Tag slikskålen fra centralbankerne

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
23. okt 2015

Denne kommentar er også bragt som en kronik i Børsen. 

Pengepolitik er ikke sexet. Bevares, tidligere chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Alan Greenspan kunne kommandere en del respekt på de bonede gulve, og endnu tidligere Bundesbank-chef Karl-Otto Pöhl havde stil, som mange milanesere ville misunde ham.

Generelt er fanskaren dog beskeden. Pengepolitik er samtidig kompliceret, uden en egentlig facitliste og svært at forklare. Af begge årsager falder de fleste politikere fra.

Pengepolitik er imidlertid en vigtig del af vores samlede økonomiske politik, og underkender man alt andet, bør man erindre, at centralbankerne står som garanter for vores papirbaserede pengesystem.

I en kommentar 14. september rejste Børsens debatredaktør Thomas Bernt Henriksen spørgsmålet, om centralbankerne generelt "fatter noget".

Hans pointe var bl.a., at centralbankerne ikke var i nærheden af at forstå finanskrisens omfang, endsige forudse den.

Jeg deler hans bekymring. Faktisk har jeg gennem nogen tid siddet med et håb om, at mere kølige og ansvarlige personer meldte sig på scenen. Lad mig kort ridse problemerne op.


Pengepolitik virker ikke

I de sidste 15 år er inflationen faldet kraftigt. Samtidig er renterne faldet. Ifølge lærebøgerne skal lavere renter give højere inflation, men det sker ikke.

På trods af negative renter er inflationen – også renset for midlertidige effekter – aftagende. Hvornår accepterer man, at renteændringer måske ingen effekt overhovedet har på samfundets inflation?

I forlængelse af denne impotens har mange centralbanker kastet deres kærlighed på såkaldte kvantitative lempelser (QE).

Også her er empirien ubarmhjertig: I USA er kerneinflationen faldet på trods af vedvarende QE-programmer og meget lave renter – et billede, der også findes i Japan.

Meget tyder på, at pengepolitik ikke virker, når samfundet som helhed øger sin opsparing, hvilket er tilfældet i disse år.

 

Lad priserne falde

Flere centralbankchefer burde lytte til økonomen Richard Koo, der i årevis har forsøgt at få os til at forstå, hvad der sker, når vi bevæger os gennem først en gældskrise og siden en genopretning.

Det virker heller ikke som om, centralbankerne sådan rigtig forstår, hvad inflation er.

Mange økonomer mener, at inflation altid er et monetært fænomen. Det er muligt, men i praksis kommer inflation fra enten vare- eller arbejdsmarkedet.

Global ledig kapacitet, et overstået råvareboom og et historisk skifte mod et mere digitalt samfund sikrer, at hverken varepriser eller lønninger kan forventes at accelerere – uanset hvad renten måtte være.

Men når faldende priser skyldes ændringer på udbudssiden af økonomien, så er dette ikke negativt – tænk på billigere priser på dine forbrugsgoder, og hvor rart det ville være, hvis prisniveauet faldt i Danmark – og ikke noget, der bør søges bekæmpet gennem aggressiv pengepolitik. Dette har centralbankernes bank, BIS, forstået, men det er ikke viden, der synes at være trængt igennem generelt i centralbankkredse.

I Sverige er denne deflationsfrygt gået helt over gevind. På trods af, at boligpriserne stiger med mere end 15 pct. om året, fastholder Riksbanken negative renter og et QE-program.

Pas på høj gearing

Hvis pengepolitikken ikke virker, kan man vel blot ignorere den?

Både og. Den likviditet, centralbankerne pumper ud, ender i det finansielle system, når den ikke opsuges i den reale økonomi. Lave renter gør det ligeledes billigere at øge din finansielle balance – gearing.

Alt dette har en pris. Boligbobler kan være et problem. Den seneste korrektion på aktiemarkedet er et godt eksempel på konsekvenserne af høj gearing.

Selvom pengepolitikken ikke direkte påvirker inflationen, så har den åbenlyst effekter på vores samfund.

Det er faktisk på tide, at nogen tager slikskålen væk fra centralbankerne.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk