Virksomhederne må tage medansvar for EU!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
27. apr 2016

Vi venter alle med spænding på udfaldet af den britiske folkeafstemning om EU. Bliver briterne i EU eller bliver det Brexit? Og hvad bliver konsekvenserne ved et Brexit? Skal vi så også have en afstemning i Danmark med et eventuelt Danexit til følge?

Hollænderne stemte jo for nyligt nej til at godkende traktaten mellem Ukraine og EU om økonomisk og politisk samarbejde; det kunne i sig selv varsle en mere fundamental afvisning af EU i de europæiske befolkninger. Og danskerne stemte så sent som i efteråret nej til at ophæve retsforbeholdet, selvom der ellers i lang tid havde været et flertal for deltagelse i Europol og det øvrige retslige samarbejde i Europa. Er dette begyndelsen til enden på EU-samarbejdet, som vi kender det?

Alt dette har i sagens natur at gøre med folks holdning til EU-samarbejdet. Men det er også tæt knyttet til den stigende mangel på tillid til politikere og politiske autoriteter. Og det er ikke noget, der pludselig er sket. Det er bygget op gennem lang tid, for symptomerne har været her længe. Derfor er det også en langsigtet indsats, der skal til for at genskabe tillid til og respekt for autoriteterne.

Overalt i Europa har der i de senere år været større og større medvind til nye partigrupperinger, der er baseret på et opgør med de herskende politiske autoriteter og derunder med EU. Og samtidig er skepsis over for EU-projektet klart blevet større og mere markant. Hvor er det politiske lederskab, der tager et opgør med opgøret?

Politisk har svaret på de nye strømninger været – at løbe med strømmen. Men sådan vender man jo ikke strømmen. Selvfølgelig skal der lyttes og være dialog og tages hensyn til velbegrundede gode argumenter. Det er en del af løsningen at tage kritikken alvorligt. Men når det er sagt og gjort, så må nogen også tage det politiske lederskab, der indebærer at stå værn mod yderligtgående tendenser, at værne om fundamentale værdier og sikre et helt nødvendigt europæisk og internationalt samarbejde.

Erhvervslivet bør i højere grad bør tage et medansvar for at vise vejen for en ny politisk udvikling, der genskaber tilliden til det europæiske projekt; når der nu ikke er andre, der kan og vil.

En undersøgelse foretaget for nylig af det internationale PR-netværk, Edelman, viser, at mens der er en stor tillidskløft mellem befolkning og politikere i demokratier i hele verden, så er der langt større tillid til virksomhedslederne. Det pålægger erhvervslivet et betydeligt ansvar.

Nogen må påtage sig den rolle at forklare den europæiske nødvendighed og stå inde for det uanset de strømninger, der trækker i den anden retning. Det er klart i virksomhedernes interesse, at vi har et frit indre marked i EU, at der er europæiske infrastrukturløsninger både for gods- og persontransport, at der er et velfungerende retligt EU-samarbejde, at der er fri bevægelighed for varer, kapital og personer i Europa, og at EU kan tale med én fælles stemme i handelspolitiske sammenhænge.

Derfor er det også naturligt og påkrævet, at erhvervslivet er aktive stemmer i debatten om EU. Vel at mærke ikke bare her og nu – men i det langsigtede perspektiv grundlæggende at bane vejen for en positiv tilgang til EU-samarbejdet. Det betyder ikke, at virksomhedslederne skal støtte alt, der relaterer sig til EU. Man kan sagtens i en positiv ånd kritisere de ting, der har et forbedringspotentiale; og bør også gøre det, samtidig med at man gør det klart, at havde vi ikke EU-samarbejdet, skulle vi opfinde det.

Virksomhedslederne er nødt til at engagere sig på den politiske bane, hvis de skal sikre fornuftige rammevilkår for deres virksomheder.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk