Nej, Corydon, offentlige overenskomster er ikke grisk snæversyn

Henrik Funder
BLOGS Af

De offentlige overenskomster er godt i gang. Og som vanligt står der en kødrand af meningsdannere klar til at give deres besyv med omkring forhandlingerne -  og senest også chefredaktøren på Børsen i sin leder 22. januar.

Det er sådan set fint nok. Vi har jo ytringsfrihed her til lands, hvilket jeg ofte også selv bruger som undskyldning for at kloge mig.

Jeg er selv ansat i privat sektoren, så jeg kunne nemt hoppe ombord på Corydons sang om, at de offentlige overenskomstforhandlinger er udtryk for "fagbevægelsens snævre dagsorden". Man må jo forstå, at de griske forhandlere fra fagbevægelsen har omringet de offentlige arbejdsgivere, som romerne rundt om de gæve gallere i Asterix.

Men virkeligheden kan også fortælles på en anden måde. En fortælling om, hvordan en effektiv og kompetent offentlig sektor er til stor fordel for den private sektor – hvis de offentlige arbejdspladser altså fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Men hvad nu hvis nogle af de dygtige fravælger den offentlige sektor, fordi arbejdsgiverne ikke kan tilbyde ordentlige løn- og arbejdsvilkår? Ja, så kan vi jo hurtigt ende med en "sekunda" offentlig sektor, som ikke har kapacitet og kompetencer til at understøtte væksten i den private sektor. Det kunne fx ske i form af begrænset lovgivning eller dårligere rammevilkår for de private virksomheder. Det kunne ske i form af lavere kvalitet i uddannelsessystemet, som jo er med til at skabe fremtidens arbejdskraft.

Så vi kan sagtens smække kassen i og indføre lønstop de næste tre år. Men gør vi det, tror jeg personligt regningen bliver alvorligt stor, når det kommer til fastholdelse og ressourcer i den offentlige sektor.

Heldigvis er der gang i forhandlingerne. De er ikke lette og ingen tror vel, at resultatet bliver en forgyldning af de offentligt ansatte. Men arbejdsgiverne og arbejdstagerne sidder nu rundt om bordet og leder efter løsninger.

Dette er jo en meget værdifuld kerne i den danske aftalemodel. Det handler i bund og grund om at lave en aftale, som både arbejdsgiver og arbejdstager står inde for. Det handler om at understøtte den langvarige vækst og velstand for vores samfund samtidig med at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Og det samme gælder jo altså også for den private sektor.

Jeg repræsenterer over 25.000 medlemmer i Djøf Privat. Langt størstedelen af dem er ansat på kontrakter i virksomheder, hvor de typisk selv forhandler deres løn og vilkår på plads. Men overenskomster og funktionærloven er stadig med til at danne rammen, som i den grad kommer både den kontraktansatte og virksomhederne til gode.

Og når der for eksempel fra tid til anden er problemer med arbejdspresset og arbejdsmiljøet i selv store virksomheder, så er det da en strålende opfindelse, at der er etableret klare samarbejdskanaler og måder til at løse den slags på via nogle rammeaftaler. Det er også i arbejdsgivernes interesse.

Frem for at skulle udveksle krav og ønsker med hver enkelt lønmodtager, så giver det organiserede arbejdsmarked en fleksibilitet, hvor særinteresser bøjer sig mod hinanden til fælles bedste. Det er, udover at være effektivt for virksomheden og den enkelte, også en rigtigt god business case for samfundet.

Og selvfølgelig sker det, at forhandlingerne om en overenskomst bliver til en stillingskrig, hvor ingen af parterne vil give sig. Men generelt er det danske arbejdsmarked i forhold til mange andre lande præget af fordragelighed og aftaler, der gensidigt bliver overholdt. Der indgås aftaler, hvor alle parter synes, de har vundet noget. Det er stabilitet. Og som sagt en vigtig forudsætning for vækst og produktivitet.

Så modsat Børsens chefredaktør er jeg ikke bekymret for, at "fælleskabets penge bruges dårligere end nødvendigt" på baggrund af de igangværende overenskomstforhandlinger i det offentlige. Fordi sammenhold ikke er det samme som snæversyn.

Derimod er sammenhold en styrke for samfundet.  


 

Se flere blogsProfil

Henrik Funder

Henrik Funder

Formand for Djøf Privat og marketingsdirektør hos Globus Wine
Henrik Funder er formand for Djøf Privat, der tæller 25.000 medlemmer. Djøf Privat er en del af den faglige organisation Djøf. Henrik arbejder til daglig som marketingdirektør hos Globus Wine. Før det var han leder i Unilever. Her på bloggen skriver Henrik Funder om salg, marketing, fremtidens arbejdsmarked, ledelse og vækst, der udspringer af uddannelse og kompetencer.


Få Henriks indlæg
som RSS-feed her