensationslystne kioskbaskere.

Dykker vi f.eks. længere ned i Erhvervsstyrelsens udmærkede rapport, så fremgår det, at der langt fra kun er tale om en mangel på hardcore it-kompetencer. Ledelse, salg og marketing med videre er f.eks. også indregnet i den kategori – og her er der bestemt andre faggrupper end it-specialisterne, der kan bidrage til væksten.

Dertil kommer de kompetencer, som World Economic Forum (WEF) ser som de allervigtigste i 2020, og som kan være sværere at læse sig til. Top 3 kompetencerne lyder som følger: Kompliceret problemløsning, kritisk tænkning og kreativitet. Alle tre kompetencer, der ikke direkte kan sættes i forbindelse med en bestemt uddannelse, men er spredt over mange forskellige – og som går en del mere på de menneskelige kompetencer frem for teknisk kunnen.

Det er i hvert fald tydeligt for mig, at fremtidens kompetencer og uddannelsesvindere er langt bredere funderet, end det billede der tegnes i debatten. Derfor er vi nødt til at sikre kvaliteten i alle uddannelser og ikke kun nogle få. Samtidig skal vi sikre, at alle på arbejdsmarkedet reelt har adgang til at forbedre deres kompetencer i trit med de nye forventninger, der opstår på arbejdspladserne.

Dette er efter min mening en større politisk udfordring end at få nogle tusind unge til at vælge denne eller hin tekniske uddannelse, for i det store samfundsperspektiv taler vi potentielt hundredtusindvis på arbejdsmarkedet, der i de kommende år skal omstille sig. Det tror jeg ikke, at Teknologipagten eller de seneste trepartsaftaler – i al respekt – giver et fyldestgørende svar på.

Profil

Henrik Funder

Henrik Funder

Formand for Djøf Privat og marketingsdirektør hos Globus Wine
Henrik Funder er formand for Djøf Privat, der tæller 25.000 medlemmer. Djøf Privat er en del af den faglige organisation Djøf. Henrik arbejder til daglig som marketingdirektør hos Globus Wine. Før det var han leder i Unilever. Her på bloggen skriver Henrik Funder om salg, marketing, fremtidens arbejdsmarked, ledelse og vækst, der udspringer af uddannelse og kompetencer.


Få Henriks indlæg
som RSS-feed her