Hov, det vælter ind med resultater der trækker I klima-skeptisk retning. Og hvad så?

authorimage
BLOGS
Af: Frank Lansner
28. nov 2017

De 2 seneste år er publiceret henved 1000 klimarelaterede videnskabelige artikler [1] med resultater og konklusioner der på forskellig vis ikke synes at bekræfte at katastrofal menneskeskabt global opvarmning skulle være indtruffet. De næsten 1000 artikler er løbende samlet af Tyskeren Pierre Gosselin og hans team.

Idet artikler er individuelle og resultater altid kan diskuteres kan det være svært at lave et meningsfuldt %-tal for ”klima-skeptiske artikler” for de seneste 2 år. Men da jeg spurgte Gosselin efter et sådant %-tal svarede han:
”Det tager kun én artikel at bevise at 1000 artikler er forkerte.”
Amen.

Hvad viser resultater og konklusioner fra de næsten 1000 artikler?

Jeg har i denne blog kun kunnet referere til en brøkdel af de mange artikler.
Nogle artikler søger at rekonstruere fortidens temperaturer, typisk indenfor de sidste ca 12.000 år.

Nogle artikler viser at det var varmere for 4-10.000 år siden end i dag, nogle at det var varmere for ca 2-3000 år siden, nogle at det var varmere i middelalderen omkring år 800-1400. Nogle artikler viser at temperaturer 1930-50 ikke var så voldsomt meget anderledes end temperaturerne i de seneste årtier. Artiklerne omhandler alle geografiske områder af Jorden og en meget lang række forskellige metoder og forskere.

Nogle artikler omhandler havniveauer i fortiden der så tilsvarende har været højere end i dag hvilket kunne bekræfte en varmere fortid. Nogle artikler viser at havisarealer førhen har mindet om vore dages havisarel - og faktisk også mindre. At gletsjere har stået længere tilbage end i dag. Ikke så få artikler konkluderer at Solens rolle er større end den tilskrives af IPCC og konsensus siden.

Uanset hvilke perioder der har været ligeså varme som i dag eller varmere gennem de sidste 12.000 år, så giver dette et vink om at indeværende temperaturniveau ikke i sig selv er et argument for nogen unik menneskeskabt katastrofe. Og hvis det har været varmere for 1000, 2000 og/eller for 6000 år siden, så må dette tilskrives naturen. Denne flod af artikler indikerer også at naturen hyppigt kan flå Jordens temperaturer op og ned igen og igen. Og dermed også at Jordens fauna og flora har evnet at komme igennem dette.


Eksempler fra de 1000 artikler.

Denne blog er usædvanlig fra min hånd fordi: Hvordan kan jeg give jer gode læsere en idé om hvad 1000 artikler handler om i ét sølle blog indlæg?

Jeg har ikke fundet den perfekte løsning på denne udfordring men jeg har valgt at blot vise en grafik samt skrive 1-2 linier om ca 5% af artiklerne.

Det vil naturligvis give et meget bedre indblik hvis man følger [1] links, det kan jeg kun anbefale.

Denne strøm af klima-resultater synes at male et andet billede end det vi normalt hører i medierne. Hvis denne strøm at artikler fortsætter ufortrødent, vil vi så en dag se en ændring i hvordan klimavidenskaben fremlægges i medierne?
Eller er mediernes klima-positioner låst fast uanset hvor mange resultater der kommer ind verden over med andre budskaber?


Nogle mindes måske John Cooks påstand om at 97,1 % af klimaforskerne [2] står sammen om at vi har en menneskeskabt katastrofal klimasituation. Til dette har Cook og teamet fundet ca 500 artikler i snit pr. år.


500 klimarelaterede relevante klima-relaterede artikler om året er altså i snit hvad John Cook har fundet. Men her ser vi altså ca 500 artikler pr. år 2016-2017 men med et noget andet budskab.

   


A.    Havstanden for Stillehavet ved Japan 1980-2010 når op på ca. samme niveau som i 1940’erne.
B.    Sommertemperaturer i det Vestlige middelhav 1930-50 ligner niveauet omkring år 2000.
C.    Temperaturen i Stillehavets øverste 700 m vand er faldet omkring 2 grader over de seneste 10.000 år med flere hurtige udsving undervejs.
D.    Toppen af indlandsisen har nogenlunde samme temperaturer i dag som 1930-50.E.    Svenske sommer temperaturer i dag ca som 1930-50 og også tidligere perioder.
Temperaturudsving forekommer ikke umiddelbart hurtigere end set ofte før.
F.    Havluftens temperatur ud for Kina er dalet ca 4 Co gennem de seneste 6000 år.
G.    Temperaturer faldet ca 3 Co gennem de seneste 7000 år.
H.    Grønlands iskappe er blevet ca 1,5 Co koldere gennem de seneste 3000 år. Mange hurtige temperaturudsving ses.I.    Temperaturer for det nordlige Japan viser afkøling de seneste 7000 år. Talrige hurtige temperaturskift undervejs.
J.    Temperaturer for Tibet ca 1930-40 minder om år 2000. Talrige store udsving og en ret varm middelalder.
K.    Havvandet ved den Vestantarktiske halvø er kølet ned gennem de sidste 2500 år.
L.    Antarktis havisareal forøget 1979-2015.M.    Arktis havis areal ca 1950 minder om arealet efter år 2000.
N.    Arktis havis areal 1930-50 minder om arealet efter år 2000.
O.    Nordlige Kina har nogenlunde uændrede temperaturer 1900-2000 – og disse var ikke højere end opnået i middelalderen.
P.    Varm middelalder i det nordlige Spanien. Solens aktivitet dominerer temperaturer.Q.    Tibet temperaturer faldende over de seneste 4000 år med mange hurtige udsving undervejs.
R.    Markant varm middelalder i Finland. Temperaturer 1950 vs. 2000 er ret ens.
S.    Solens aktivitet vigtig driver for jordens temperaturer. Seneste temperaturstigninger forklaret med flere Solcyklusser i træk med høj aktivitet. Forudser afkøling af Jorden.
T.    Varm middelalder i Kina. Mange hurtige temperaturudsving i historien.U.    Forøgelse af Arktis havisareal over de sidste 3000 år, mange hurtige udsving.
V.    Forøgelse af Vest-Grønlands havisareal over de sidste 4000 år, mange hurtige udsving.
W.    Link mellem Solen og Jordens klima siden 1983. Forudser afkøling af jorden.
X.    Kaukasus temperaturer har kun ét år varmere efter 1980 end hvad der er set ofte før i det 20´ende århundrede. Opvarmning siden 1910-20 meget lille.Y.    New Zealand, Tasmanien, Syd-Amerika: ”We cannot confirm that recent warming is anything but natural..”.
Talrige hurtige temperature udsving.
Z.    Forøgelse af Vest-Grønlands havisareal over de sidste 4000 år, mange hurtige udsving.
Æ.    Klimamodellerne (grøn) har forudsagt alt for meget opvarmning siden 1998. Ken ved korte El Nino peaks forekommer modeller korrekte for en kort stund.
Ø.    Estimater af CO2´s effekt bliver stadigt mindre.Å.    Det Centrale Australien estimeres at være opvarmet i str. orden 0,04 Co pr. århundrede. (blf viser Alice Springs.
AA.    Overflade havtemperaturer ud for det sydlige Sydamerika er faldet meget i de sidste 900 år. Temperaturer har pt. kurs mod niveauet for seneste istids afslutning.
BB.    Nordatlantens overfladetemperaturer i de senere år er ikke langt fra niveauet i 1950´erne. (Det lave niveau vist for 2015 er i øvrigt fortsat 2016 og 2017).
CC.    Nordatlantens overfladetemperaturer i de senere år er ikke langt fra niveauet i 1930-50 og ligger under 1880´erne. (Det lave niveau vist for 2015 er i øvrigt fortsat 2016 og 2017).GG.    Canadas Arktis: ”in the last 150 yr, the reconstructed temperatures do not indicate a warming”.
EE.    Portugal: Druers vækstsæson viser at 1930-50 var varmere end de seneste år.
FF.    Indisk Himalaya: 1930-50 varmere end årene omkring år 2000.
GG.    Antarktis var varmere i middelalderen.HH.    Pakistanske Bjerge: Næsten ingen udvikling i temperaturer siden ca år 1520.
II.    De Norske Gletsjere har stået længere tilbage end i dag i ca 8000 år indtil ca. år 1400. Den voldsomste tilbagetrækning fandt sted i 1800-tallet.
JJ.    Middelalderen i Kina har temperaturer der minder om vore dage. Til alle tider ses hurtige udsving i temperaturer.
KK.     Det Vestlige Antarktis er i dag koldere end det har været det meste af tiden de seneste 8000 år.LL.    Mexicanske Golf, havoverflade temperaturer. Vore dages temperaturer kan ikke måle sig med middelalderen. Hele vejen igennem ses store udsving.
MM.    Andesbjergene i Sydamerika: 1930-50 varmere end i de seneste år.
NN.    Det centrale af New York State, NØ USA: Nærmest ingen opvarmning siden 1950.
OO.    SØ Australien, 1950´erne har varmeste Januar (sommer) max temperaturer.PP.    SØ Grønland: 1930-50 ca lige så varm som i dag.
QQ.    Grønlands iskappes temperatur: 1930´erne minder om 2010´erne.
RR.     Sydlige Island: Tempersaturer 1930-50 var ca. som i de seneste år.
SS.     Den Antarktiske halvø: Temperaturer fra 1998 svagt faldende.TT.    Havoverfladens temperatur rundt om Antarktis er faldende siden 1979.
UU.    Havets stand ved New Zealand var ca 3 meter højere end i dag for 4000 år siden.
VV.     Havets stand ved Kina var ca 3 meter højere end i dag for 6000 år siden.
WW.     Nordlig halvkugle: Temperaturstationer fra landlige områder (udenfor byzoner) viser kun en ganske beskeden opvarmning efter 1950.
[1a] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2016/#sthash.WvUsywUU.dpbs
[1b] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2017-1/#sthash.Jk36eWyT.dpbs
[1c] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2017-2/
[2] http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4649/nej_der_findes_ikke_et_klima-konsensus_bestaende_af_971_pct_af_forskerne.html


Profil
Frank Lansner authorimage Frank Lansner blogger om klima. Han er kemiker med fokus på bioteknologi og fermenteringer, og har arbejdet som konsulent primært for Novo Nordisk A/S indenfor SAP softwareudvikling siden 1998.

Den store passion har fra barns ben været astronomi og livets udvikling. Efter flere år at have studeret klimavidenskabelige resultater, har Frank fra 2008 leveret i snesevis af artikler til verdens mest læste websites indenfor klima - heriblandt det amerikanske ”Wattsupwiththat”, hvor Frank har bidraget næsten fra mediets start.

Få Franks indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk