Tag med til Draghis fest

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
11. sep 2017

Selvom væksten er høj og finansiel inflation tiltagende, så vil ECB nok ikke hæve renterne før i 2019. Finansfesten bør derfor kunne forventes at fortsætte både på børserne og på boligmarkederne. Regningen tager vi en anden dag. 

At pengepolitik er vigtigt for finansmarkederne er en underdrivelse, især i disse år hvor netop centralbankerne opkøber værdipapirer for beløb, kun en Joakim von And kan drøme om. 

I sidste uge holdt Den Europæiske Centralbank (ECB) pressemøde, og det der for mig stod og blinkede allermest, var følgende to ting:

1)      Mario Draghi, ECBs chef, understregede at ECB’s mandat var prisstabilitet,

2)      ECBs økonomer sænkede deres inflationsforventninger for de kommende år.

ECB forventer således nu blot en inflation på 1,5% i 2019, hvilket kan oversættes til, at man ikke forventer at nå sit inflationsmål (som lyder noget i retning af "tæt på, men under 2% på mellemlang sigt, som er ca. 2 år").

En centralbank, der ikke forventer at nå sit inflationsmål indenfor egen definition af tidshorisont, og som ikke ønsker at måles på andet end inflation, kan egentlig ikke forventes at stramme pengepolitikken. Vel?

Mario Draghi bekræftede i øvrigt på mødet, at

3)      Renterne stiger  ikke  førend QE-programmet er slut.

 

ECB køber for næsten 500 mia obligationer om måneden

ECB's QE-program, hvor man aktuelt køber værdipapirer for 60 mia euro om måneden (altså små 500 mia.kr.), er sat til at køre til december 2017, eller sålænge, som det vurderes som værende nødvendigt for at opfylde inflationsmålet. Der er en del snak for tiden om at begrænse de månedlige opkøb, i første omgang til 40 mia. euro, mest fordi man har svært ved at finde nok obligationer at købe. 

Mange synes at sætte lighedstegn mellem mindre opkøb og strammere pengepolitik. Dette er imidlertid ikke helt rigtigt. Dels fordi ECB fortsat vil være en meget stor investor på de europæiske obligationsmarkeder. Dels fordi effekten af tidligere køb først bliver negativ, den dag ECB sælger sine obligationer tilbage (for en mere teknisk gennemgang af dette, se min blog her). 

Det korte af det lange er, at som det ser ud nu, så fortsætter QE-programmet nok indtil slutningen af 2018, og først derefter - 2019 - kan man forestille sig at renten vil blive sat op. 

Så vi har altså en situation med forholdsvis høj vækst, faldende arbejdsløshed, massiv QE og negative renter. Dette fordi ECB stædigt holder fast i forbrugerprisindekset, som den evigtgyldige rettesnor for pengepolitikken. 

Finansielt er det opskriften på massiv og stigende risikotagning i finansmarkederne, der meget muligt ender med et brag, når ECB en gang i fremtiden strammer pengepolitikken igen.

Tag med til fest

Indtil da er det party on! Risikopræmier bør forventeligt falde yderligere, finansiel volatilitet vil ikke stige, investorer vil søge efter afkast i stadigt mere eksotiske konstruktioner, og aktier kan stige ganske betragteligt i en kombination af en faldende diskonteringsrente og stigende indtjening. Også boligpriser vil kunne stige yderligere, og det vil være svært at argumentere for en øget brug af fastforrentede lån i de næste 2-3 år.

Personligt er jeg bekymret, men investeringsmæssigt tror jeg man må kende sin besøgstid. 

PS

En stor del af denne problematik udspringer af, at centralbanker stædigt fastholder deres inflationsmål, selvom mange andre indikatorer peger mod, at en vis tilbageholdenhed ville være at foretrække. Se f.eks. mine blogs her: 

Den globale pengepolitik er alt for slap

Tag slikskålen fra centralbankerne

Den næste finanskrise starter her

 

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk