Women Deliver - en chance for NGO-er og erhvervsliv!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
18. maj 2016

  I disse dage finder den store internationale ”Women Deliver Konference” sted i Bella Centeret i København. Det er en vigtig konference med en dagsorden, der afgørende kan rykke både menneskerettigheder og økonomi i verden. Derfor skal vi også glæde os over, at den finder sted. Verden ændrer sig selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden på grund af en konference. Men når man samler over 5.000 meningsdannere og beslutningstagere fra hele verden i fire dage, så er det udtryk for, at det er en agenda, der er interesse for at rykke.

Og der er ingen tvivl om, at ”empowerment” af kvinder kan flytte den økonomiske udvikling i retning af større velstand i udviklingslandene, skabe bedre sociale forhold, styrke uddannelse af den brede befolkning og ikke mindst fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder.

Vi skal også glæde os over, at det er i Danmark, at den finder sted. Det er udtryk for mindst to forhold:

For det første at Danmark er anerkendt for vores aktive deltagelse og bistand generelt for at understøtte udviklingen i den fattige del af verden. Og for det andet at vi i særdeleshed, når det gælder at styrke kvinders rolle i udviklingslandene, yder en meget respekteret indsats.

Det ville være naivt ikke at se, at denne indsats, især på det lange sigt, også gavner danske interesser både politisk og økonomisk. Vi forener med andre ord en indsats til gavn for udviklingen i den fattige del af verden med en indsats til gavn for dansk erhvervslivs eksportinteresser.

Man kunne også sige det sådan, at NGO-erne inden for dansk udviklingsbistand og erhvervslivet har en stærk fælles interesse i at bruge ”Women Deliver” i Danmark i disse dage til aktivt at skabe større gehør for vigtigheden af dansk udviklingsbistand. Det er underligt, at disse aktører tilsyneladende slet ikke har fået sat den dagsorden i tilknytning til konferencen.

Det er jo ikke fordi, at det går særlig godt med at afse ressourcer til udviklingsbistanden. Tværtimod er den stærkt eroderet dels for at spare penge og dels på grund af omprioriteringer til at sætte ind i forhold til flygtningestrømmen mod Europa.

Det er også tydeligt, at det ikke ligefrem vrimler i Bella Centeret og i debatterne i tilknytning til konferencen med politikere, der normalt har tætte relationer til erhvervslivet.

Ret skal være ret. Dansk Industri forsøger bl.a. med fotoudstillingen ”Women Empower Business” at synliggøre kvindernes udfordringer og danske virksomheders indsats for at bakke op bag kvindernes kamp gennem konkrete eksempler. Men det skal perspektiveres og sættes på dagsordenen i en anden målestok.

Nu har vi så samtidig netop fået udredningen fra Peter Taksøe-Jensen som grundlag for en meget væsentlig diskussion om strategien for dansk udenrigspolitik i de kommende år. Her lægges der netop op til at samtænke den udviklingspolitiske strategi med eksportindsatsen. Den gør det om end endnu mere aktuelt at sætte ind med synspunkter og påvirkning af holdningerne på området. Hvis ikke nu, hvornår så?

Hvor er den strategi og indsats, der skal bringe udviklingspolitikken og ikke mindst indsatsen for at styrke kvinders stilling frem i debatten for at opprioritere den? Det er sørgeligt, at der tilsyneladende helt mangler den fornødne koordination og energi til at gå ind i kampen. Mange danske virksomheder og NGO-er gør en stor og dygtig indsats ude i verden på dette område, men det er vigtigt at sikre opbakning og ressourcer til arbejdet herhjemme.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk