Hvad er ifølge din vurdering de særlige styrker ved det danske uddannelsessystem?

Steffen Hedebrandt

Jeg er fornylig blevet inviteret af tænketanken DEA til at medvirke i et delphi-studie, der skal belyse ovenstående tema.

Formålet er, at identificere de ting i vores uddannelsessystem, som kan gøre Danmark konkurrencedygtig i fremtiden.

En del af briefet lød:

"Den fjerde industrielle revolution er på manges læber, når vi taler om fremtidens arbejdsmarked. Selvom udlægningerne af den nye industrielle revolution er mange, deler de betragtningen af en hastigt omskiftelig, teknologisk udvikling, som begynder at have dybe og vidtrækkende konsekvenser for vores arbejdsmarked.

I løbet af de næste 5-10 år, spår eksperter, vil samfundet blive markant påvirket af nye teknologiske gennembrud inden for områder som kunstig intelligens, robotteknologi, The Internet of Things, autonome køretøjer, 3D-print, nanoteknologi, bioteknologi, materialevidenskab, energilagring og kvantecomputere. Blandt eksperter er der stor enighed om, at fremtidens arbejdsmarked om blot 5-10 år vil kræve nye kompetencer af arbejdskraften.

Uddannelse kommer til at spille en nøglerolle i at udruste arbejdsstyrken med de kompetencer. Men uddannelsessystemet i dag, mener flere, er ikke rustet til at imødegå de voldsomme teknologiske forandringer, når de skyller ind over samfundet med stor hastighed."

Min første indskydelse var, at jeg egentlig ikke så nogen styrker i det danske skolesystem. Det er måske både en forkælet og sortseende tanke, men lad mig prøve at forklare.

Er der overhovedet nogen styrker?

Da jeg læste spørgsmålet første gang kom min umiddelbare reaktion bag på mig. Jeg var egentlig ganske kritisk indstillet til det. For at komme de mest hidsige på lærerværelset i møde med det samme, så er jeg kommet over min værste skepsis nu. Lad mig dog opridse et par punkter som gjorde, at jeg følte en skepsis.

Jeg synes, at der er blevet stillet for lidt krav til mig gennem min skolegang. Lavede man ikke lektier, så gik det nok. Vice versa, var der noget jeg var særligt god til, så blev det ikke indgående stimuleret.

I mit voksne liv har jeg senere opdaget, at der bliver opfordret for lidt til både selvstændig tænkning og selvstændighed, tanke- som erhvervsmæssigt. Der er (efter min mening) for meget putte i kasser og ensretning i klasselokalet over den fri provokerende tænkning. Du behøver ikke gøre og tænke som de andre. Det er ok, at du tænker selv.

Der bliver undervist i grundfag som dansk, matematik, engelsk, fysik og osv., men der er ingen, der fortæller dig, hvordan man klarer sig i det kapitaliske system, der venter på den anden side af afsluttet uddannelse. Hvordan bliver man rig? Hvad er det gode liv? Hvordan undgår man at blive en working class hero ala hvordan John Lennon sang det?

Jeg kan også pege på arbejdsmoralen. I mit arbejdsliv er jeg til daglig beriget af en arbejdsplads, hvor der er flere udlændinge end danskere. Den flid og vilje dem, der er rejst til København fra andre lande, ligger for dagen, den skal man godt nok smøge ærmerne op for at konkurrere med.

En sidste bemærkning vil være, at jeg ikke på noget tidspunkt blev spurgt om det måske var en god idé at lære at kode og programmere. Havde man virkelig ikke nok fremtidsindsigt til at se den komme? Kodning bør være et grundfag/sprog som engelsk i hele skoletiden.

Heldigvis sætter nærværende avis fokus på kodning for tiden.

Efter at være blevet bevidst om de ting jeg selv var skeptisk overfor valgte jeg at gå til twitter for hjælp. Mange så gode ting i det danske uddannelsessystem, som jeg ikke var opmærksom på. Læs med her:

Med det sagt, så får du her de ting jeg identificerede som gode i det danske uddannelsessystem. Efter du har læst mine vil jeg meget gerne høre dine forslag:

Gratis uddannelse og SU: Det mest fantastiske er, at der tilbydes en gratis universitetsuddannelse til alle danske statsborgere. Tilmed ydes der endda SU mens der studeres. Det er mageløst og en inspiration for hele verden.

Ps. Det er ikke gratis. Der er nogen som betaler for det.

Kritisk tænkning: Efter samtaler med en række bekendte, er det gået op for mig, at der i andre lande opfordres meget lidt til kritisk tænkning. Eksempelvis i USA, hvor mange multiple choice tests erstatter opgaver, hvor elever selv må definere rammer og sandheder. I menneskers daglige virke er der sjældent et definitivt ja eller nej svar, derfor er det en gave at komme fra et uddannelsessystem, som støtter en i at tænke relativt åbent og kritisk.

Gruppearbejde: De mange MANGE gruppeprojekter, man som produkt af det danske uddannelsessystem nødvendigvis har måtte stå igennem, gør den enkelte studerende ganske agil i sin omgang med andre mennesker, når uddannelsen er ovre.

Hvad er ifølge din vurdering de særlige styrker ved det danske uddannelsessystem?


 

Se flere blogsProfil

Steffen Hedebrandt

Steffen Hedebrandt

Steffen Hedebrandt blogger om iværksætteri – især den slags, der handler om digitale løsninger. Han ser de muligheder, andre overser, hver gang en branche vendes på hovedet af nye idéer og teknologier.

Som cand.merc. med iværksættererfaring er Steffen Hedebrandt nu marketingdirektør hos Airtame, der har udviklet en wireless HDMI-løsning til virksomheder. Han er desuden tidligere nordisk direktør hos Upwork.com, verdens største platform for freelancere.

Få Steffens indlæg
som RSS-feed her