SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Nej, der findes ikke en klimakonsensus bestående af 97,1 pct. af forskerne

authorimage
BLOGS
Af: Frank Lansner
22. May 2017

Skærmfoto: Artikel fra Information 18 maj 2013, se nedenstående kilde [1].


Ikke sjældent publicerer ”konsensus-siden” i klimadebatten artikler, der konkluderer, at de har langt større tilslutning end skeptikersiden. Jeg kan ikke her gennemgå alle, men flagskibet blandt disse undersøgelser med mest omtale er Cook 2013 [2] fordi den er væsentligt mere omfattende end de tidligere undersøgelser. Cook 2013 fortæller at hele 97,1 pct. af forskerne støtter op om klima-konsensus – altså at opvarmningen siden 1950 primært skyldes menneskets udledning af drivhusgasser.

Men hvorfor grave i om tallet er netop 97,1 pct. og ikke måske 80 pct. eller 60 pct. ?

97 pct.-tallet retfærdiggør at man ikke lytter til de resterende sølle 3 pct. skeptiske forskere, som nu kan opfattes som outsidere. Det er åbenbart også legalt nu at omtale denne gruppe mennesker (folk med andre vurderinger af klimasituationen) med ubehagelige tilnavne såsom ”deniers” – altså fornægtere. Og det gør folk så.

Derfor er det essentielt at se på om 97,1 pct.-tallet er retvisende.

Cooks 97,1 pct. tal er opnået ved at udvælge ca. 12.000 artikler og gennemgå abstracts (artikelresumeer). De skønner at ca. 4000 abstracts forholder sig til spørgsmålet om menneskeskabt opvarmning og at 97,1 pct. heraf hører til konsensus.

En anden artikel, Legates et al. 2015 [3], gennemgår materialet bag Cook 2013 [2], og finder at blot 41 abstracts faktisk skriver, at mennesket er hovedårsagen til den globale opvarmning. Fra andre kilder – bl.a sitet Skepticalscience - [4] ses det at være 65 abstracts, altså blot ca 1,6 pct. af de 4000 artikler.

Men hvad er så tallet 97,1 pct. ?

Tallet 97,1 pct. omfatter abstracts der vurderes (direkte eller ”underforstået”) at støtte op om at drivhusgasser har en opvarmende effekt og at mennesket derfor har bidraget til opvarmningen i et ikke specificeret omfang. Problemet er bare, at stort set alle klima skeptiske forskere såvel som andre forskere har denne opfattelse. (Der er sågar også klimaskeptiske forskere der hælder til at mennesket er den primære årsag til opvarmning siden 1950, men stadig vurderer at konsekvenserne små, endda mindre end fordelene.)

Cooks 97,1 pct. omfatter således abstracts fra begge sider af klimadebatten, og kan altså åbenlyst ikke bruges til at sondre mellem klimaskeptiske og konsensus-forskere. Noget lignende gælder for en anden analyse, Powell 2013 omtalt i nedenstående kilde [5a].

Der findes opsamlinger af analyser, der konkluderer at de 97 pct. er robust. Dog vil opsamlinger, der inkluderer arbejder som Cook 2013 med dets åbenlyse mangler, være at betragte som useriøse. I følgende kilde findes kritik af nogle væsentligt mindre analyser [5b], Bl.a. Oreskes 2004, Zimmermann 2009 osv.

Men!

Nu er skeptiker siden også begyndt at tælle artikler…

Fælles for Cook 2013 og Powell 2013 er, at de finder ca. 600 klima-relevante artikler pr. år i snit.

Til sammenligning er i kilden her [6] listet hele 501 peer-reviewede artikler, hvor resultater skønnes at hælde til den klimaskeptiske side.

Alle disse 501 artikler er udgivet alene i året 2016.

Måske er Cook’s 3 pct. skeptikere bare umådeligt produktive?

Og I de første tre måneder af 2017 er listet 151 peer reviewede artikler [7]. Jeg har snakket med Kenneth Richard og Pierre Gosselin, der er primus motor i skeptikernes optællinger, og de fortæller, at intet tyder på, at strømmen af artikler med resultater, der peger i mere klimaskeptisk retning, er aftagende.


Hvilke forskere er eksperter i årsagen til den globale opvarmning?

I årene 2007-2010 hørte vi om, at ”2500 scientists say”, svarende til de folk, der var involveret i IPCC’s fjerde rapport i 2007. Men kun ca. 60 personer af de 2500 deltog konkret med vurderingen af årsagerne til den globale opvarmning. Og her deltog også klimaskeptiske forskere.

Blandt de ”2500 scientists” var medregnet alt fra gletcher-forskere, biologer, koralfolk, polarbjørnespecialister, statistikere, sågar regnskabsfolk osv. Men er det disse forskere der ved mest om årsagerne til Jordens ændrede overflade temperatur, strålingsbalancen over Jorden samt Solens ændringer etc.? Nej, der skal vi helst have forskere såsom fysikerne og solforskerne på banen.

APS (American Physical Society) – der repræsenterer over 53.000 amerikanske fysikere – har været nødt til at ændre deres ”climate change statement” [8], fordi der var et pres fra medlemmerne mod ordlyden, at global opvarmning umuligt ville kunne tilbagevises. I dag haves en klimatekst, der afspejler et kompromis mellem fløjene. Endvidere ville APS ikke underskrive en klimaerklæring sammen med en stribe andre organisationer til den amerikanske regering [9] - hverken i 2009 eller 2016.

Blandt solforskere i Danmark såvel som i udlandet har jeg ikke noget bud på hvilken fløj i klimadebatten der står stærkest. De skeptiske solforskere gør sig i hvert fald temmeligt bemærket verden over.


SUMMA
Drop nu den sport med at tælle artikler for at få ret i en videnskabelig problemstilling. I historien har videnskabelige majoriteter haft uret så mange gange at det ikke kan tælles. Cooks 97,1 pct. omfatter begge fløje i klimadebatten, men ikke desto mindre ser vi politikere og andre bruge dette tal forkert. Det er ikke bare flovt og pinligt, det er også misvisende og undergravende for hele debatten.
 

[1] https://www.information.dk/udland/2013/05/971-seneste-20-aars-forskning-konkluderer-klimaforandringer-menneskeskabte
[2] http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024;jsessionid=98D8DC354A3213C1622FE355C13CD4B3.c3.iopscience.cld.iop.org
[3] http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-013-9647-9
[4a] https://judithcurry.com/2015/12/20/what-is-there-a-97-consensus-about/
[4b] https://skepticalscience.com/tcp.php?t=search&s=a&a=&c=&e=1&yf=&yt=
[5a] http://www.populartechnology.net/2013/04/13950-meaningless-search-results.html
[5b] http://www.nationalreview.com/article/425232/climate-change-no-its-not-97-percent-consensus-ian-tuttle
[6a] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-1/#sthash.8LN9wgqJ.dpbs  (236 artikler)
[6b] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-2/#sthash.EQbrJz1s.dpbs    (153 artikler)
[6c] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-3/#sthash.mixg8eNC.dpbs  (112 artikler)
[7a] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2017-1/
[7b] http://notrickszone.com/skeptic-papers-2017-2/#sthash.hIMAqzsM.dpbs
[8] https://www.aps.org/policy/statements/15_3.cfm
[9] https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2016/06/28/top-science-groups-tell-climate-change-doubters-in-congress-to-knock-it-off/?utm_term=.2729515d0b35

Profil
Frank Lansner authorimage Frank Lansner blogger om klima. Han er kemiker med fokus på bioteknologi og fermenteringer, og har arbejdet som konsulent primært for Novo Nordisk A/S indenfor SAP softwareudvikling siden 1998.

Den store passion har fra barns ben været astronomi og livets udvikling. Efter flere år at have studeret klimavidenskabelige resultater, har Frank fra 2008 leveret i snesevis af artikler til verdens mest læste websites indenfor klima - heriblandt det amerikanske ”Wattsupwiththat”, hvor Frank har bidraget næsten fra mediets start.

Få Franks indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk