Politiken tjente stort på artikel-lignende reklamer for EU

Kritikken af Morten ”Messershit” kommer fra avishuse, som i 2014 fik 431.914 skattekroner for EU-reklamer, der lignede rigtige avisartikler.

I januar og februar 2014 bragte dagbladet Politiken og MetroXpress flere store EU-positive artikler betalt af et kontor i Europa-Kommissionen i Bruxelles. Formålet var at promovere EU og daværende kommissær Connie Hedegaard (K) kort før Europaparlamentsvalget.

I flere henseender anses en sådan fremgangsmåde for at være tvivlsom jævnfør eksempelvis EU’s forsigtighed med at tillade brug af EU-penge på valgkampe.

Skjulte reklamer er ulovlige

Det har senest Dansk Folkeparti og i særdeleshed Morten Messerschmidt måttet sande.[1] I den sag har Ekstra Bladet, som er en del af JP-Politikens Hus, konsekvent og i øvrigt med ganske lødig journalistik skrevet om DF’s lemfældige omgang med EU-penge.

Selv går Ekstra Bladets eget avishus til kanten af markedsføringsloven og reglerne om god presseskik, fordi Politikens EU-reklamer i 2014 vildledte en del af de samlet set 413.000 læsere.

Ikke noget problem

Både MetroXpress og Politiken afviser at have lavet halvskjult reklame.

Begge henviser til, at artiklerne var forsynet med prædikatet ”annonce” (se nederst i dette blogindlæg).

Omvendt kunne begge aviser have hjulpet deres læsere bedre ved for eksempel at bruge kursiv eller væsens-forskellige SKRIFT-TYPER.

Ifølge Politikens læserredaktør Bjarne Schilling havde modtagerne dog ikke grund til at forveksle avisens redaktionelle indhold med EU-reklame.

”Det [fjerde avissektion, red.] var sat med en anden typografi end vores egen og kunne efter min vurdering ikke forveksles med redaktionelt stof i større omfang, end det måtte gælde for andre kommercielle indstik,” skriver han.

En gråzone

Annonceartikler er ikke unormale i dansk presse, men det er en etisk og juridisk gråzone, især når læsere, lyttere eller seere ikke på tydelig vis kender sammenhængen

Det omvendte fænomen gør sig også gældende. Når EU ikke selvstændigt promoverer en given nyhed, mindskes sandsynligheden for, at nyheden bringes.

Eksempel: Mens ”Messershit”-sagen optog sindene, bragte ikke et eneste dansk medie 13. oktober nyheden om, at 3,8 procent af alle EU-udbetalinger i 2015, svarende til 40 milliarder kroner, var behæftet med fejl.[2]

Helt af egen drift

Tilbage i 2014 var effekten af EU-annonceartiklerne muligvis begrænset, for ved valget satte Messerschmidt rekord med næsten 466.000 personlige stemmer.

Og måske behøver Unionen slet ikke bruge skattepenge på danske annoncer. Chefredaktionerne på de store mediehuse er alligevel ganske EU-positive, helt af egen drift.

Bedøm selv

En undersøgelse har for eksempel vist, at nej’et ved EU-folkeafstemningen 3. december 2015 kunne være blevet op til 11 procentpoint større, hvis DR, TV2, Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske havde rapporteret mere neutralt om tilvalgsordningens konsekvenser for Grundloven.[3][4]

Med hensyn til EU-reklamerne kan læseren selv dømme. Her følger fjerde sektion i Politiken den 29. januar 2014.

Fodnoter:

[1] Både Danmarks Radio og TV2 har citeret EU-parlamentariker Margrete Auken (SF) for kritik af DF uden at nævne, at Auken selv har haft et EU-støtteproblem. Se dr.dk 17.10: Auken: DF’s misbrug af midler er ikke en fejltagelse.

MetroXpress afslørede i maj 2014, at en del af SF's 2,9 millioner støttekroner var blevet fejlanvendt på Aukens EU-valgannoncer. I modsætning til Messerschmidt-sagen blev dette problem siden løst mindeligt uden større medieomtale.

[2] Fejludbetalingerne var ikke nødvendigvis udtryk for bevidst svindel. Se mere her.

[3] Undersøgelsen er beskrevet i denne blog.

[4] NB: Dette blogindlæg er skrevet af en tidligere EU-journalist, som i dag er DF-folketingskandidat i Nordjylland.


 

Se flere blogsProfil