Billig og rigelig olie skaber grobund for mere vækst i USA

Henrik Franck
BLOGS Af

To centrale faktorer vil drive væksten i USA de kommende mange år. Den ene er teknologi, den anden er olie. Det er velkendt, at USA er teknologisk førende, men det er mindre velkendt, at USA er tæt på at være selvforsynede med olie og om få år kan stå for en fjerdedel af al olieproduktion i verden.

USA’s industrielle revolution i starten af 1900-tallet var båret af billig elektricitet fra vandkraft fra de store søer i nord, billigt kul og jern fra bjergkæden Appalacherne i øst, og teknologispring som blandt andet samlebåndet. Det lagde grunden for USA’s vækst frem til i dag og har givet USA status som verdens førende nation både militært, økonomisk og teknologisk.

Skifferolie
Elektriciteten flyder stadig fra de store søer, men billig og rigelig olie fra egne kilder er en faktor for, at USA over de kommende årtier igen kan sætte turbo på økonomien og dermed sætte gang i hele verden. Olie har USA altid haft, men det er først inden for de seneste 5-10 år, at den mere end 60 år gamle fracking-metode er blevet forbedret og omkostningseffektiv.

Forbedret konkurrenceevne
Olieindustrien har taget en række avancerede teknologier til overvågning af boringer og indsamling af data i brug. Tilsammen har de senere års teknologiske landvindinger betydet, at produktiviteten er steget med 35 procent i den amerikanske olieindustri. Som en konsekvens er de amerikanske olieproducenters konkurrenceevne blevet drastisk forbedret, så olieudvinding med fracking-metoden nu er profitabelt ved en oliepris på omkring 50 dollar pr. tønde.

Masser af optimisme
Jeg var i september i Houston og så, hvordan hele olieindustrien summer af optimisme og vækst. Produktionsfaciliteterne er klar, teknologien bliver konstant bedre – og billigere. Beskæftigelsen i olieindustrien er stigende og forventningerne store. Jeg er overbevist om, at vi over de kommende år vil se USA blive selvforsynende med olie og endda begynde at eksportere olie.

Billig energi giver vækst
Der er allerede nu god økonomi i at producere til en oliepris på cirka 50 dollar. Stiger den bare 10 dollar, som de fleste olieanalytikere mener, den vil i 2017, så kommer der for alvor gang i den amerikanske olieproduktion. Det vil give USA en øget kraft og selvtillid, hvilket kan løfte ikke bare USA, men resten af verden. Samtidig vil den øgede produktion lægge et låg på olieprisen de kommende år og skabe forbrugerforventning om fortsat lave energiomkostninger.

Stigende lønpres i vente
Oliesektoren fylder ikke meget i den amerikanske økonomi. Når jeg alligevel vurderer, at de bedre udsigter for oliesektoren kan medføre et relativt positivt bidrag til den økonomiske udvikling i USA over de kommende år, skyldes det dels at nogle af de energitunge virksomheder, som er flyttet ud af USA, kan vende tilbage, dels at genoprejsningen af oliesektoren kan være medvirkende til at drive lønningerne op.

Oliesektoren har de senere år haft det svært som følge af lave oliepriser. Mange medarbejdere er blevet afskediget. Men hvis sektoren skal have disse specialiserede medarbejdere tilbage, må lønningerne stige, og det kan få en afsmittende effekt på andre sektorer, idet der er tegn på begyndende mangel på arbejdskraft andre steder i økonomien. Netop stigende lønninger er en af de faktorer, som mangler for at det økonomiske opsving for alvor skal tage fart, idet forbrugerne har været tilbageholdene med at bruge flere penge.

Ses i regnskaberne
Det er nu cirka to år siden, at olieprisen begyndte sit fald fra et niveau på omkring 110 dollar pr. tønde til omkring de nuværende cirka 50 dollar. Den positive omkostningseffekt kan vi aflæse i de amerikanske regnskaber, der rammer børsen i øjeblikket.

Når Formuepleje kigger ind til 2017, vil denne positive effekt forsætte. Samtidig holdes forbrugernes energiomkostninger i ave, og dermed får forbrugerne stigende tillid til, at det er en mere permanent tilstand. Sammen med den stigende beskæftigelse i USA er det med til at øge efterspørgslen og dermed trække virksomhedernes omsætning op. Det er positivt for det forventede aktieafkast på langt sigt.

Politisk risiko
Den største risiko for oliesektoren og de potentielt positive effekter for hele landet er øget regulering. Hillary Clinton forventes at være mere tilbøjelig til at regulere olieindustrien end Donald Trump. Men Hillary Clinton vil helt givet også være interesseret i de positive effekter for væksten og beskæftigelsen, og det vil indgå i hendes overvejelser i forhold til at indføre alt for vidtgående regulering af oliesektoren.

Seneste blogindlæg

Profil

Henrik Franck

Henrik Franck

Henrik Franck blogger om investeringer, økonomi og politik. Tre forhold, der ikke kan adskilles, når vi skal blive klogere på udviklingen. Henriks indsigt i økonomiske og politiske systemer giver et særligt grundlag for at skabe mening i udviklingen.

Henrik Franck er direktør og partner hos Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter, Formuepleje. Han er uddannet cand.polit. og MA i Law and Diplomacy fra The Fletcher School of Law and Diplomacy, Boston. Henrik Franck har mere end 25 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har blandt andet arbejdet som makroøkonom og været investeringsdirektør hos både PFA og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.Få Henriks indlæg
som RSS-feed her