De røver, overfalder, voldtager og dræber

authorimage
BLOGS
Af: David Munk-Bogballe
04. nov 2016

Her taler jeg naturligvis om kriminelle. Deres gerninger er afskyelige, og måden, hvorpå de ignorerer deres ofres livsplaner, ejendomsret, intimsfære og liv, fortjener al mulig foragt. Grov kriminalitet efterlader spor af vrede, angst, opgivenhed og uretfærdighed hos ofrene, hos deres familier, venner, naboer og kolleger. Selv hos mennesker uden direkte forbindelse til forbrydelserne vækker beretninger og nyhedshistorier om, at de har fundet sted, vrede og medfølelse.

Netop fordi følelserne, der følger i kølvandet på grov kriminalitet, er så stærke, er det vigtigt, der fra retssystemets side handles konsekvent over for forbrydere. Kriminelle må straffes hårdt, således ofrene og deres pårørende føler, at den moralske balance mellem dem og vedkommende, der har krænket dem, genoprettes. Efterlades de og resten af samfundet med en følelse af, at den kriminelle slipper for let om ved sin forbrydelse - altså hvis den krænkede efter at have oplevet et groft overgreb mod sin værdighed og integritet ikke tilbydes at få sin status som ligeværdig genoprettet, ved at krænkeren pålægges en ubehagelig byrde (i praksis frihedsberøvelse) - så vil utilfredsheden begynde at ulme og tilskyndelsen til selvtægt vokse. At tale for hårde straffe er således en anerkendelse af styrken og vigtigheden af hævnfølelsen for mennesket, men det betyder ikke, at tradition, retfærdighed, rimelighed og alle forbehold for omstændigheder må fejes til side, så hævntørsten kan omsættes til modbydelige straffe, der i natur og konsekvens direkte matcher den kriminelle gerning. Det betyder blot, at vigtigheden af proportionaliteten mellem gerning og straf ikke må tabes i hensyn til resocialisering og forsøg på at kompensere den kriminelle for et tidligere oplevet fravær af kærlighed og livskvalitet ved at gøre fængselsopholdet til, hvad man populært kunne betegne som et kursusophold.

Retssystemet bør straffe hårdt for at værne om danskernes integritet og livsplaner, om deres retsfølelse, for at håndhæve lovgivningens og statens autoritet, for at vise den kriminelle at vedkommende har gjort noget alvorligt forkert, og naturligvis for at afskrække potentielt kriminelle fra at handle på deres indskydelser. For at fremme de funktioner ville det blandt andet være en god idé at gøre op med den praksis, der er for, at frihedsberøvede automatisk får en strafnedsættelse og prøveløslades. Samtidig burde man fratage kriminelle retten til at stemme, så længe de afsoner en frihedsberøvende straf, og man burde gøre det muligt at udvise kriminelle udlændinge og straksafvise kriminelle asylansøgere. Danskerne er et åbent og gæstfrit folkefærd, men mon ikke der er andre, vi hellere vil have som naboer, på besøg eller udsætte vore gæster for at møde end mennesker, der røver, overfalder, voldtager og dræber?

Profil
David Munk-Bogballe authorimage David Munk-Bogballe er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjylland og skriver om politik og samfundsforhold fra en konservativ synsvinkel. Til dagligt driver han virksomheden Munk Bogballe, der fremstiller eksklusive lædervarer.

Sideløbende arbejder han på en doktorafhandling om konservatisme ved Freie Universität i Berlin. Han er uddannet BA i International Business fra European School of Economics i Paris, London og Rom og MSc i Philosophy of the Social Sciences fra London School of Economics.

Få Davids indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk