EU: ”Hvorfor er de nationale retssystemer vigtige i EU?”

authorimage
BLOGS
Af: Nikolaj Stenberg
11. apr 2016

Spørgsmålet stod i den daglige nyhedsmail fra EU-Kommissionen. Da jeg læste det, fik jeg en hurtig tanke om hvad retssystemets rolle er i Danmark. Derefter tænkte jeg, at det vel nok var et løjerligt spørgsmål at stille.

Uden de nationale retssystemer ville der ikke komme sager for EU-Domstolen, som kan holde jurist- og jurist-lingvist-hæren i Luxembourg beskæftiget. Af rent beskæftigelsesmæssige grunde er de nationale retssystemer således vigtige for EU. Uden selvsamme sager ville EU-retten heller ikke blive udviklet, da Domstolen er Unionens måske vigtigste ”lovgiver,” med sit patent på at kunne beslutte, hvordan EU-retten skal forstås.

EU-Kommissionen kom dog selv med svaret, som bestod af to selvfølgeligheder og én åbenbaring.

Første selvfølgelighed: Retssystemet spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af retsstatsprincippet.

Anden selvfølgelighed: Retssystemet er en forudsætning for et investerings- og erhvervsvenligt klima.

Åbenbaringen: Ifølge EU-Kommissionen er de nationale retssystemer vigtige for at EU kan sikre en ”samordning af de økonomiske politikker”.

Kan – eller rettere: bør – det være de danske domstoles opgave, at bidrage til EU’s økonomiske føderalisering? De danske domstole lader til at være uenige. Her er hvordan de selv beskriver deres opgave:

”Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed…

Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Domstolene afgør spørgsmål om lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og spørgsmål om lovgivningens overensstemmelse med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser. Det er også domstolene, som afgør fogedsager, skiftesager og tinglysning.

Med grundlovens ord: Domstolene har den dømmende magt.

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser.”

Der er ikke et ord om, at samordne nogle økonomiske politiker på europæisk plan. Med god grund, og de danske domstole siger det selv: Domstolene er den dømmende magt. Og du må gerne kalde mig gammeldags når jeg siger, at dét at værne om retssamfundet, den enkeltes rettigheder og at fungere som dommer i sager, der ikke kan løses på anden vis, bør være et mål i sig selv.

Domstolenes rolle er ikke at tage aktiv del i den europæiske økonomiske integration. I hvert fald ikke de danskes, under den eksisterende forfatningsmæssige forhold. Hvis man fra politisk hold –gennem indirekte midler – vil gøre domstolene til et værktøj eller reducere deres vigtighed til et parameter i en større politisk-ideologisk beregning, løber man risikoen for utilsigtede konsekvenser. Det er de nationale retssystemer for vigtige til.

Profil
Nikolaj Stenberg authorimage Nikolaj blogger om de danske og europæiske retsstaters gode og dårlige sider, den politik der føres og de konsekvenser dén har for erhvervslivet og borgernes rettigheder. Det er emner, som Nikolaj er velbevandret i både fagligt og praktisk, og som han har været præmieret til Danmarks bedste blogger for at skrive om.

Nikolaj arbejder i en statslig myndighed. Alt hvad han skriver her på bloggen er i eget navn og for egen regning.

Kontakt Nikolaj

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk