Skal Novo frygte Trump?

authorimage
BLOGS
Af: Tove Holm-Larsen
29. maj 2017

Trump har både før og under valgkampen angrebet medicinalbranchen for at tage for høje priser for medicin i USA. Det er ingen hemmelighed, at medicinalbranchen og deriblandt både Lundbeck, Leo og Novo, tjener store summer på salget i USA. Så er det tid for at sælge sine medicinalaktier, inden Trump begynder forhandlingerne om 2018 budgettet, og bunden går ud af markedet? Det korte svar er ’nej, tværtimod’.

Trump har fundet den forkerte medicin

Trump har netop udsendt sit budgetforslag for 2018, og der er tydeligt fokus på de høje medicinpriser. For at sænke dem foreslår han besparelser på de amerikanske sundhedsmyndighed, FDA, og de fattiges sygeforsikringen ’Medicaid’ samt på forskning i sundhed. Uden at være fremtidsforsker vil jeg gerne vædde lidt mere end min gamle hat på, at det ikke kommer til at reducere de amerikanske priser markant. Sagen er den, at det hverken er FDA eller Medicaid, som forhandler pris med medicinalbranchen. FDA godkender effekten af medicinen, men tager hverken aktiv del i pris- eller tilskudsforhandling, hvilket er den hurtigste og nemmeste vej til at sænke priserne.

 FDA kan øge konkurrencen

FDA kan dog gøre nogle andre tiltag, som indirekte kan påvirke prisen. De kan forkorte sagsbehandlingstiden, så firmaerne får medicinen på markedet hurtigere. Men da FDA allerede er en af verdens hurtigste sundhedsmyndigheder, vil det næppe skabe de helt store ændringer. Derudover kan FDA favorisere generisk og biosimilær medicin. Begge typer af medicin angriber og forkorter patentperioden, hvor medicinalfirmaerne er uden konkurrence og dermed selv kan sætte deres pris. Men det forkorter kun perioden med høje priser, det fjerne den ikke.

USA skal fjerne det fordyrende mellemled

USA har et reelt problem med høje medicinpriser. Medicin koster ofte 2-3 gange så meget som i Europa. Det skyldes primært to ting: 1) At priserne er fri. I Europa findes der et prisloft for langt de fleste midler, medmindre de er helt nye og revolutionerer sundhed, 2) Forhandlerleddet er ude af kontrol.  I Europa er prisforhandlerne ofte offentlige. I USA er de private. De er ofte meget effektive i at tvinge medicinalfirmaerne til at give store rabatter, men samtidig har de i de senere år øget deres egen fortjeneste markant og dermed indskudt et stærkt fordyrende mellemled i prissætningen. Da der ikke findes et prisloft, fører det i sidste ende til, at medicinalfirmaerne øger prisen på medicin. Der er kun én taber i spillet: Det er den fattige amerikaner, som har en dårlig forsikring eller slet ingen. For han eller hun skal betale den superhøje pris, som medicinalbranchen har sat for at kunne give rabatter til forsikringsselskaberne og betale prisforhandlernes overskud.

 Hvornår skal du sælge dine aktier?

Alt i alt er der ingen grund til at sælge medicinalaktierne. USA vil fortsætte med at have 2-3 gange så høje medicinalpriser som Europa og hver gang mellemleddet hæver prisen, vil medicinalbranchen følge trop. Men hvis USA på et tidspunkt får en præsident, som kopierer den europæiske trend og lader FDA og Medicaid forhandle priserne direkte. Ja, så er det tid for at sælge!

  

Profil
Tove Holm-Larsen authorimage Tove Holm-Larsen giver den økonomisk interesserede læser overblik over medicinalsektoren. Hun peger på signifikante megatrends i en kompliceret branche med vital betydning for Danmark.

Tove Holm-Larsen er ph.d. i sundhedsøkonomi og adjungeret professor på Ghent Universitet i Belgien. Hun driver rådgivningsfirmaet Pharma Evidence, hvor hun rådgiver store danske og internationale virksomheder i forbindelse med bl.a. prisforhandlinger i det meste af verden.Tidligere bloggere på borsen.dk