Trusler danner sorte skyer over global økonomisk optimisme

authorimage
BLOGS
Af: Michael Winther Rasmussen
22. maj 2015

Vores seneste globale økonomiske rapport fra Grant Thornton viser, at der er mere end spirende økonomisk optimisme i verden. Divideret ud klarer landene sig markant bedre end de forgangne 2 år - og endnu bedre siden 2013. Sandt at sige har vi måske ikke helt med nogen historisk spektakulær vækst at gøre, men konteksten taget i betragtning, kunne man nu potentielt sige, at det virkelig går den rigtige vej.

Især har vi lande, der er værd at bide mærke i, såsom Irland og Spanien, der har haft virkeligt store behov for redningspakkerne, da krisen var på sit højdepunkt, og nu viser vækststigninger på ca. 1,4 procent - og begge økonomier forventes at accelerere i 2015. Det må siges at være en positiv kovending.

Læg dertil også Den europæiske Centralbanks afgørelser med henblik på at iværksætte programmer, der kan skabe kvantitative lempelser - det skaber et langt bedre miljø for virksomhedsvækst.

Med andre ord: Vi har et godt fundament for økonomisk stabilitet og langsigtet vækst. Alligevel er det truet.

Trusler bekymrer globale erhverv

Vi skal ikke mange år tilbage, før den øgede globalisering var en rigtig varm kartoffel. Her var tale om et samlebånd af muligheder for import-/eksporteventyr, samarbejder, samt hvor man kunne finde sin arbejdskraft. Bekymringer kunne gå i retning af vekselvirkning og dønninger ved regionale konjunkturskifter, men den form for trusler, vi har set igennem de seneste år, har ikke før haft så direkte en indvirkning på erhvervslivets handlen og ageren.

Igennem interviews med mere end 1100 virksomhedsledere fra toppen af nogle af verdens største selskaber fandt vi frem til, at de "moderne" trusler, der sætter en stopper for tiltroen til fremtidig økonomisk stabilitet pt., blandt andet er:

- Hvis Storbritannien skulle forlade EU

- Hvis Grækenland skulle forlade EU

- En fortsat stigning i væksten og tilgangen hos de populistiske partier og deres påvirkning på samfund og erhvervsøkonomi

- Høj arbejdsløshed og lav vækst på tværs af markeder

- Højt gældsniveau (især EU-områdernes bekymring)

Sammenholdt med tidligere er de nye globale trusler mere konkrete - og så er det ikke småting, der er på tegnebrættet. Dette giver sig til kende i et ændret adfærdsmønster, når det handler om at lægge de langsigtede virksomhedsstrategier, i hvert fald når man ser på, hvor meget vægt man tillægger beregning af risici. Det gør os langsommere og mere forsigtige, og spørgsmålet er så, om det hæmmer vækst på den rigtige eller på den forkerte måde.

Ny mentalitet

Brændt barn skyr ilden, siger man. Og hvad der tidligere måske ansås som vådeskud ved spekulation i, hvad der kunne ske, bliver i højere grad taget alvorligt som potentielle flammer, der kan starte branden igen. Så selv en silkeglat sø kan altså ikke få erhvervsledere i verdens største virksomheder til at tro på, at der kommer stabilitet. Min vurdering er, at den tøvende adfærd og spekulation i truslerne er en refleksion af et nyt tankemønster, der vil præge fremtidens risikovilje enormt. Om det så i sig selv på den lange bane vil bidrage til en højere grad af stabilitet, det vil tiden så vise, omend det også er en fare i sig selv, at vi bliver konforme - igen.

Den fulde rapport er tilgængelig på nettet her, hvis det skulle have interesse for nogen at gå i dybden med tallene: http://grantthornton.dk/wp-content/uploads/2015/05/future_europe_report_final.pdf 

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Michael Winther Rasmussen

Profil
Michael Winther Rasmussen authorimage Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner og medlem af bestyrelsen i revisionsfirmaet Grant Thornton. Michael er specialiseret i at yde finansiel og strategisk rådgivning om bl.a. vækst til virksomheder i Danmark og internationalt, og vækst i erhvervslivet er et af Michaels fokusområder her på bloggen. Michael er desuden passioneret musiker.
Tidligere bloggere på borsen.dk