Maersk: Vanskelige markedsforhold skygger for excellence

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
17. aug 2015

I forbindelse med halvårsregnskabet fastholdt Maersk sine forventninger til helåret. Investorerne havde for en sjælden gangs skyld noget at glæde sig over og aktien steg med ca. 6 %. Hvis markedsvilkårene var blot lidt bedre, ville indtjeningen sprudle. I vente på bedre tider må investorerne nøjes med at glæde sig over at Maersk er ekstremt gode til at få ”noget ud af mindre”.

Godt halvårsregnskab

Stik imod hvad i det mindste en række analytikere havde forudsagt, fastholdt Maersk sine helårsforventninger på trods af (be(tydelige) udfordringer i 2/3 af forretningen. Selv om lave oliepriser og ditto fragtrater er formidable udfordringer, er det ikke nok til at forhindre Maersk i at lavere indtjeningsvaren.

Målopfyldelse uanset forhold

I 2. kvartal fik investorerne et afkast af den investerede kapital, som var over målsætningen (10,2 % mod mål på 10 %). Selv om Maersk kan påvirke nøgletallet ved at reducerede netop den investerede kapital, kan det ikke skygge for en finansiel kraftpræstation af dimensioner.

Droppede målsætninger er rettidig omhu

Det var ikke kun selve tallene som var værd at bemærke. Maersk droppede en række målsætninger (bl.a. om at nå en daglig olieproduktion på 400.000 tønder i 2020). Det ligger lidt i luften, at selv om Maersk er godt kapitaliseret (og bl.a. annoncerede et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. USD), så har selskabet ikke travlt med at investere pengene i aktiviteter, som ikke er værdiskabende og ikke opfylder de finansielle målsætninger. At der ikke for nærværende investeres mere i olie på trods af de lave oliepriser og satses mere på containerforretningen, hvor Maersk er foran egne og interne mål om at være 5 % point mere lønsom end konkurrenter, er fornuftigt.

Aktiekurs i stampe

Siden Niels Smedegaard Andersen kom til som topchef i 2007, er aktiekursen stort set ikke steget (fratrukket udbytter). Det skyldes dog ikke manglende eller dårlig ledelse, men alene at de forretningsområder som Maersk er i, ikke aktuelt tillader at tjene flere penge; uanset hvor dygtig man er til det. Investorer skal således ikke vælge Maersk fra på grund af den måde virksomheden styres på, men snarere – i givet fald – på grund af forretningsområder, som er udfordret.

Moderat prisfastsættelse

Prisfastsættelsen er moderat. Det kan ikke være anderledes, når selskabet er udfordret på sine kerneområder. Investorerne vil belønne aktien, men først for alvor, når oliepriserne befinder sig på et andet niveau og/eller og sikkert snarere når containerraterne igen tillader Maersk at tjene flere penge.

Moderat kortsigtet potentiale

Maersk er en ekstrem veldrevet og trimmet virksomhed. Potentialet i aktien kan først for alvor udfoldes den dag hvor forudsætningerne er til stede. Maersk er for de tålmodige investorer, som tror især lave containerrater er et forbigående fænomen. Risikoen i aktien er begrænset, men det samme kan måske siges om potentialet på kort sigt, så længe meget lave oliepriser og ditto fragtfrater forhindrer en bedre økonomisk udvikling. 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk