Det er tid til at se på de nye markeder igen!

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
09. okt 2015

I juli argumenterede vi for at reducere eksponeringen til de nye markeder. Vores bekymring dengang var dels, at vi ventede aftagende vækst i Kina og dels, at vi stod over for en kommende renteforhøjelse i USA. Initialt led de nye markeder mere end fx USA og Europa, men specielt i august faldt aktier basalt set i hele verden.

Som vi allerede har skrevet om tidligere, har vi taget første skridt med en opvægtning i aktier generelt, og med den beslutning tog vi også et skridt tilbage i de nye markeder. Hvorfor?

 

Kina er ikke et hul i jorden

Katalysatoren for uroen i august var Kinas beslutning om at lade sin valuta falde i værdi. Det blev afløst af skuffende kinesiske nøgletal, og på det seneste har de amerikanske nøgletal ligeledes været svage.

Det brede billede er, at Kinas vækst er kommet yderligere ned i gear, og vores vurdering er nu, at pessimismen omkring Kina er så stor, at den nærmest kan sammenlignes med panik. Et konkret eksempel på dette er, at de kinesiske aktier noteret på Hong Kong-børsen i sidste måned blev handlet til en kurs/indre værdi på næsten samme niveau, som da de bundede lige umiddelbart efter finanskrisen i 2009.

Det er et stærkt signal om, at markedet har forberedt sig på et potentielt ubehageligt scenarie i Kina. Og det scenarie er markant anderledes end det, vi forventer.

Vi mener, at stabiliseringen på det kinesiske boligmarked og regeringens fokus på at lempe blandt andet finanspolitikken vil stabilisere væksten i løbet af fjerde kvartal og ind i 2016.

Får vi ret i det, kan det give noget stabilitet ikke bare til de kinesiske finansielle markeder, men også i fx råvarepriser, hvilket kan gavne resten af de nye markeder.

 

Vi skal ikke frygte Fed i samme grad som før

Nu har vi som bekendt taget fejl to gange med hensyn til timingen af den amerikanske renteforhøjelse. Og det kan meget vel være, at den amerikanske centralbank vælger at udskyde renteforhøjelsen til 2016, om end vi pt. vurderer, at Fed hæver til december. Men vores primære budskab er nu – til forskel fra tidligere – at renteforhøjelsen ikke bør blive den store udfordring for aktier.

Væksten i USAernemlig faldet. Efter vores vurdering er den faldet fra 3 pct. til lige over 1,5 pct. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at der er tale om effekter fra de fornyede fald i olieprisen, og at fremstillingssektoren er i gang med en klassisk lagerkorrektion, hvor man af forskellige årsager ser sig nødsaget til at nedbringe lagerbeholdninger og frigøre noget likviditet.

Hvis vi samtidig har ret i, at uroen på de finansielle markeder ikke påvirker banksystemet i voldsom grad, så skal den amerikanske vækst op i gear igen.

Tiltagende vækst i USA er typisk et positivt scenarie for globale aktier. Det vil støtte den globale handel, som har været svag længe, og det vil tillade, at den amerikanske centralbank hæver renten. Men fordi Fed hæver renten af de rigtige årsager – nemlig på grund af solid vækst – så bør det ikke blive den samme udfordring for de nye markeder, som hvis Fed hævede renten midt i en kontekst af faldende kinesisk vækst og moderat amerikansk vækst.

 

Vi er kommet et godt stykke i tilpasningsprocessen  

Vi har længe været bekymret for valutaerne i de nye markeder, fordi vi har set dem som trykventiler for det pres, der har bygget sig op i flere lande. Givet relativ stærk indenlandsk efterspørgsel drevet af bl.a. lempelig pengepolitik kombineret med svag eksport, stod flere lande med eksterne ubalancer i form af handelsunderskud. Givet uvilligheden til at stramme fx finanspolitikken til at få den indenlandske efterspørgsel og dermed importen ned i gear, blev valutaen den trykventil, der skulle til for at gøre importen dyrere og derigennem mindske handelsbalanceunderskuddet.

Samtidig blev flere økonomier ramt af faldende råvarepriser og dermed recession, hvilket igen har været med til at sænke importen om end også eksporten har lidt. Resultatet er dermed, at hvor handelsbalancerne for et par år siden var kilde til bekymring, så er de nu i langt højere grad kommet tættere på balance. Alt andet lige betyder det, at presset på valutaerne er aftaget om end det efter vores vurdering ikke er forsvundet fuldstændig.

Lægger vi de tre ting sammen, bedre vækst i Kina, renteforhøjelse i USA i en kontekst af højere vækst samt mindre pres på valutaerne, argumenterer vi nu for en neutral eksponering til de nye markeder. Og givet at vi nu overordnet set er optimistiske omkring globale risikable aktiver, mener vi også, at det værste for de nye markeder er overstået i denne omgang.

 

Hvorfor så ikke købe med arme og ben?

Det indlysende spørgsmål er så, hvorfor ikke overvægte de nye markeder? Vi har grundlæggende set stadig tre bekymringer for de nye markeder.

For det første er vi fortsat skeptiske omkring delangsigtedeudsigter for Kina. Selvom vi ikke forventer et kollaps her og nu, står Kina stadig med store udfordringer i form af stagnerende byggeaktivitet og et banksystem, der groft sagt er statens forlængede arm. Det vil holde den overordnede vækst tilbage og dermed ikke bidrage til resten af verden i form af fx råvareefterspørgsel som tidligere.

Det gør os dermed også – og det er den anden bekymring – mindre optimistiske omkring de globale råvarepriser og dermed udviklingen for mange lande i de nye markeder.

For det tredje vurderer vi, at selvom de nye markeder overordnet set er relativt billige, så afspejler denne prisfastsættelse en høj grad af divergens. Man kan købe noget rigtig billigt – fx kinesiske banker – men det er samtidig de sektorer, som vi fra et langsigtet perspektiv stiller os mest skeptiske overfor. Derimod er der stadigvæk – og desværre - en tendens til, at de gode historier, som fx kinesiske internetselskaber eller indiske forbrugsselskaber stadig er relativt højt prisfastsat.

Der kan uden tvivl findes lommer af gode og attraktive investeringsmuligheder i de nye markeder, men markedet som helhed er efter vores mening ikke helt så billigt som det ser ud.

Hvad skal der til for at vi ændrer holdning og køber endnu mere op i de nye markeder? Vi vil gerne bekræftes i vores Kina-scenarie, og hvis usikkerheden omkring vækstudsigterne for de nye markeder mindskes samtidig med, at vi oplever tiltagende amerikansk vækst og dermed får indpriset en amerikanske renteforhøjelse, kan det potentielt få skyerne til at lette endnu mere for de nye markeder.

Lige nu er vores primære budskab dog blot, at rigtig mange mennesker gik i panik. Den panik er efter vores vurdering uberettiget, og derfor er udsigterne for de nye markeder lidt mere positive, end de har været i lang tid. Så som investorer kan vi derfor godt dyppe tæerne lidt igen, og det er præcis det, vi har gjort.

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk