Hvad blev der af den lille åbne økonomi?

Henrik Funder
BLOGS Af

Der er tider, hvor jeg tænker, det er utroligt svært at forstå og skabe sammenhæng mellem min dagligdag i en stor global virksomhed, og den virkelighed som kommer til udtryk via den samfundspolitiske debat.

Et af de øjeblikke udkrystalliserede sig i sidste måned, da en international anerkendt amerikansk forsker på CBS stod til at få uddelt en bøde for at formidle sin viden til Folketingets skatteudvalg. Altså en forsker som er kommet til Danmark for at gøre os alle klogere via sit arbejde og løfte vores vidensniveau – risikerer en bøde for at formidle sin viden?! En historie der nu går verdenen rundt. Her knækker filmen, og heldigvis har det givet anledning til hovedrysten i langt de fleste kredse herhjemme.

Alligevel rejser hændelsen for mig et rødt flag og en usikkerhed om, hvorvidt vi i Danmark fortsat reelt anerkender, at vi er en lille åben økonomi. Samt at vores velstand er dybt afhængig af, at vi er i stand til at agere i den globale konkurrence og udvikle vores virksomheder med input fra de dygtigste medarbejdere – medarbejdere der i mange virksomheder kan komme fra hele verdenen.

I den virksomhed jeg selv slår mine folder, har vi en utrolig eksotisk lokal nordisk ledelse. Udover et par af vores broderfolk fra Skandinavien, består den i dag af både folk fra Holland, Italien, Sydafrika og Rusland. Arbejdssproget er natuligt engelsk når der kommunikeres til møder eller andet, hvor de er med. Mens det selvfølgelig er dansk, når vi her på det lokale kontor i København snakker med vores kunder, eller der kun sidder danskere rundt om bordet til frokost – det er det mest naturlige i verden.

Samtidig møder jeg, som formand i Djøf Privat, masser af medlemmer, der slår deres folder i private virksomheder. Her er det helt naturligt at opfatte hele verden som arbejdsplads og lige så naturligt dagligt at arbejde sammen med udenlandske medarbejdere i et internationalt miljø. Der er ikke en modsætning mellem det nationale og det internationale.

Og så er vi tilbage ved min bekymring. For det er afgørende at fastholde en forståelse af, at Danmarks velstand i langt overvejende grad er forbundet med vores evne til – som lille åben økonomi – at agere i den globale udvikling. Og eksemplet med CBS-forskeren viser, at det bestemt ikke er naturgivent.

Diskussionen er afgørende på mange måder. Vi har eksempelvis i en lang årrække lagt vægt på at diskutere, hvorvidt Danmark var i stand til at følge med i den globale konkurrence med andre lande og om vi reelt var produktive nok.

Både de økonomiske vismænd og initiativet ”Small Great Nation” har fremlagt rapporter, der viste, at Danmark fortsat har et højt produktivitets- og velstandsniveau sammenlignet med andre lande. Det er jo en særdeles glædelig konstatering. Men vi skylder os selv at fortsætte drøftelsen af, hvordan vi fastholder den position. 

Her er et af svarene, at vi fastholder bevidstheden om, at Danmark også i fremtidens skal være en lille åben økonomi. Det betyder på ingen måde, at diskussioner om den globale påvirkning af sammenhængskraften i samfundet ikke er relevante. Tværtimod.

I førnævnte rapport fra ”Small Great Nation” er der klare indikationer på, at sammenhængskraften og tilliden til samfundets institutioner i sig selv er et konkurrenceparameter, som vi i langt højere grad bør anerkende og skal værdsætte.  

Vi opnår bare ikke større sammenhængskraft ved at lukke os for viden, handel og dygtige medarbejdere. Tværtimod er der god grund til at tro, at den vej kun vil gøre os fattigere.

Profil

Henrik Funder

Henrik Funder

Formand for Djøf Privat og marketingsdirektør hos Globus Wine
Henrik Funder er formand for Djøf Privat, der tæller 25.000 medlemmer. Djøf Privat er en del af den faglige organisation Djøf. Henrik arbejder til daglig som marketingdirektør hos Globus Wine. Før det var han leder i Unilever. Her på bloggen skriver Henrik Funder om salg, marketing, fremtidens arbejdsmarked, ledelse og vækst, der udspringer af uddannelse og kompetencer.


Få Henriks indlæg
som RSS-feed her