Her er de fem vigtigste trends, du skal kende i medicinalindustrien i 2017

authorimage
BLOGS
Af: Tove Holm-Larsen
02. jan 2017

2017 lægger an til at blive et spændende og innovativt år for medicinalsektoren. Mulighed for billig genetisk forskning kombineret med bedre forståelse af immunforsvaret samt nem og hurtig adgang til store mængder af data vil for alvor sparke ’personlig medicin’ i gang. Til gengæld ser 2017 mere usikker ud mht. indtjening med Trump som USAs præsident og med et gennembrud for ’biosimilær medicin’ på det amerikanske marked. Her får du en hurtig gennemgang af de vigtigst trends, som vil blive uddybet i andre blogs.

1. Faldet i pris på genetisk kortlægning vil føre til eksplosiv vækst i personlig medicin

I slutningen af 2015 faldt prisen på kortlægning af gener dramatisk og åbnede dermed vejen for, at læger fremover kan få kortlagt hele patienternes arvemasse, så de på forhånd ved, om patienten vil have gavn af medicinen. Faldet i prisen på gen-sekventering vil medføre et boom for biotek og medicinalfirmaer, der arbejder med diagnosticering og biomarkør test(se tidligere blog ’Personlig medicin stormer frem…’).

2. Immuno-terapi vil for alvor bidrage til bekæmpelse af kræft

Immuno-terapi anvender kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe sygdomme, som kroppen ellers ikke selv kan nedkæmpe. Det klassiske eksempel er lymfekræft, der formår at ’forvirre’ immunforsvaret, så det ikke kaster sig over kræftcellerne. Immuno-terapi bruges her til at ophæve kræftcellernes negative indflydelse og genstarte immunforsvaret. I 2016 fandt man forklaringen på, hvorfor immuno-terapi ikke virkede på 25% af patienter, så disse kan frasorteres på forhånd. Døren er derved åbnet til for alvor at udvikle medicin, som anvender kroppens eget forsvarssystem.

3. Big data vil føre til bedre forebyggelse

Big data er ikke mere en fremtidsvision i medicinalverden. Når den elektroniske patientjournal, som fastholder det enkelte individs fulde sygdomshistorie, kombineres med kortlægning af patientens gener, bliver det muligt at trække store datasæt med høj datakvalitet. Det vil forøge vores viden om sundhed, især hvad angår forebyggelse(se tidligere blog ’OBS: om 7 dage får du formentlig et hjertetilfælde’).

4. Biosimilær medicin vil for alvor slå igennem på det amerikanske marked

Biosimilær medicin er biologisk medicin, som stort set er identisk med en allerede markedsført medicin. Det står i modsætning til generisk medicin, som er et direkte kopi af det originale produkt. Selvom det umiddelbart lyder, som om man skal være meget nørdet for at påskønne forskellen, så er der faktisk en stor og reel forskel. Generisk medicin kan først fremstilles, når de 20 års patent er udløbet. Biosimilære midler kan derimod komme på markedet inden patentet udløber og er dermed den eneste måde, man lovligt kan stimulere priskonkurrence inden for patent perioden. Biosimilær medicin har været på det europæiske marked længe, men er først lige slået igennem på det amerikanske marked. I 2017 vil det blive synligt om de for alvor kan få fat og derved blive den vigtigste udfordring til medicinalpriser siden generisk medicin.

5. Amerikansk usikkerhed. Fokus vil vende tilbage til Asien

Der er reelt ingen, som ved hvad Trump egentlig vil betyde for medicinalverden. Måske heller ikke ham selv. Han har udtalt sig negativt om medicinalpriser og globale handelsaftaler, men omvendt bakker republikanerne traditionelt op om den frie prissætning af medicin i USA. Tilbage står altså en massiv usikkerhed om, hvordan det amerikanske marked, som står for 35% af omsætningen i medicinalbranchen, vil udvikle sig. For at fastholde en høj indtjening vil medicinalbranchen genfokusere på Asien. Væksten i medicinsalg i Kina, Japan og Indien er ikke steget så hurtigt, som mange havde forventet. De asiatiske landes medicinalmarkeder har vist sig at være meget forskelligartede, og myndighederne er ofte svære at samarbejde med. Men behovet for øget vækst i Asien vil komme tilbage, nu hvor USA alligevel ikke er en sikker indtjenings-havn.

Profil
Tove Holm-Larsen authorimage Tove Holm-Larsen giver den økonomisk interesserede læser overblik over medicinalsektoren. Hun peger på signifikante megatrends i en kompliceret branche med vital betydning for Danmark.

Tove Holm-Larsen er ph.d. i sundhedsøkonomi og adjungeret professor på Ghent Universitet i Belgien. Hun driver rådgivningsfirmaet Pharma Evidence, hvor hun rådgiver store danske og internationale virksomheder i forbindelse med bl.a. prisforhandlinger i det meste af verden.Tidligere bloggere på borsen.dk