Hjælp! Er der også for mange specialister i din branche?

authorimage
BLOGS
Af: Jan Al-Erhayem
05. aug 2016

For ikke så længe siden sad jeg sammen med en læge, der netop havde sagt sigt job op. Vedkommende havde ellers en god stilling som kirurg med et meget unikt speciale. Årsagen til opsigelsen var dog, at jobbet simpelthen var så specialiseret, at det blev ensformigt og ren rutine. Hun følte sig som en robot og manglede kontakten til patienterne som mennesker – og ikke bare ét specifikt indgreb dag ud og dag ind. Derudover var der så strikse krav til, hvor mange operationer hun skulle have igennem, hvilket gav dårlig stemning omkring processen på det pågældende arbejdssted. 

Hun fortalte samtidig, at der var flere af hendes kollegaer andre steder i branchen, der havde det på samme måde, og derfor overvejede deres muligheder. De var blevet så specialiserede, at de mistede kontakten med og forståelsen af patienterne. 

Specialisterne kommer!

Det fik mig til at tænke på flere andre brancher, hvor jeg hører det samme: Specialisterne er på fremmarch overalt.

Der er sikkert mange gode grunde til, at denne udvikling finder sted. Måske vokser kompleksiteten i vores samfund i mange brancher. Måske uddannes der flere specialister og færre generalister. Eller måske er det en titel folk tilføjer for at virke mere vidende om det, de beskæftiger sig med.

Jeg ved ikke, hvad forklaringen er. Jeg ved bare, at tendensen breder sig. Samtidig synes jeg dog, at der på arbejdsmarkedet hersker en præmis om, at en specialist er at foretrække frem for en generalist. At det simpelthen er bedre at have en specialist end en generalist på teamet. Og at det ligefrem ville være underligt, hvis nogen kaldte sig generalist inden for et givent område.

I min egen branche ser jeg samme tendens. I mange advokathuse vokser antallet af specialister. For nylig så jeg sågar en advokat, der underskrev sig selv som "specialistadvokat" uden at specialet fremgik. Jeg ved ikke helt, hvad betegnelsen dækker over. Jeg tænkte bare, at alle advokater vel i princippet kunne bruge denne betegnelse. 

Om der er gået inflation i titlerne ved jeg ikke, men det siger noget om, at der er en del hype omkring det at være specialist i noget. Forstå mig ret: selvfølgelig er der – og har altid været – specialister inden for mange brancher, hvor det giver god mening, de har denne betegnelse. Og det er der i sig selv ikke noget i vejen med. Jeg anholder blot den tendens, hvor det er som om, at det er bedst at være specialist. For det er jeg ikke sikker på altid er tilfældet. Langt fra faktisk. 

For jeg tror grundlæggende, der er en tendens, som er stærkere end specialisternes fremmarch: Efterspørgslen på rådgivere med forretningsforståelse. Altså med specifik viden om den konkrete branche, som virksomheden befinder sig i. 

Det er altid i kundens interesse, at rådgiveren forstår den branche, kunden befinder sig i. For det kan godt være, at en specialist kan løse en akut juridisk problemstilling til UG, og kan recitere loven og lovforarbejderne helt ned til hvert eneste komma. Men måske var det ikke det, kunden på den lange bane havde mest behov for. Eller måske stirrer man sig blind på den kontekst kunden befinder sig i, hvis man kun sidder og nørder med et meget specifikt hjørne.

Jeg understreger ofte behovet for et 360 graders perspektiv over for mine klienter. At man overvejer, om mere jura nu også er svaret. Måske var det ligefrem bedre, at man opfordrede klienten at tale med en revisor, kommunikationsrådgiver eller forandringsekspert. Der kan være juridiske problemstillinger, som egentlig kun er symptomer på noget andet - eller måske slører for det virkelige problem for virksomheden på slagmarken. Og sidder man som virksomhed, og skal have lukket en handel eller løst et alvorligt problem med en konkurrent, så kan det være decideret skadeligt, hvis fokus er for meget på alle mulige detaljer og fortolkninger. Det fremmer jo ikke at finde løsninger. Tværtom trækker det ofte fronterne endnu mere op. 

For mange kokke?

Jeg har selv ofte siddet til møder, hvor modparten har taget en 3-4 "specialistadvokater" med rundt om bordet, der stort set kun kan svare på spørgsmål inden for deres specifikke nicheområde. Og på den anden side af bordet sidder jeg så – alene. Mit rationale er lidt, at jeg altid kan gå hjem og rådføre mig med kollegaer, der har specialistviden, hvis der er behov for det. Mit fokus er snarere på at få løst de aktuelle problemer gennem forhandling og dialog med udgangspunkt i klientens forretning. Og hvad koster det i øvrigt ikke i timer for klienten at have en 3-4 specialister siddende rundt om bordet hver gang?

Jeg husker engang, hvor jeg ledte et internationalt virksomhedsopkøb, hvor en dansk virksomhed skulle købe en finsk virksomhed. Her stødte jeg på en specialistadvokat, der skulle undersøge de konkurrencemæssige aspekter af handlen. Vedkommende anede intet om de to virksomheder, deres historier eller deres topledere. Selv om de stort set var i nyhederne dagligt. Hvad er værdien af rådgivningen så?

Så mit take er ikke, at der ikke er behov for specialisterne. Derimod mener jeg, at det er forretningsforståelsen, der risikerer at blive sekundært, hvis det er specialisterne af de forskellige kongedømmer, der får lov til at styre slagets gang. Det er for indadskuende. Derimod er der snarere behov for en trusted adviser, der kan lave deals og sige tingene ligeud og veje alle kalkuler. Måske kan man kalde det en art specialiseret generalist.

Der er i hvert fald en grad af sandhed i klicheen om, at kunden skal være i centrum – og det kræver viden om mange forskellige perspektiver. De menneskelige. De forretningsmæssige. Ikke kun side 1014 i Karnov. 

Profil
Jan Al-Erhayem authorimage Jan Al-Erhayem blogger om, hvordan man håndterer og løser komplekse konflikter om f.eks. acceptable løsninger i forbindelse med samarbejder eller virksomhedsoverdragelse.

Som ekspert i at løse komplekse konflikter for virksomheder har Jan Al-Erhayem bl.a. arbejdet 13 år som chefjurist m.m. hos A.P. Møller-Mærsk, inden han endte hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen, hvor han i dag er advokat og partner.

Jan er en hyppigt anvendt foredragsholder særligt om konfliktløsning, dealmaking og håndtering af psykopater.

Få Jans indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk