Fed er bagud - der kommer flere rentestigninger i 2017

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
15. dec 2016

 

USA hævede renten i går for blot 2. gang siden finanskrisen. Centralbanken forventer selv at skulle hæve renten yderligere tre gange i 2017, hvilket er noget over hvad markedet hidtil har forventet. Markedsreaktionen i går var konsistent hermed: renter steg, dollar steg, guld faldt, aktier faldt. I Europa i dag er bevægelsen fortsat, med stigende renter stigende dollar og faldende guldpriser. Derimod er aktiekurserne steget. 

Man må acceptere en betydelig usikkerhed omkring Fed’s reaktionsfunktion i den kommende tid, da det ikke står helt klart, hvad centralbanken reelt har for øje.

Fed’s mandat ligger i en blanding af vækst/arbejdsmarked og prisstabilitet, defineret ved det såkaldte core PCE mål for inflationen. Inflationen har i de senere år været ganske stabil, og har dermed i sig selv ikke været et argument for en aggressiv pengepolitik. Derimod er arbejdsløsheden faldt voldsomt i de seneste år, og ledigheden ligger i dag under hvad man opfatter som den naturlige ledighed. Dette afspejles nu i et stigende lønpres, samtidigt med at importerede varepriser, samt energipriser, er begyndt at stige igen. Denne kombination åbner for en potentiel betydelig rentestigning i de kommende år.

 

Det er svært at se Fed’s passivitet i de senere år som udtryk for andet end en betydelig frygt for et mere negativt økonomisk scenarie, end hvad som reelt har udspillet sig. Dette er fra et risikostyringsperspektiv helt OK, men en revurdering af de sandsynlige scenarier åbner for en mere aggressiv tilgang fremover. 

Man kan anskue lempeligheden i pengepolitikken fra flere vinkler. En vinkel er at se på væksten i nominel BNP sammenholdt med renten. Her er der tydeligt, at forskellen mellem de to, der siger noget om et pengepolitisk tryk på økonomien, har været usædvanligt stor i de senere år.

 

 

Man kan ligeledes anvende en såkaldt Taylor Rule, der giver et modelestimat for renterne baseret på vækst og inflation. Her antages det, at centralbanken følger en rationel tilgang til økonomiske variable (!). Ifølge denne tilgang bør renten være lige omkring 4%, hvilket peger mod en betydelig rentestigning i de kommende år. Alternativt kan man bruge modellen til at illustrere, at Federal Reserve har frygtet et andet scenarie (deflation) og derfor bevidst har holdt renterne lave.

 

 

Oven i dette kommer finanspolitikken nok i højere grad i spil i 2017, end hvad man tidligere har formodet. Det vil alt andet lige lægge et større tryk på pengepolitikken.

For dollaren bør vi kunne fortsætte en yderligere stigning mod paritet overfor EUR. Vi er tæt på at bryde under det gulv, der har holdt EUR/USD siden 2015, og brydes det må en hurtig bevægelse mod 1 kunne forventes.

En rentestigning er ikke i sig selv negativ for aktier, udover en kortsigtet tilpasning i spekulative positioner, men det kan forventes at forstærke den sektorrotation der allerede er i gang til fordel for small cap, finans og cykliske sektorer.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk